Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Legende børn

I Kolding Kommune fører vi, jf. dagtilbudsloven, pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, som er beliggende i kommunen. Det pædagogiske tilsyn omfatter både kommunale og private dagtilbud. Herunder kan du se, hvilke dagtilbud der er omfattet det pædagogiske tilsyn:

 • Kommunale daginstitutioner
 • Selvejende daginstitutioner
 • Landsbyordninger
 • Private daginstitutioner
 • Den kommunale dagpleje
 • Private pasningsordninger
 • Specialdagtilbud (serviceloven om tilsyn §146)

 

Formålet med det pædagogiske tilsyn:

 • At sikre at det enkelte dagtilbud arbejder med løbende pædagogisk kvalitetsudvikling sådan, at børnene sikres et godt børneliv med trivsel, læring, udvikling, og dannelse, gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer
 • At tilsynet skal fungere som kontrol, på vegne af Kommunalbestyrelsen, der skal sikre at Dagtilbudsloven, kommunale politikker og retningslinjer overholdes.

 

Hvem udfører det pædagogiske tilsyn?:

Det pædagogiske tilsyn udføres af pædagogiske konsulenter, dagplejekonsulenter og pædagogiske rådgivere. I forbindelse med opfølgning på tilsyn og til at understøtte dagtilbuddenes arbejde med udvikling af kvaliteten inddrages også medarbejdere fra Teamet for pædagogisk kvalitetsudvikling.

 

Typer af tilsyn:

Der er fire typer tilsyn i Kolding kommune, løbende-, anmeldt-, uanmeldt-, og skærpet tilsyn. Tilsynene dækker over en periode på 2 år, hvor der som minimum gennemføres det løbende, anmeldte og uanmeldte tilsyn.

 

Andre tilsyn på dagtilbudsområdet:

Ud over det pædagogiske tilsyn føres der tilsyn med en række andre områder på dagtilbudsområdet:

 • Brand
 • Bygninger
 • Økonomi
 • Legepladser
 • Hygiejne
 • Levnedsmiddelkontrol af køkkener

 

Sammenhæng mellem pædagogisk tilsyn og kvalitetsudvikling 

Det kommunale pædagogiske tilsyn har et dobbeltformål, idet det indeholder både et udviklings- og et kontrolperspektiv. Derfor arbejdes løbende med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet til dette formål,  ved at skabe sammenhæng mellem det pædagogiske tilsyn og udviklingen af kvaliteten i dagtilbuddet. Du kan læse mere om pædagogisk kvalitetsudvikling og tilsyn på dagtilbudsområdet her.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Pædagogisk tilsyn i Kolding Kommune her

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje