Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Borgerservice, økonomi, ydelser Udbetaling af Merudgiftsgodtgørelse

Udbetaling af Merudgiftsgodtgørelse

Merudgiftsgodtgørelse efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 176

Job- og Ungecenter Kolding yder supplerende merudgiftsgodtgørelse til dig, hvis du opfylder betingelserne og deltager i tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller nytteindsats.

Det gælder for dig som modtager en af disse ydelser:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Overgangsydelse
  • Ressourceforløbsydelse
  • Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

Er du selvforsørgende og under 18 år kan du søge om merudgiftsgodtgørelse i forbindelse med det tilbud du deltager i.

Merudgiftsgodtgørelse kan ydes som et tilskud til transportudgifter, når du har mere end 8 km og under 24 km tur/retur fra din bopæl til tilbudsstedet.

I Kolding kommune bevilliger vi altid merudgiftsgodtgørelse efter Skats lave sats for skattefri kørselsgodtgørelse – altså en takst efter antal km.

Supplerende merudgiftsgodtgørelse er skattepligtig, og vil maksimalt kunne udgøre op til 1.000 kr. om måneden måned før skat, som cirka svarer til 600 kr. om måneden efter skat.

Vær opmærksom på, at udbetaling af merudgiftsgodtgørelse, kan have en negativ indflydelse på din boligstøtte og andre indkomstafhængige ydelser.

Transportafstand 0-4 km. pr. tur

Hvis afstanden fra din bopæl til dit tilbudssted er under 4 km, så kan vi som udgangspunkt ikke yde supplerende godtgørelse.

Du vil kunne få merudgiftsgodtgørelse, hvis du har mere end 4 km. fra dit bopæl til dit tilbudssted.

Hvis du har mere end 24 km. kan du få transportgodtgørelse efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 175 som vil blive modregnet i merudgift godtgørelsen.

Fradrag i merudgiftsgodtgørelse

Hvis du uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, kan der blive foretaget et forholdsmæssigt fradrag i den udbetalte merudgiftsgodtgørelse.

Hvordan ansøger jeg om merudgiftsgodtgørelse?

Hvis du vil vide, om du har ret til godtgørelse kan du spørge din job- eller ungerådgiver på Job- eller Ungecenteret. Det er Job- eller Ungecenteret der laver vurderingen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje