Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Familieplejen Er du plejefamilie?

Er du plejefamilie?

Plejefamilie, aflastningsfamilie eller netværksfamilie?

Husk altid at åbne Kolding.dk op i Google Chrome for at kunne bruge hjemmesiden optimalt..

Familieplejen har holdt Informationsaften d. 27. oktober 2022 kl. 19.00 - 21.00 på KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

 

NYT pr. 1/4-22:

Organisationen Tinghøj hedder nu 'Familiecenteret'.

Pia Hass Møllerskov er pr. 1/4-22 ny leder af Familieplejen.

'Kort om mig:

Jeg blev ansat på Tinghøj som afdelingsleder december 2018 – Tinghøj er et socialpædagogisk behandlingssted under familiecenteret Kolding Kommune.

Vores 2 døgnafdelinger på Tingvejen er for børn og unge i alderen 2-25 år.

Min Uddannelsesmæssig baggrund er at jeg er uddannet pædagog, har blandt andet en diplom i ledelse, kulturskabende ledelse, master i spise og adfærd design -og er uddannet traumebehandler.

Jeg har arbejdet i mere end 35 år med børn og unge

Jeg er på 3. af 4 år på danske familie terapeutisk institut i Århus hvor jeg læser til familie -og par terapeut.' 

Du kan se kontaktoplysninger på Pia under fanen 'kontakt Familieplejen'.

NYT pr. 1/12-21:

Familieplejen er pr. 1/12-21 organiseret under Organisationen Tinghøj. 

App til registrering af køre- og aflastningssedler:

Ny App er pr. 1/9-21 tilgængelig hvor i fremadrettet skal registrere kørsel og aflastning.

De fysiske registreringssedler der anvendes i dag vil derfor som udgangspunkt udgå.

Der er dog få undtagelser, hvor man fortsat skal bruge de fysiske registreringssedler:,

 • Man kan ikke anvende app'en ved plejebarn der er på efterskole - her skal man fortsat registrere kørsel og/eller aflastning på de fysiske registreringssedler og sende dem ind via E-boks (sikkerpost).

 

 • Man kan ikke anvende app'en ved anbringelse eller aflastning i netværket - her skal man registrere kørsel og/eller aflastning på hjemmesiden her ovenfor i den blå boks 'Indberet kørsel - for netværksplejefamilier'.

 

Særlig feriegodtgørelse :

Der sker en ændring vedr. udbetaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med ny ferielov. Det betyder at der ikke længere sker udbetaling i april måned.

Fremadrettet vil der ske en udbetaling med maj lønnen (1%) af det der er optjent i perioden 1. september - 31. maj. Der vil ligeledes ske en udbetaling med august lønnen (1%) af det der er optjent i perioden 1. juni - 31. august.

 

Digitalisering i Familieplejen :

Familieplejen i Kolding Kommune benytter pr. 01.05.21 IT-Systemet SOFUS Match.

Se mere under fanen 'Digitalisering i Familieplejen - SOFUS Match'.

 

Skriftlig kommunikation mellem plejeforældre og plejebarns forældre - Se mere under fanen 'Personfølsomme oplysninger - GDPR' 

I vores håndbog kan du finde alle relevante oplysninger for dig som er plejefamilie, aflastningsfamilie eller netværksfamilie.

Se håndbogen her.

bilag-1_anmeldelse-blanket-til-anbragte-børn-familieplejen-002-webtg.docx

Bilag 2 - Digitalpost vejledning

Bilag 3 - Personfølsomme oplysninger - GDPR

Bilag 4 - KL's vejledende skema omkring vederlag til plejefamilier

Digitalisering i Familieplejen - Familieplejen i Kolding Kommune benytter pr. 01.05.21 IT-Systemet SOFUS Match.

Fremadrettet vil det være via SOFUS-platformen, vi skal kommunikere (sikkert) skriftligt sammen. Det er også her, I skal håndtere alt jeres skriftlige arbejde vedrørende jeres plejebarn, såsom statusrapporter og jeres egne dagbogsnotater.

Ligeledes vil det være i SOFUS Match, at vi pr. 01.05.2021 sender kontrakter til jer, som I godkender elektronisk i SOFUS. 

Man logger på SOFUS med MitID.

Gå til SOFUS her.

 • Vejledning til brug af SOFUS her.
 • Vejledning til at redigere mobilnummer i SOFUS her.

App til registrering af køre- og aflastningssedler:

Ny App er pr. 1/9-21 tilgængelig hvor i fremadrettet skal registrere kørsel og aflastning.

De fysiske registreringssedler der anvendes i dag vil derfor som udgangspunkt udgå.

Der er dog få undtagelser, hvor man fortsat skal bruge de fysiske registreringssedler:,

 • Man kan ikke anvende app'en ved plejebarn der er på efterskole - her skal man fortsat registrere kørsel og/eller aflastning på de fysiske registreringssedler og sende dem ind via E-boks (sikkerpost).
 • Man kan ikke anvende app'en ved anbringelse eller aflastning i netværket - her skal man registrere kørsel og/eller aflastning på hjemmesiden - her ovenfor i den blå boks 'Indberet kørsel - for netværksplejefamilier'.

Læs om digital registrering af kørsel og aflastning her.

Vejledning til 'MinLøn' kørsel her.

Vejledning til 'MinLøn' aflastning her.

Der udbydes kurser til plejefamilier der samarbejder med Kolding Kommune.

Herunder kan du se hvilke kurser Familieplejen udbyder i 2022.

ALT tilmelding og evt afbud foregår i SOFUS, hvor I kan læse mere om temadagenes indhold mv.

 • Torsdag d. 27. januar 2022 -'Voksenansvarsloven og magtanvendelse'
 • Torsdag d. 28. april 2022 -'Tidlig sproglig læring'
 • Tirsdag d. 31. maj 2022 -De vrede børn og unge - Hvordan kan vi forstå dem og hvad gør vi med dem?'
 • Torsdag d. 22. september 2022 -'Alternativer til skældud i plejefamilien'
 • Tirsdag d. 11. oktober 2022 -'Tusind tanker'

 

Kursuskatalog 2022 kan tilgås her.

 

Herunder kan du se hvilke kurser der udbydes i 2021.

 • Tirsdag d. 1. juni 2021 ”Bevar dig selv – og skab det gode samarbejde med barnets familie”  - Kurset er ikke længere tilgængeligt. 

 

 • Torsdag d. 9. september 2021 - 'Personalemøde for plejefamilier'.  Invitation er fremsendt i Sofus Match - Kurset er ikke længere tilgængeligt. 

 

 • Tirsdag d. 12. oktober 2021 "Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse". Invitation er fremsendt i Sofus Match - Kurset er ikke længere tilgængeligt.  

Kurser der tidligere er udbudt.

Kursuskatalog 2020

Kolding Kommune følger KL's vejledende skema til honorering af plejefamilier

Honorering af plejefamilier

Barnets støttebehov

Krav til plejefamilien

Vejledende honorering

Som børn er flest på samme alder.

Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse.

Uproblematisk kontakt til biologiske forældre.

Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt eller socialt.

1 x normalvederlag

 

 

 

Har behov for ekstra støtte/stimulering eller skal opretholde jævnlig kontakt med forældre, eller kontakten er uproblematisk.

Kræver større indsats end ovenfor, enten i forhold til barnets behov, eller samarbejdet med barnets forældre.

 

2 x normalvederlag

 

 

En eller få almindelige belastningsindikatorer såsom:

- Faglige/sociale problemer i skolen.

- Ikke social alderssvarende udvikling.

- Søvnproblemer/mareridt.

- Ikke alderssvarende motorisk udviklet.

- Angstsymptomer.

- Manglende tillid til voksne.

- Vådlægger o.l. urenlig.

- Behov for bistand af psykologisk art.

- Diverse psykosomatiske reaktioner.

- Lettere fysisk/psykiske handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning.

- Træning og ledsagefunktioner.

 

Krav om pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x normalvederlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere almindelige af de ovenfor nævnte belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og / eller opdragelsesbehov.

Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov.

 

4 x normalvederlag

 

 

Mange af de almindelig forekommende belastningsindikatorer, der fordrer socialpædagogisk indsats af adfærdsregulerende karakter.

Opgavens art kræver socialpædagogisk indsats, der dels kræver en vis erfaring, dels at plejeforældrenes samlede beskæftigelse højst må udgøre 1½ fuldtidsstilling.

5 x normalvederlag

 

 

En eller få alvorlige belastningsindikatorer, såsom:

- Spiseforstyrrelser.

- Psykiatriske symptomer.

- Flere tidligere anbringelsesforløb.

- Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt.

- Misbrugsproblemer.

- Sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau.

- Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov. 

- Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn.

 

 

Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse.

Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 x normalvederlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere alvorlige belastningsindikatorer af de ovenfor nævnte eller af større sværhedsgrad.

Der er tale om svære følelsesmæssige / adfærds- og/eller sociale problemer, der kræver behandling.

Opgaven kræver relevant faglig baggrund og er så omfattende, at plejeforældrenes samlede beskæftigelse ud over plejearbejdet højst må udgøre én fuldtidsstilling.

 7 x normalvederlag

 

Honorering af plejefamilier
 Kolding Kommune følger KL's vejledende satser om vederlag m.m samt vejledende satser for lommepenge og øvrige udgifter m.m til børn og unge i formidlet ophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66.

KL takstblad 2024.pdf

 

 

 

Her kan du se politisk godkendte retningslinjer.

Politisk godkendte retningslinjer.

Har du mistanke om mistrivsel hos et barn, har du pligt til at underrette kommunen.

Du kan underrette her.

 

Du kan i dagtimerne mandag til onsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.15. Torsdag fra kl. 8.00 til kl. 17.00. Fredag fra kl. 8.00 til kl. 14.15. ringe til Familierådgivningen ved mistanke om mistrivsel ved et barn eller ung på tlf. 79 79 01 02.

 

Du kan udenfor Kolding Kommunes åbningstid ringe til rådighedsvagten ved mistanke om mistrivsel på tlf. 79 79 79 79

Vejledning til send sikkert digital post gennem E-boks.

 

Digitalisering i Familieplejen - Familieplejen i Kolding Kommune benytter pr. 01.05.21 IT-Systemet SOFUS Match.

Fremadrettet vil det være via SOFUS-platformen, vi skal kommunikere (sikkert) skriftligt sammen. Det er også her, I skal håndtere alt jeres skriftlige arbejde vedrørende jeres plejebarn, såsom statusrapporter og jeres egne dagbogsnotater.

Ligeledes vil det være i SOFUS Match, at vi pr. 01.05.2021 sender kontrakter til jer, som I godkender elektronisk. Det vil også være i SOFUS, at I fremadrettet tilmelder jer kursus dage der afholdes af Familieplejen.

Man logger på SOFUS med MitID.

Gå til SOFUS her.

Her kan du se en vejledning til, hvordan du må sende personfølsomme oplysninger.

 

SIGNAL - Privat Messenger (skriftlig kommunikation mellem plejeforældre og plejebarns forældre)

I Kolding Kommune vil vi gerne passe godt på jeres personoplysninger. Det betyder, at det kan være problematisk at kommunikere via mail og SMS som vanlig.

For at kunne leve op til til de skærpede GDPR-krav skal I derfor fremadrettet lade den skriftlige kommunikation til jeres plejebarns forældre foregå gennem applikationen Signal.

Se SIGNAL vejledning her.

 

Kolding Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes for spørgsmål:

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Bech-Bruun

Tlf. 79 79 75 00

dpo@kolding.dk (her gøres opmærksom på, at det ikke må indeholde følsomme persondata – det skal via borger.dk)

Her kan du finde inspiration og litteratur.

Inspiration til litteratur for plejeforældre:

'Støt dit barn når livet bliver svært' - læs her.

'Sundhedstilbud i forbindelse med svære livssituationer' - Læs her.

'Mentalisering i familien' af Janne Østergaard Hagelquist.

'Mentalisering i mødet med udsatte børn' af Janne Østergaard Hagelquist.

'Plejefamilie – gaver og opgaver' af Marianne Folden, m.fl.

'Fostrets og fødslens psykologi' af Henrik Dybvad Larsen. Den beskriver at barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen.

'Spædbørnsterapi' af Inger Poulsen og Inger Thormann.

 

Inspiration til litteratur for plejebørn:

'Indeni mig …og i de andre' af Karen Glistrup og Pia Olsen. Aldersgruppe: 2-9 år.

'Nadia og Magnus flytter hjemmefra' af Bodil Nygaard. Aldersgruppe: de yngste.

'Har andre plejebørn det som mig' af Hanne Warming. Aldersgruppe: fra ca. 10 år.

'En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn' af Hanne Warming. Aldersgruppe: fra 10 år.

'Når man bor i en anden familie' Den er skrevet af fire unge i alderen fra 17 til 20 år. For at hjælpe andre plejebørn, har de fire plejebørn skrevet en bog med tanker og gode råd til andre børn i pleje - Læs her.

 

Andet relevant inspiration:

Din guide til voksenansvarsloven - Læs her.

Her kan du som plejeforældre eller medarbejder på et anbringelsessted få et overblik over hvilke bestemmelser i voksenansvarsloven, du bør kende til.

Anbragte børn og unges rettigheder - Læs her.

Her kan du som bor i en plejefamilie, på et opholdssted eller en institution læse mere om dine rettigheder som anbragt barn eller ung? 

Nyhedsbreve

Kære plejeforældre.

Først og fremmest vil vi ønske jer alle et godt nytår.

Da vi er opmærksomme på, at der generelt kan opstå tvivl omkring Corona og den måde det indvirker i vores samvær med hinanden, er vi i familieplejekonsulentteamet blevet enige om, at sende lidt kort info ud til jer omkring; Corona, vaccination og temadagen den 27. januar 2022.

Corona

Der er på nuværende tidspunkt ikke påtænkt servicenedsættelse og/eller serviceforringelse. Jeres børn og unge skal have de besøg/samtaler/samvær, uden forbehold, ud over de fællessamfundsmæssige retningslinjer og de 6 generelle råd der er udmeldt fra sundhedsstyrelsen omkring covid-19:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer på Covid-19. Bliv testet.
 • Hold afstand og brug mundbind (Nys/host i ærmet)
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør oftere rent hvor flere har berøringsflader

Skype møde og møde via Teams, er stadig et alternativ som I sammen med jeres familieplejekonsulent har mulighed for at benytte i forhold til de konkrete aftaler I har med dem.

Der kommer løbende nye retningslinjer, og I kan ikke sætte jer ind i dem alle, så I bedes selv opsøge sikkerhed hvis I får behov via Corona-linjen eller Smitteopsporingen.

Vaccination

Angående vaccination af de børn og unge som bor hos jer, så er det lovgivningsmæssigt sådan, at det er de biologiske forældre som træffer beslutningen. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn fra 5 år og opefter bliver vaccineret.

Temadagen den 27. januar

Vi fastholder på nuværende tidspunkt temadagen den 27. januar. Vi undersøger i øjeblikket som alternativ, om det er muligt at afholde temadagen via Teams, men afventer myndighedernes udmelding den 17. januar hvor det ventes at de fleste restriktioner igen ophæves.

Med venlig hilsen
Steffen Skov Sønnichsen og Familieplejekonsulenterne

Kære alle

Grundet ny organisationsændring overgår Familieplejen til organisationen Tinghøj.

Fra 1. december 2021 vil Steffen Skov Sønnichsen således varetage ledelse af Familiepleje området. Og jeg vil her benytte chancen til at byde Steffen velkommen til et samarbejde som jeg er overbevist om, at I gensidig kommer til at sætte stor pris på.

Afsluttende vil jeg gerne sige jer hver især tak for et dejligt samarbejde - og ønske jer alt godt fremover. Vi ses fortsat i de nye samarbejdsrelationer.

Venlig hilsen
Anne-Dorte Bloch
Faglig koordinator i Afsnit for Unge.

Pænt goddag til jer alle

Jeg hedder Steffen og er 49 år. Sammen med min hustru har vi tre børn (to unge og en herlig efternøler på 5 år.) Grundet omlægning af opgaver i kommunen, har jeg fået mulighed for, at samarbejde med familieplejekonsulenterne i Kolding kommune.

Familieplejekonsulenterne bliver organisatorisk flyttet under Tinghøj pr. 1.12.2021, hvor jeg bliver den nye afdelingsleder. For mig er dette et prioriteret tilvalg, som jeg glæder mig til.

Jeg har været afdelingsledergennem de seneste 18 år, hvor vi primært har arbejdet med unge som har været anbragt i vores tilbud. Jeg har gennem de seneste år fået flere afdelinger, hvor omdrejningspunktet er unge i udsatte familier, hvor vi hjælper med at skabe trivsel og udvikling sammen med familierne. Derudover har jeg afdelinger omkring spiseforstyrrelse og værestedet Space.

I det kommende samarbejde vil jeg bringe min erfaringer i spil, og håber det kan bidrage til, at vi fortsat kan løfte de udfordringer vi kommer til at stå i sammen.

Venlig hilsen
Steffen Skov Sønnichsen
Afdelingsleder Netværket, HFI(unge),Team for spiseforstyrrelse Cand. pæd. i pædagogisk sociologi

Kursus kataloget 2022

Kursuskataloget for 2022 er sendt ud til jer i Sofus.
Vi vil opfordre jer til at få det læst, og hurtigst muligt få jer tilmeldt de dage I ønsker at deltage. Tilmeldingsfristen er senest 14 dage før kursusdagen.
Den første temadag er allerede den 27.1.2022.

Personalemøde

Vi afholdte personalemøde for plejefamilier torsdag d. 9.9.2021.

Det er dejligt at opleve, at I deler tanker og stiller spørgsmål til os i Familieplejen samt til myndighedsafdelingen ved vores P-møder. Vi kan dog efter sidste P-møde konstatere, at der ikke var tid nok afsat til dette. Derfor har vi besluttet, at vi fremover sætter et punkt på dagsordenen som hedder ”Siden sidst”. Vi vil opfordre jer til at melde punkter ind til dagsorden, så I får det indhold på vores fælles møde, som giver mening for jer.

Supervisionsgrupper

Vi har på nuværende tidspunkt 5 supervisionsgrupper, hvor vi mødes en formiddag ca. hver anden måned. De tilbagemeldinger vi får fra gruppernes medlemmer er, at de er meget glade for at deltage.
Ud over supervision, er der masser af erfarings udveksling plejeforældre imellem.
Her har I muligheden for at mødes, med ligestillede med et fælles udgangspunkt og forståelse for de situationer I står i.

Udsagn om deltagelse fra plejeforældre:

”At deltage i supervisionsgruppen
giver en følelse af ikke at stå alene, at
vi har nogen at sparre med.”

”Vi får nye relationer ift. familieplejearbejdet
på godt og ondt”

”Supervision lyder kedeligt – men det
er et skønt og berigende fællesskab på alle måder”

Hvis det kan have din/jeres interesse er I meget velkommen til at kontakte os familieplejekonsulenter for evt. at høre yderligere, eller endnu bedre tilmelde jer.

Aflastningsfamilier

Vi mangler pladser i plejefamilier til de børn som har fået bevilget aflastning. Aflastning kan være fra en weekend hver 4. uge til 12-14 døgn pr. måned. Så kunne I tænke jeg at være aflastningsfamilie, eller kender I nogen som enten er aflastning med ledige pladser eller kunne tænke sig at blive det, så kontakt endelig en af os familieplejekonsulenter.

Akutliste

Vi bliver bedt om at lave en liste over plejefamilier som kan kontaktes af rådighedsvagten ved akut anbringelse i fx juleferien og påskeferien.
Ligeledes er det rart for os at have et lille korps af plejefamilier, når vi står med en akut anbringelse. Så kunne I tænke jer at stå til rådighed som akutplejefamilie, så snak endelig med jeres familieplejekonsulent om det.

Boganmeldelse

I forbindelse med vores temadag d. 12. oktober om ”Forråelse” anbefalede oplægsholder Dorthe Birkmose bogen ”Medfølelsens pris”, af Per Isdal.

Om bogens skrives der:
Medfølelsens pris er til alle, som har dedikeret deres arbejdsliv til at hjælpe mennesker i svære situationer. Det er et givende arbejde, men det er også slidsomt dagligt at møde smerte, angst og lidelse.
Med udgangspunkt i sin egen historie som psykolog fortæller Per Isdal om, hvordan han selv blev forandret af det arbejde, han elsker. Han giver indblik i, hvad arbejdet gør ved den professionelle hjælper og præsenterer konkrete strategier for, hvordan man forebygger og bearbejder de belastninger, det indebærer.

Medfølelsens pris er en varm bog, som gør os klogere på, hvordan man tager vare på sig selv, sine kollegaer og eventuelle ansatte.

Tak for året der gik

Vi vil slutteligt gerne takke jer alle for samarbejdet i 2021 - og ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Sommer Nyhedsbrev 2022 - se her.

Har du lyst til at gøre en forskel for et barn eller ung?

Se her.

Kontakt Familieplejen

Pia Hass Møllerskov
Tlf.: 79 79 97 01
Mobil: 91 17 00 15
Mail: pihm@kolding.dk

Annette Brøndsholm
Tlf.: 79 79 27 71
Mobil: 20 14 15 67
Mail: agbr@kolding.dk

Dorte Lassen
Tlf.: 79 79 28 60
Mobil: 51 17 37 80
Mail: dlas@kolding.dk

Jacob Bech Hjortlund
Tlf.: 79 79 98 08
Mobil: 24 92 27 32
Mail: jbec@kolding.dk

Susanne Weibeck
Tlf.: 79 79 27 89
Mobil: 51 33 59 10
Mail: suwt@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje