Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Hjælp til børn og unge Dine rettigheder - Om den hjælp du kan få

Dine rettigheder - Om den hjælp du kan få

Hvis du har tid vil vi gerne fortælle dig om børn og unges rettigheder.

Fra 1. januar 2024 har de politikere, der arbejder på Christiansborg, besluttet at børn og unge skal have deres egen lov. Loven hedder Barnets Lov som skal sikre at børn og unges rettigheder bliver overholdt.

I Barnets Lov står der at alle børn og unge har ret til at blive inddraget i de beslutninger der handler om deres liv.

Barn med to venlige voksne

Hvad betyder det?

Det betyder:

 • At de voksne skal høre efter når du fortæller, hvordan du har det.
 • At de voksne sammen med dig skal planlægge din hverdag.

Nogle gange beslutter de voksne ting, som man som barn eller ung kan have svært ved at forstå.
Derfor siger Barnets lov også

 • At de voksne skal hjælpe dig med at forstå, hvad de har besluttet og hvordan det kan hjælpe dig.

Læs teksten op Læs teksten op

En venlig voksen

Hvem er de voksne?

Barnets Lov siger at de voksne der skal høre ekstra godt efter, hvad du fortæller er

 • din lærer
 • din pædagog
 • din rådgiver eller kontaktperson ved kommunen.

Nogle gange kan det være svært at fortælle, hvordan man har det. Derfor siger Barnets Lov også

 • At du altid gerne må få hjælp af dine forældre eller en anden voksen du er tryg ved, til at fortælle, hvordan du har det.

Hvis du oplever noget der gør dig bange, ked af det eller ikke føles rart, så må du ALTID gerne fortælle det til en voksen!

Du kan også ringe til 79 79 28 51, så vil vi hjælpe dig. 

Læs teksten op Læs teksten op

Venlig hilsen

Godt at vide

Det er vigtigt at tale med en voksen, hvis man har det svært, hvis ikke du har mulighed for at tale med dine forældre eller en anden voksen du er tryg ved. Kan du altid tale med

 • din lærer
 • din pædagog
 • din rådgiver eller kontaktperson ved kommunen

Du kan også ringe til Åben Rådgivning på telefon: 79 79 28 51

Så hjælper vi dig med at finde en voksen at tale med.

Læs teksten op Læs teksten op

Mange børn og unge oplever at det kan være rigtig svært, hvis ens forældre bliver skilt. Også her, er det vigtigt at tale med en voksen om sine tanke og følelser.

Du skal vide, at børn og unge har ret til at blive lyttet til og taget alvorligt i forhold til, hvordan de ønsker, at deres hverdag skal være. Hvis det er svært at sige sine ønsker højt kan du få en voksen, som du er tryg ved til at hjælpe dig. Det er helt OK.

Læs teksten op Læs teksten op

Hvis du bor på et bosted eller hos en plejefamilie kommer din rådgiver i kommunen og snakker med dig om hvordan du har det.

Din rådgiver vil rigtig gerne høre hvordan du har det og om der er nogen ting i forhold til din hverdag, du godt kunne tænke dig var anderledes.

Du skal vide, at du selv kan være med til at bestemme, hvor tit du mødes med din rådgiver, hvor I mødes henne og hvad I skal tale om.

Du har lov til at tage en voksen, som du er tryg ved med, når du skal tale med din rådgiver fra kommunen.

Den voksne du selv vælger, kaldes for en bisidder.

Din bisidder må gerne hjælpe dig med at fortæller din rådgiver, hvordan du har det og om der er noget du godt kunne tænke dig var anderledes.

Fra du er fyldt 10 år kan du selv være med til at bestemme, hvor du skal bo. Det er ikke altid det du ønsker dig kan lade sig gøre, men det er vigtigt du fortæller hvordan du har det og hvad du tænker. Din mening er vigtig og de voksne skal tage dig alvorligt.

Læs teksten op Læs teksten op

Du har altid ret til at blive hørt, uanset hvor gammel du er.

Fra du er 10 år gammel, skal du spørges om din mening, hver gang din rådgiver skal beslutte noget der er vigtigt for dig.

Læs teksten op Læs teksten op

Hvis du ikke ved om du har en kontaktperson ved kommunen så kan du ringe til:
Åben Rådgivning på telefon: 79 79 28 51

Så hjælper vi dig med at finde en voksen at tale med.

Det kan være en skole- og dagtilbuds-rådgiver, en unge-rådgiver – eller din sundhedsplejerske. Det finder vi ud af sammen 😊

Læs teksten op Læs teksten op

Hvis du har spørgsmål - så ring til:
Åben Rådgivning på telefon: 79 79 28 51

Så hjælper vi dig med at finde en voksen at tale med.

Læs teksten op Læs teksten op

Kommunen

Danmark er delt op i 98 områder, man kalder kommuner. I hver kommune er der medarbejdere, der arbejder med, at tingene fungerer. Medarbejdere fra kommunen står blandt andet for skoler, veje og affald, men også for at hjælpe børn og unge, der ikke har det godt.

Ifølge loven skal de voksne, der arbejder i Familieafdelingen, undersøge det, hvis nogen er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det. De skal finde ud af, om barnet eller den unge har brug for hjælp, og de skal hjælpe, hvis der er brug for det.

Børne- og ungerådgiver

De mennesker i kommunen, der arbejder med at skaffe hjælp til børn eller familier, der ikke har det godt, hedder børne- og ungerådgivere. Nogle gange kaldes de også for socialrådgivere, rådgivere eller sagsbehandlere.

Bisidder

Når du er til møde med kommunen, har du altid ret til at have en ”bisidder” med. En bisidder er en person, der kan hjælpe og støtte dig til møderne. En bisidder skal være over 15 år, og det er dig, der bestemmer, om du vil have en bisidder, og også hvem det skal være. Det kan være fx en lærer eller et familiemedlem. Du kan også få en professionel bisidder, fx gennem BørneTelefonen.

En sag

Man kan ”have en sag” i kommunen. Det er det, man kalder det, når børne- og ungerådgiveren fra kommunen følger med i, hvordan et barn eller en ung har det. Det, som rådgiveren finder ud af, og som de skriver ned, kalder man også for ”en sag”. Det vil sige papirer eller filer på en computer med notater om, hvad forskellige personer har sagt, referater fra møder eller beslutninger, der er blevet taget. Sådan en sag kan også kaldes en journal.

Indsats

Indsatser er et fælles ord for den hjælp, en kommune kan beslutte at give til et barn, en ung eller en familie. En indsats kan fx være timer med en psykolog eller en kontaktperson. Det kommer an på, hvad børne- og ungerådgiveren vurderer er den bedste hjælp.

Afgørelse

Nogle af de beslutninger, som rådgiveren tager om, hvordan et barn eller en ung skal hjælpes, kaldes for “afgørelser”. Det er fx en “afgørelse”, hvis et barn eller en ung skal have en kontaktperson. Afgørelser kan man klage over. Børne- og ungerådgiveren kan altid svare på, om noget er en afgørelse.

Barnets plan/ungeplan

Når børne- og ungerådgiveren har fundet ud af, hvilken hjælp barnet eller den unge skal have, lægger rådgiveren en plan med tydelige mål for, hvad der skal blive bedre – og hvordan det skal ske. Du har ret til at fortælle, hvad du synes, du har brug for. Og planen bliver ofte lagt sammen med dig og de voksne, du bor sammen med.

Opfølgning på indsats

Når børne- og ungerådgiveren har fundet ud af, hvilken hjælp du skal have, skal rådgiveren flere gange tjekke, hvordan det går med dig og den plan, I sammen har lagt. Måske betyder det, at I ændrer planen, for at den virker bedre. Her skal rådgiveren lytte til dine ønsker og behov.

Venlig voksen

Til møde med kommunen

Tidligere vært fra DR Ultra Inge Thorup forklarer om børn og unges rettigheder

Inge fortæller dig om:

 • Hvad en kommune er
 • Hvorfor du måske skal til møde med nogen fra kommunen
 • Hvem du skal tale med til mødet
 • En liste over ord, der er gode at kende, hvis du skal til møde

Inge fortæller dig om:

 • Hvad en børne- og ungerådgiver laver
 • Hvor du kan mødes med din rådgiver
 • Hvad din rådgiver kan spørge om dig om
 • Hvad en bisidder er og hvordan sådan en kan hjælpe dig

Inge fortæller dig om:

 • Hvad en underretning er
 • Hvorfor alle voksne skal underrette om børn
 • Hvordan du og dine forældre selv kan bede om hjælp
 • Hvorfor kommunen skal lave det der hedder en 24 timers vurdering
 • Hvad din rådgiver gør, hvis nogen er bekymrede for, om du er udsat for fysisk/psykisk vold og seksuelle overgreb og hvad det betyder

Inge fortæller dig om:

 • Hvad det betyder for dig, at din rådgiver laver en screening
 • Hvad er en afdækning og hvordan bliver den lavet
 • Hvornår din rådgiver laver en børnefaglig undersøgelse
 • Hvad et netværksmøde er og hvem der kan være med
 • Hvordan en observation hjemme hos dig eller i skolen kan se ud

Inge fortæller dig om:

 • Hvad din rådgiver og kommunen kan beslutte, hvad du og din familie skal have af hjælp
 • At din rådgiver skal lytte til dig på en måde, så du føler, at du er inddraget og bliver taget alvorligt
 • Hvilke indsatser, som kan være kommunens hjælp til dig og din familie
 • Hvad et samtykke er og hvorfor det er særligt vigtigt, når du er over 15 år
 • At afgørelser er endelige beslutninger, som du kan klage over, hvis du ikke er enig

Inge fortæller dig om:

 • Hvordan din rådgiver sikrer sig, at du får den hjælp, som er blevet besluttet
 • Hvorfor din rådgiver skal blive ved med at tale med dig og hvordan
 • Barnets plan eller Ungeplan, hvis du er over 16 år
 • Din ret til forklaringer på den hjælp, som du har fået
 • Hvad en aktindsigt er
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje