Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice, økonomi, ydelser Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning

KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gældsrådgivning til alle privatpersoner.

Muligheder for rådgivning

Økonomisk Rådgivning tilbyder anonym råd og vejledning om spørgsmål af økonomisk karakter. Tilbuddet er for alle borgere i Kolding Kommune.

Der tilbydes blandt andet råd og vejledning om:

 • Hvilke ting skal jeg være opmærksom på, hvis jeg mister mit arbejde i forhold til økonomien?
 • Hvordan er jeg stillet, hvis jeg skifter ydelse – for eksempel fra sygedagpenge til kontanthjælp?
 • Hvad skal jeg huske i forbindelse med skilsmisse og parforholdsophør?
 • Boligrådgivning. For eksempel boligsøgning, fogedretsager, boligstøtte, depositum og indskud
 • Fradrag og boligstøtte

Hvor kan du finde os?

Over 30 år:

Jobcenter Kolding, Dieselvej 6, 6000 Kolding
Mandag, tirsdag og onsdag i tidsrummet 08:00-15:00
Torsdag 08:00-16:45
Fredag 09:00-12:00

Under 30 år:

Ungecenteret, IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding
Mandag, tirsdag og onsdag i tidsrummet 08:00-15:15
Torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-14:15

Du kan ringe til os på telefonnummer 79 79 86 86. Her kan vi give vejledning over telefonen eller lave en aftale med dig på en af de ovenstående adresser.

 

KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gældsrådgivning til alle privatpersoner. Borgere kan få uvildige råd og vejledning af frivillige rådgivere, der har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver eller jurist.

Rådgivningen tilbyder følgende:

 • Uvildig og fortrolig rådgivning i trygge rammer
 • Overblik over økonomisk situation og motivation til at afdrage gæld
 • Vejledning i budgetlægning, gældsomlægning, prioritering af kreditorer mv.
 • Spareråd – hvordan får man mere ud af sit rådighedsbeløb.

Det er ikke et krav, at borgeren har gæld, men der rådgives kun om privatøkonomi.

Hvor og hvordan?

Rådgivningen tilbydes som personlig rådgivning hos Kolding Selvhjælp, Banegårdspladsen 2, 2. sal, 6000 Kolding.

Tidspunkt for rådgivning skal bestilles på forhånd på tlf.: 29 22 37 62.

Læs mere på KFUM's side om gratis gælds- og økonomisk rådgivning

Forbrugerrådet Tænk tilbyder uvildig gældsrådgivning til privatpersoner med lav indkomst, stor gæld og et lavt rådighedsbeløb. Rådgivningen foregår enten som personlig rådgivning eller via mail og telefon.

Den personlige rådgivning tager udgangspunkt i den enkeltes situation og kan fx indeholde:

 • Kortlægning af økonomisk situation, herunder bl.a. udarbejdelse af gældsoverblik, budget og afdragsplan.
 • Hjælp til at komme videre, herunder bl.a. rådgivning om muligheder for eftergivelse af gæld og hjælp til aftaleindgåelse med kreditorer.
 • Information om fx fogedretsmøder og skyldnerregistre.

Telefon- og mailrådgivningen er udelukkende til enkeltstående henvendelser. Dvs. enkle spørgsmål, som fx hvad betyder det at komme i fogedretten og hæfter jeg for min ægtefælles gæld?

Hvor og hvordan?

Personlig rådgivning gives i Forbrugerrådet Tænks rådgivningscenter i Kolding. Rådgivningen skal bookes på forhånd via hjemmesiden. Selve rådgivningen foregår på Kolding Bibliotek, Slotsøvejen 4, 6000 Kolding i tidsrummet onsdag kl. 16.00-18.00. Rådgivningscenteret kan kontaktes i åbningstiden på tlf. 20 86 38 28 eller pr. mail gaeld-kolding@fbrtg.dk.

Telefonrådgivningen kan kontaktes på tlf.: 25 56 00 33 følgende dage: tirsdag, onsdag og torsdag. Se åbningstiderne på hjemmesiden. Mailrådgivningen kan kontaktes på gaeld-mail@fbrtg.dk.

Læs mere på www.gaeld.taenk.dk

Mødrehjælpen tilbyder økonomisk, juridisk og social rådgivning til personer, der som mor, gravid eller far er blevet udsat for fysisk, psykisk eller økonomisk vold og har mistet overblikket over økonomien.

Rådgivningen tilpasses den enkeltes behov og kan fx hjælpe med:

 • Budgetlægning
 • Spareråd i hverdagen
 • Hvad sker der, hvis man kommer i RKI?
 • Hvilke muligheder findes der for at lave aftaler med kreditorer?
 • Gældssanering; hvornår er det muligt?
 • Bodeling; hvornår og hvordan?

Hvor og hvordan?

Rådgivningen tilbydes som personlig rådgivning på et af Mødrehjælpens fire kontorer (Aalborg, Aarhus, Odense og København).

Kontakt Mødrehjælpen på tlf. 33 45 86 00.

Læs mere på Holdepunkt - Råd til livet

Ungøkonomi.dk er en del af KFUM’s projekt På Fode Igen, og tilbyder uvildig og anonym rådgivning af frivillige rådgivere, der arbejder med økonomi til daglig (fx bankrådgivere og socialrådgivere).

Tilbuddet er både for unge, der ønsker et overblik over deres økonomiske situation, således at de ikke havner i gæld, og unge som allerede har gæld.

Der tilbydes blandt andet hjælp til:

Udarbejdelse af overblik over den økonomiske situation

 • Budgetlægning
 • Gæld – kontakt til kreditorer, indgåelse af aftaler om afdrag mm.
 • Rådgivning om og hjælp til gældssanering
 • Optimering af rådighedsbeløb.

Hvor og hvordan?

Rådgivningen foregår online på www.ungokonomi.dk.

Rådtilpenge.dk er drevet af Penge- og Pensionspanelet. Panelet er nedsat af Folketinget. Vi er en offentlig oplysningstjeneste til forbrugerne om deres privatøkonomi.

www.raadtilpenge.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje