Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Ægteskab og vielse Ansøgning om vielse

Ansøgning om vielse

Når I vil giftes, skal I ansøge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring hos den kommune hvor I begge, eller den ene af jer, bor.

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket. Husk at medbringe jeres MitID. Har I ikke MitID, skal I kontakte Borgerservice.

Efter I har ansøgt, undersøger kommunen om I opfylder betingelserne i ægteskabsloven, for at kunne indgå ægteskab med hinanden.

I ægteskabserklæringen udfylder I om I ønsker en kirkelig eller borgerlig vielse, eller om vielsen skal foregå i et anerkendt trossamfund eller i udlandet.

Borgerlig vielse i egen kommune

Borgerlige vielser i Kolding Kommune afholdes som udgangspunkt på Kolding Rådhus. De faste dage for vielser på Kolding Rådhus er mandag og fredag formiddag, samt de fleste lørdage i tidsrummet 9-12. Om lørdagen stiller kommunen ikke vidner til rådighed. I skal derfor selv medbringe to vidner.

Følgende lørdage er lukket ved kommunens faste personale (2024):

27-01-2024
17-02-2024
30-03-2024
27-04-2024
25-05-2024
29-06-2024
17-08-2024
28-09-2024
19-10-2024

30-11-2024

I hele uge 28, 29 og 30 vil der være lukket for vielser ved kommunens faste personale. 

Ønsker I vielsen afholdt et andet sted, eller en dag hvor kommunens faste personale ikke er til rådighed, noteres dette ved udfyldelse af ægteskabserklæringen. Herudover skal I selv lave en aftale med et af Koldings byrådsmedlemmer, om at foretage jeres vielse.  Byrådsmedlemmer der foretager vielser.

Det er også muligt at blive viet i Søstrehuset i Christiansfeld. Dagene for afholdelse af vielser afhænger af giftefogedens kalender, og man kan derfor som udgangspunkt ønske alle ugens dage. Det vil være muligt at få stillet vidner til rådighed. Ønsker I vielsen afholdt i Christiansfeld, skal I notere det ved udfyldelse af ægteskabserklæringen.

Når kommunen har undersøgt at I opfylder ægteskabsbetingelserne, modtager I en bekræftelse på aftale om vielse i den ene parts Digital Post. Er der fuldt booket på jeres ønskede dato, eller andre forhold der skal drøftes, bliver I kontaktet af Borgerservice.

Borgerlig vielse i anden kommune

Når kommunen har undersøgt at I opfylder ægteskabsbetingelserne, udstedes en prøvelsesattest og sendes til den ene parts Digital Post. Prøvelsesattesten er dokumentation på at I opfylder ægteskabsbetingelserne og skal afleveres/sendes til den kommune hvor I skal giftes. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsesdatoen.

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når

 • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
 • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Når kommunen har modtaget jeres ansøgning og undersøgt at I opfylder ægteskabsbetingelserne, udstedes en prøvelsesattest og sendes til den ene parts Digital Post. Prøvelsesattesten er dokumentation på at I opfylder ægteskabsbetingelserne og skal afleveres/sendes til kirken. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsesdatoen.

Læs mere om kirkelige vielser

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

Når kommunen har modtaget jeres ansøgning og undersøgt at I opfylder ægteskabsbetingelserne, udstedes en prøvelsesattest og sendes til den ene parts Digital Post. Prøvelsesattesten er dokumentation på at I opfylder ægteskabsbetingelserne og skal afleveres/sendes til trossamfundet. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsesdatoen.

Har trossamfundet ikke kirkebogsbemyndigelse, vil det være kommunen der udsteder jeres vielsesattest.

Kirkeministeriets liste over anerkendte trossamfund og tilknyttede menigheder

I skal undersøge med vielsesmyndighederne i det land hvor I skal giftes, om I skal bruge en civilstandsattest eller en ægteskabsattest.

Civilstandsattest

I skal begge bestille en bopælsattest og vælge at attesten skal indeholde jeres civilstatus. Attesten sendes direkte til jeres Digital Post efter bestilling. Har I brug for original stempel og underskrift på attesten, skal I kontakte Borgerservice.

Ægteskabsattest

Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring for at få en ægteskabsattest.
Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsesdatoen.

Når kommunen har modtaget jeres ansøgning og undersøgt at I opfylder ægteskabsbetingelserne, udstedes ægteskabsattesten og sendes med posten til jeres adresse.

Anerkendelse af udenlandsk vielse

Efter I er blevet gift i udlandet, skal I have registreret jeres ægteskab i Danmark. Det gør I ved at forevise jeres originale vielsesattest hos Borgerservice. Er vielsesattesten ikke på dansk, engelsk eller tysk skal vielsesattesten oversættes af en godkendt translatør til et af førnævnte sprog.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med dokumentation for ægtheden af vielsesattesten. Ægtheden bekræftes via legalisering af dokumentet og udføres altid i den udstedende myndigheds land.

Der er normalt ikke behov for at kræve dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter, der stammer fra følgende områder og lande:

 • USA
 • Canada
 • Australien
 • New Zealand
 • Tyrkiet
 • Europa
  (Der kræves dog fra: Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Kosovo, Rusland, Tadsjikistan, Ukraine og Usbekistan).

Kontakt Borgerservice hvis du har yderligere spørgsmål til registrering af din udenlandske vielse.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje