Skip til hoved indholdet

Ældre- og handicapegnet bolig

    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Lejebolig Ældre- og handicapegnet bolig

Har du svært ved at klare dig i anden bolig kan du søge en ældrebolig

For at blive godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig skal du have store vanskeligheder i forbindelse med din fysiske eller psykiske funktionsevne og som følge deraf have svært ved at klare dig i din nuværende bolig. Der lægges vægt på at du:

  • har behov for personlig pleje eller hjælp
  • har behov for særlig indretning af boligen i forhold til at modtage den nødvendige pleje.

Før du søger ældre- og handicapegnet bolig, bør du overveje følgende:

  • Har du behov for en handicapindrettet bolig?
  • Har du behov for at kunne komme rundt i boligen med et ganghjælpemiddel/kørestol?
  • Har du behov for handicapindrettet køkken, badeværelse og soveværelse med plads til hjælpemidler?
  • Ønsker du at blive i nuværende område af byen?
  • Betyder naboskab og kontakt til gamle bekendte meget?
  • Er du klar til at flytte nu, hvis boligtilbuddet kommer?

Medarbejdere i Kolding Kommune kan rådgive dig, hvis du ønsker at søge om en ældre- og handicapegnet bolig.

Du kan kontakte Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan godkendes til en ældre- og handicapegnet bolig.

Bliver du godkendt, vil du i første omgang blive optaget på venteliste til den type bolig du søger om.

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan godkendes til en ældre- og handicapegnet bolig.

Bliver du godkendt, vil du i første omgang blive optaget på venteliste til den type bolig du søger om.

Boligerne tildeles efter behov og ikke efter hvor længe du har stået på venteliste. Når der er et tilbud til dig, sendes der skriftlig besked.

Du har ret til at søge bolig i en anden kommune. Du skal opfylde de kriterier der er, for at få tildelt en bolig i både Kolding Kommune og den kommune du søger bolig i.

En ældre og handicapegnet bolig er særlig egnet for ældre og personer med handicap. Der kan etableres nødkald efter behov.

Husleje og indskud

Husleje betales efter lejelovens bestemmelser i boligselskabet. Der skal betales indskud, hvortil der kan søges boliglån. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje