Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Om PPR

Om PPR

PPR’s opgaver tager fortrinsvist afsæt i lovgivning, vejledninger og bekendtgørelser.

PPR understøtter trivsel, udvikling og læring for alle børn. Dette er med til at give alle børn og unge i Kolding de bedste vilkår for udvikling i skolen, daginstitutionen eller hjemmet.

I PPR er der ansat psykologer, talepædagoger, fysioterapeuter, AKT konsulenter, pædagogiske konsulenter og en socialrådgiver. Find den relevante medarbejder her.

PPR’s opgaver tager fortrinsvist afsæt i lovgivning, vejledninger og bekendtgørelser. Hvis du er interesseret kan du læse mere her:

Vejledning om PPR

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje