Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser

Som forældre til et barn i Kolding Kommune har du mulighed for at få indflydelse i dit barns dagtilbud via forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af et flertal af forældre, 1 – 3 medarbejderrepræsentanter og dagtilbuddets ledelse. Alle medlemmer af forældrebestyrelsen er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Valg til forældrebestyrelse sker hvert år i 4. kvartal. Valgperioden begynder den 1. januar og løber i 2 år til et nyt valg har fundet sted.

Hvis du vil vide mere om forældrebestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte dit barns dagtilbud. Du kan også læse mere i Kolding Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud.

Som forældrebestyrelsesrepræsentant får du mulighed for at deltage i 2 årlige møder i Børneområdets Dialogforum, du kan læse mere herunder: 

Børneområdets Dialogforum

Børneområdets dialogforum er et forum bestående af politikere, forældre, ledere og faglige repræsentanter der i fællesskab, skal sikre at børnene i Kolding Kommune sættes i centrum. Dialogforummet skal bidrage til de samlede visioner og mål for Børneområdet og være med til at sikre, at disse mål får liv i hverdagen og bliver omsat til god kvalitet for børnene.

Som forældrebestyrelsesrepræsentant får du mulighed for at deltage i 2 årlige møder i Børneområdets Dialogforum.

Vil du vide mere?

Du kan høre nærmere om Børneområdets Dialogforum i dit barns dagtilbud.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje