Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice, økonomi, ydelser Socialt bedrageri

Socialt bedrageri

Kolding Kommune har fokus på indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Vores mål er bl.a:

 • At forebygge socialt bedrageri
 • Stoppe eventuelt snyd så tidligt som muligt
 • Sikre, at borgerne får det de har krav på – hverken mere eller mindre

Det er vigtigt, at du oplyser kommunen om ændringer i dine personlige forhold.

Det kan fx være din adresse til kommunens Borgerservice, som skal være den adresse, hvor du faktisk opholder dig, eller det kan være ændringer i dine økonomiske forhold.

Kolding Kommune kan:

 • Stoppe udbetalingen af sociale ydelser i henhold til gældende regler
 • Kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som du ikke har været berettiget til
 • Anmelde sagen til Politiet.

Socialt bedrageri er strafbart og behandles af Politi og Domstole.

Har du mistanke om socialt snyd kan du henvende dig til kommunens Kontrolgruppe: 

Marianne Lyngholm-Pedersen, tlf. 79 79 25 38

Du kan også henvende dig på e-mail, men så send via Digital Post hos borger.dk.
Det er ikke sikkert at sende personlige oplysninger i almindelig e-mail.

Du kan også skrive et almindeligt brev og sende det til Kontrolgruppen, Bredgade 1, 6000 Kolding.

Folketingets Ombudsmand har udtalt, at kommunerne skal være meget forsigtige med anonyme anmeldelser. Som udgangspunkt, har en ikke anonym anmeldelse derfor større værdi end en anonym anmeldelse.

Uanset om anmeldelsen er anonym eller navngiven tager Kontrolgruppen alle henvendelser alvorligt og undersøger samtlige grundigt.

En anmeldelse vil indgå som en akt i en borgersag. Anmeldelsen vil være omfattet af den anmeldte persons ret til aktindsigt.

Hvis du i forbindelse med din anmeldelse oplyser navn, adresse, email, telefonnummer eller lignende der kan identificere dig, vil den anmelde således som udgangspunkt blive bekendt med din identitet, såfremt den anmeldte anmoder om aktindsigt.

Det er ikke muligt at identificere sig, anmelde en borger og derefter ønske anonymitet. Kontrolgruppen har notatpligt og derfor vil din identitet og de oplysninger du afgiver blive noteret.

Der er ingen krav til hvordan en anmeldelse skal se ud, men jo flere oplysninger der gives til kommunen, jo flere muligheder er der for at undersøge forholdene som f.eks.:

 • Hvad er det konkret du har mistanke om.
 • Det fulde navn og adresse på den person der anmeldes.
 • Er det formodet snyd i forhold til adressen er det vigtigt, at skulle du kende navn på den person/kæreste som måske ikke er tilmeldt adressen, at du noterer dette på anmeldelsen.
 • Er det formodet snyd i forhold til uregistreret arbejde
  (sort arbejde) er det vigtigt, at har du oplysning om arbejdssted/virksomhed,
  evt. mødetidspunkter m.v., at du noterer dette på anmeldelsen.
 • Uanset hvilken anmeldelse er det vigtigste, at du giver så
  mange konkrete oplysninger som muligt.

Vi samarbejder internt i kommunen og med andre offentlige myndigheder, herunder Udbetaling Danmark, SKAT og politi.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje