Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice, økonomi, ydelser Befordring i forbindelse med jobsøgning

Befordring i forbindelse med jobsøgning

Vejledning om tilskud til befordring i forbindelse med jobsøgning

Du kan søge om befordring hvis du er:

 • Dagpengemodtager
 • Jobparat kontanthjælpsmodtager
 • Ledig fleksjobber som er jobklar
 • Modtager af uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse

 • At du har bopæl i Kolding kommune på rejsetidspunktet og ansøgningstidspunktet.
 • At jobsamtalen er en følge af iværksatte aktiviteter fra Jobcenteret i form af formidlet job.
 • At det er aftalt med sagsbehandler at der er tale om iværksatte aktiviteter inden rejse foretages.
 • At jobsamtalen vedrører et job på mindst 20 timer ugentligt (gælder ikke for fleksjobbere). 
 • At der samlet er 4 timers transporttid tur/retur med offentlig transport mellem bopæl og virksomhedens adresse hvor samtalen fysisk afholdes. (For fleksjobbere personer i ressourceforløb mindst 2,5 timer).
 • At der er mindst en afstand på 25 kilometer fra hjemmeadresse til virksomhedens adresse hvor samtalen afholdes.
 • At ledige dagpengemodtagere, jobklare eller åbenlyst uddannelsesparate på uddannelsesydelse ikke har kvalifikationer inden for områder med flaskehalsproblemer (Arbejdsmarkedsbalance).
 • At jobsamtalen afholdes i Danmark.
 • At ansøgning indsendes senest 14 dage efter rejsen til sagsbehandleren i Jobcenteret eller til Jobcenter@kolding.dk.
 • At ansøger selv har afholdt udgifterne og ikke har modtaget eller kan få tilskud til rejsen fra andre steder.
 • At der vedlægges dokumentation for indkaldelse til jobsamtalen og jobsamtalens afholdelse og at der vedlægges originale kvitteringer for udgiften til befordring.

Billigste offentlige transportudgift. Dette kan fraviges hvis transport i egen bil efter statens lave kilometertakst er billigere, eller hvis brug af offentlig transport vanskeliggøres af tidsmæssige eller praktiske årsager.

Ved benyttelse af Storebæltsbroen eller færge ydes tilskud efter kilometerafstanden over bro eller med færge.

Tilskud indsættes på din Nemkonto.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje