Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Hjælp til børn og unge Info til de voksne

Info til de voksne

Barnets Lov

Den 1. januar 2024 trådte den nye Barnets Lov i kraft.

Barnets lov omfatter alle børn og unge, som har brug for hjælp og støtte – uanset om det skyldes sociale problemer eller funktionsnedsættelser.

Barnets lov er en gennemgribende forandring af vores nuværende praksis på hele børne- og ungeområdet, som kræver, at vi gør noget andet, end i dag.

Her kan du læse mere om de centrale punkter i loven – og hvad det betyder for os her i Kolding. – Og blive guidet videre, hvis du vil vide mere.

Barnets Lov bygger på det moderne børne- og ungesyn. Sådan et har vi her i Kolding. Nemlig Det fælles børne- og ungesyn, som blev politisk vedtaget allerede i 2021.

De centrale sigtepunkter i Børnene først

 • Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
 • Godt ind i voksenlivet
 • Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
 • Barnets lov – flere rettigheder til børnene
 • Færre skift og mere stabilitet
 • Bedre kvalitet i anbringelserne

Venlig voksen

Det arbejder Kolding Kommune for

Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier

 • At alle børn får den rette hjælp i tide.
 • At vi i høj grad har fokus på det forebyggende arbejde.
 • At vi sætter så tidligt ind som muligt.
 • At vi har fokus på en mere helhedsorienteret indsats og også fokus på søskende.

Færre skift og mere stabilitet

 • At sikre kontinuitet i barnets liv.
 • At anbragte børn skal ikke udsættes for unødige skift.
 • At børn sikres stabile voksne i deres liv.
 • At bruge for nogle vedvarende anbringelser for nogle børn.

Barnets lov – flere rettigheder til børnene

 • At børnene inddrages fra starten i deres egen ’sag’ – og at det fortsætter gennem hele forløbet.
 • At børn har en egen ret – uanset alder – og har partsbeføjelser allerede fra de fylder 10 år.
 • At vi ser det som vores pligt at inddrage barnet og lade det være styrende, hvad barnets ønsker er.
 • At de voksne har stadig ansvaret.
 • At børnene skal føle, at de bliver set og hørt.
 • At vi arbejder os væk fra sprogbrug, hvor barnet kan opfatte sig som et problem.

Bedre kvalitet i anbringelserne

 • At vi har fokus på kvaliteten og uddannelse til plejefamilier.
 • At vi har fokus på kvaliteten på institutioner.
 • At barnet og den unge skal vedvarende have kontakt til familier under en anbringelse.

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed

 • At vi sikre, at der er 2 gennemgående rådgivere i alle alvorlige sager
 • At efteruddannelse bliver et omdrejningspunkt.

Godt ind i voksenlivet

 • At vi sikre gode overgange og kontinuitet i barnets overgang til ung – og videre ind i voksenlivet.

Inddragelse af barnet er vigtig

Det er vores ansvar som kommunale fagpersoner omkring barnet at sikre, at der er rum og tid til at barnet kan give udtryk for ønsker omkring eget liv. – Og at disse ønsker tages alvorligt og tillægges betydning.

Lindy modellen

Barn taler med venlig voksen

Hvis du vil vide mere om Barnets Lov

Aftaleteksten

Partnerskab om Børnene Først – Anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen

Social og Boligstyrelsens præsentation af Barnets Lov

En guide til personalet i dagtilbud og grundskolen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje