Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Underretning om mistrivsel

Underretning om mistrivsel

Enhver borger har pligt til at underrette kommunen, hvis borgeren får kendskab til eller har mistanke om, at børn eller unge under 18 år lever under forhold, som bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Private borgere (familie, naboer osv.) har pligt til at underrette kommunen, hvis der er mistanke om mistrivsel hos et eller flere børn. Det kan for eksempel være omsorgssvigt eller fysiske overgreb.

Hvornår og hvorfor skal man underrette? (film)

Du kan i dagtimerne mandag til onsdag fra kl. 8:00 til 15:15. Torsdag fra kl. 8:00 til 17:00. Fredag fra kl.  8:00 til 14:15 ringe til Familierådgivningen ved mistanke om mistrivsel ved et barn eller ung på tlf. 79 79 01 02 

Hvis du er usikker på, om du skal sende en underretning, er du meget velkommen til at ringe til os i Familierådgivningen på tlf. 79 79 01 02 for at få råd og vejledning.

Både underretning og rådgivning kan foregå anonymt. Hvis du ønsker at underrette anonymt, skal du ikke opgive dit navn eller kontaktoplysninger.

Du kan udenfor Kolding Kommunes åbningstid ringe til rådighedsvagten ved mistanke om mistrivsel på tlf: 79 79 79 79 

Hvad sker der med underretningen?

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at undersøge barnets og familiens situation nærmere. Når vi har gjort det, vurderer vi, om det er en sag, vi skal gå videre med.

Når du har underrettet Familierådgivningen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse. Medmindre du selvfølgelig ønsker at være anonym.

Du vil ikke kunne forvente at blive involveret yderligere i sagen grundet regler om tavshedspligt.

Du er ikke part i sagen i juridisk forstand. Du får derfor ikke oplyst, hvad der sker i sagen fremover.

Hvis der kommer nye oplysninger, eller du stadig er bekymret for barnet, må du meget gerne underrette os igen.

Til fagpersoner ansat på skoler, institutioner, dagplejen eller sundhedsplejen

Pjece om Børnelinealen

Beredskabsplan og handlevejledning

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje