Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Om Familiecenteret

Om Familiecenteret

Familiecenteret består af 6 forskellige afdelinger. Alle afdelinger er tilbud til børn, unge og familier, der har behov for støtte i et eller andet omfang.

Vi er fysisk placeret på forskellige adresser i kommunen. Du kan læse mere om de forskellige afdelinger via ovenstående links.

Alle afdelinger arbejder ud fra visionen Borgerens Centrum; Selvværd og Sammenhæng, og vi har i den forbindelse udarbejdet vores værdigrundlag ud fra visionens fem leveregler:

 1. Tal et sprog alle mennesker forstår
 2. Alt inden for din radar er dit ansvar
 3. Det er borgerens plan/aftale
 4. Sæt fællesskabet i spil
 5. Gå borgeren i møde

Det betyder i praksis, at vi bestræber os på, at alle føler sig velkomne hos os, uanset om det er børn, unge, forældre eller andre samarbejdspartnere.

Borgerens centrum – Selvværd og Sammenhæng betyder mere konkret for os at:

 • Vi fokuserer på borgerens opfattelse af centrum, ikke vores egen
 • Vi får borgerens værdier og ønsker i spil og opnår højere kvalitet for borgeren
 • Vi helhedskoordinerer indsatsen omkring borgeren
 • Fagligheden skal tjene borgerens bedste og det fælles bedste
 • Vi arbejder for, at borgerne skal føle sig mødt og anerkendt i kontakten med os

Familiecenteret

Leder af Familiecenteret
Janne Thiel Doctor
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje