Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Stærke Børnefællesskaber - lige muligheder for alle børn

Stærke Børnefællesskaber - lige muligheder for alle børn

Dagtilbuddene er en fast del af hverdagen for de fleste børn i 0-6-årsalderen og har dermed en fremtrædende rolle i forhold til at skabe trygge og udviklende fællesskaber for alle børn. Fællesskaber har en essentiel betydning for børn og deres udvikling gennem opvæksten. Børns deltagelse i og oplevelse af at være en del af fællesskaber bidrager positivt til deres udvikling, bl.a. via bedre trivsel og læring. På længere sigt bidrager de positivt i overgangen til både ungdomslivet og voksenlivet. Oplevelsen af at være en del af et fællesskab er særlig vigtig for børn i udsatte positioner, da de kan mere vanskelige forudsætninger for, at klare sig godt i livet.

Arbejdet med stærke børnefællesskaber tager bl.a. afsæt i bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder den styrkede pædagogiske læreplan og pædagogisk tilsyn samt lokale politiske beslutninger, herunder Kolding Kommunes fælles børne- og ungesyn.

Læs mere om stærke børnefællesskaber her. 

I Kolding Kommune har vi forskellige tilbud, som skal understøtte at alle børn skal opleve sig som en del af et børnefællesskab: 

  • Vejledende pædagoger
  • Pædagogiske rådgivere
  • Special grupper
  • Specialbørnehave

Vejledende pædagoger:

Vores vejledende pædagoger understøtter dagtilbuddet i, at arbejde med at udvikle stærke børnefællesskaber i læringsmiljøet. Dette sker i samarbejde med ledelse og medarbejdere i de enkelte dagtilbud. 

Pædagogiske rådgivere:

De pædagogiske rådgiveres opgave er, at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionen, herunder særligt fokus på læringsmiljøer i daginstitutionen. Dette sker i et samarbejde med forældre, medarbejdere og ledelse i de enkelte dagtilbud.

De pædagogiske rådgivere arbejder med forebyggelse og tidlig indsats for børn med særlige udfordringer og har tre typer af opgaver:

  • Opgaver omkring det enkelte barn
  • Opgaver på en bestemt børnegruppe, f.eks. en stue eller grupper af børn om udfordringer
  • Vejledende forløb for pædagogiske medarbejdere

Specialgrupper:

I dagtilbuddene i Kolding Kommune har vi 4 dagtilbud fordelt rundt i kommunen, der har tilknyttet specialgrupper i det almene dagtilbud. Specialgrupperne giver børnene mulighed for at være i børnegrupper med færre børn. Du kan læse mere om vores specialgrupper herunder:

Målgruppe: Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer

Link til institutionens hjemmeside

Målgruppe: Børn med en diagnose indenfor autismespektret.

Link til institutionens hjemmeside. 

Målgruppe: Børn med forsinket udvikling og/eller mindre fysiske handicaps

Link til institutionens hjemmeside

Målgruppe: Børn med forsinket udvikling, kroniske lidelser, mindre handicaps m.v.

Link til institutionens hjemmeside.

Specialbørnehaven Løvetand

Specialbørnehaven Løvetand er et specialtilbud for børn med vidtgående fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og udfordringer, som betyder at børnene har behov for et mindre miljø og en specialpædagogisk indsats.

Specialbørnehaven Løvetand ligger fysisk placeret sammen med almen børnehaven, det vil sige at specialbørnehaven og almen børnehaven er under samme tag, hvor de f.eks. deler legeplads og andre fællesområder.

Du kan læse mere om Specialbørnehaven Løvetand her

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje