Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvad kan jeg få hjælp til hos PPR?

Hvad kan jeg få hjælp til hos PPR?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - eller PPR – er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver og vejleder forældre, dagtilbud og skoler om børn og unge mellem 0 og 18 år.

Hvis der indstilles til PPR vedrørende et barn, vil indstillingen altid foregå i samarbejde med barnets forældre.

PPR kan tilbyde råd og vejledning, fx hvis barnet:

  • Udvikler sig langsomt (fx forsinket i sin motoriske eller sproglige udvikling)
  • Har udfordringer indenfor adfærd, kontakt og trivsel i skole eller daginstitution
  • Har udfordringer indenfor høre- og sprogområdet
  • Har faglige vanskeligheder
  • Har en funktionsnedsættelse eller et handicap.

Skolens og institutionens ledelse samt sundhedsplejersken har mulighed for at indstille til PPR, hvis I som forældre er indforståede med det. Forældre har også mulighed for at indstille til PPR.

PPR kan efter aftale med forældrene formidle kontakt og henvise til andre samarbejdspartnere og institutioner.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje