Kommunen skal hjælpe jer med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte.

Børn med handicap kan hjælpes på vej af kommunen

https://www.borger.dk/sider/boern-med-handicap.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey