Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice, økonomi, ydelser Seniorpension

Seniorpension

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag sig.

 Fra 2021 skal du søge seniorpension digitalt med dit MitID.

Det gør du her: 

Er du digitalt undtaget, kan din kommune hjælpe dig med at søge.

Har du brug for hjælp til ansøgningen, eller vil du gerne vide mere om sagsforløb og afgørelse, så besøg denne side:

Du kan søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet 

For at få seniorpension, skal du have seks år eller mindre til folkepensionsalderen. Du har dog mulighed for at søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet for seniorpension.

Hvis du er tvivl om, hvornår du kan gå på folkepension, og hvornår du tidligst kan søge om seniorpension, så kan du bruge tabellen nedenfor, for at få svar.   

Fødselsår
Minimumsalder for seniorpension
Folkepensionsalder
 1. halvår 1955   60 ½    66 ½ 
 2. halvår 1955   61  67
 1. halvår 1956   61  67
 2. halvår 1956 til 2. halvår 1958   61  67
 1. halvår 1959   61  67
 2. halvår 1959 til 2. halvår 1962   61  67
 1. halvår 1963 til 2. halvår 1966   62  68

Hvis du har søgt om seniorpension i 2020, så bliver din ansøgning behandlet af din kommune. Søger du fra 2021 og frem, bliver din ansøgning behandlet af Seniorpension.  

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

Du kan læse om ansøgning, sagsforløb og afgørelse på denne side:

På temasiden om sagsforløbet kan du bl.a.:

 • finde nyttige informationer, inden du ansøger.
 • læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension.
 • læse, hvordan sagsforløbet foregår, hvor lang tid det tager, og hvilke oplysninger vi indhenter hos din kommune.
 • printe en overbliksside over sagsforløbet. 

Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om seniorpension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Seniorpension om sagen. 

Fuldmagt til Seniorpension - sådan gør du

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det digitalt. 

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Råd og vejledning
 

Hvis du har spørgsmål til din situation.
Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
med råd og vejledning i forhold til dine
muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
om økonomiske konsekvenser,
hjælper dig med din ansøgning, mv. 

Din kommune
Tilkendelse af seniorpension
 
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
Seniorpension
Beregning og udbetaling af seniorpension
 

Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

 Udbetaling Danmark
Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 

Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

Lovgivning 

Både seniorpension og tidlig pension giver mulighed for at trække sig tidligere tilbage end den alder, hvor man kan få folkepension. Men der er forskellige betingelser for at få ydelserne.

Har du nedsat arbejdsevne?

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af dit helbred, og som har et langt arbejdsliv bag dig. En del af ansøgningen er derfor oplysninger om dit helbred.    

Her på siden kan du læse om og søge seniorpension.

Har du været meget længe på arbejdsmarkedet?

Din mulighed for at gå på tidlig pension afhænger af, hvor længe du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Her skal du ikke give oplysninger om dit helbred.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl, om du skal søge seniorpension eller tidlig pension?

Så kan du læse om forskellen på de to ydelser her:

For at få seniorpension skal du: 

 • højst have seks år til folkepensionsalderen.
 • ikke i forvejen være tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. Seneste job er som udgangspunkt det seneste fuldtidsjob, som du har været i stand til at varetage i en længere periode på ca. 12 måneder.
 • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 
 • opfylde de generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl. Du kan læse mere om betingelserne via linket nedenfor.  

Du kan læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension på denne side: 

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2023)
Enlig
Gift eller samlevende
 19.738 kr. 16.778 kr.

Beregn din seniorpension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
 • Positiv kapitalindkomst.
Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2023)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

Enlig
Gift eller samlevende 
 84.200 kr. 133.700 kr.

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje