Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Hjælpemidler Sagsbehandlingstider: Hjælpemidler

Sagsbehandlingstider: Hjælpemidler

 

Område Lovgrundlag Sagsbehandlingstid
 Kropsbårne hjælpemidler  Lov om social service, § 112  3 uger
 Arm- og benproteser  Lov om social service, § 112  2 uger
 Syns- og Informationsteknologiske hjælpemidler  Lov om social service, § 112  2 måneder
 Hjælpemidler  Lov om social service, § 112  2 måneder
 Syns- og Informationsteknologiske forbrugsgoder  Lov om social service, § 113  2 måneder
 Forbrugsgoder  Lov om social service, § 113  2 måneder 
 Biler, støtte til køb af biler  Lov om social service, § 114  6 måneder 
 Biler, særlig indretning og reparation  Lov om social service, § 114  1 måneder 
 Boligindretninger  Lov om social service, § 116  2 måneder 
 Hjemviste sager fra ankestyrelsen   Lov om social service, § 112-116  2 måneder 

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje