Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Aflastningstilbud Ryttermarksvej

Aflastningstilbud Ryttermarksvej

Aflastningstilbud Ryttermarksvej

Aflastningstilbud Ryttermarksvej er oprindeligt etableret som Aflastningsstedet Kernen i 2014 - men flyttede i april 2021 til ny lokalitet på Ryttermarksvej i Kolding. Aflastningstilbud Ryttermarksvej er Kolding Kommunes aflastningstilbud til udviklingshæmmede unge og voksne i alderen fra 15 – 55 år.

På Aflastningstilbud Ryttermarksvej er der plads til 6 unge og voksne ad gangen samt 1 akutplads. Aflastningstilbud Ryttermarksvej er et tilbud for hjemmeboende unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Aflastningstilbud Ryttermarksvej er indrettet således stedet også er et tilbud til immobile unge og voksne.

Det er kommunens handicaprådgivning der bevilliger aflastning. En bevilling indeholder et fastsat antal døgn pr. år, hvor der kan benyttes aflastning. Planlægning af aflastning sker i samarbejde med Aflastningstilbud Ryttermarksvej.

På Aflastningstilbud Ryttermarksvej kan du få aflastning på hverdage, i weekender samt i ferier.

Aflastningstilbud Ryttermarksvej giver familien mulighed for et pusterum, mens den unge eller voksne samler nye erfaringer og oplevelser blandt ligestillede. Aflastningstilbud Ryttermarksvej skal være et frirum – et sted, der rart og trygt at være, og med mulighed for at danne sociale relationer.

På Aflastningstilbud Ryttermarksvej er der ansat 11 faste medarbejdere samt en afdelingsleder. Der er også tilknyttet servicemedarbejdere til værelserne, samt fælles- og udenoms arealer.

Aflastningstilbud Ryttermarksvej er en del af Bo-og Støttetilbud for Handicappede, og flere tværgående funktioner varetages herfra.

På Aflastningstilbud Ryttermarksvej er der døgndækning, herunder vågen nattevagt, der tilser borgerne.

Personalegruppen er god til at se det hele menneske, at se udvikling og muligheder, og til at give pleje og omsorg.

Aflastningstilbud Ryttermarksvej samarbejder med University College Syd i Kolding vedr. pædagogstuderende og har årligt 2 studerende i praktik

Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer på Aflastningstilbud Ryttermarksvej skal virke lyse, rummelige og så hjemlige som muligt.

Der er 7 værelser med eget toilet & bad og rummer alle en køkkenlignende del i form af køkkenvask, skabe og køleskab. Værelserne er fordelt ud på halvdelen af huset – alle ud til gangarealer, der giver direkte adgang til terrasser, have og fællesarealer, der rummer køkken, spisestue, fjernsynsstue og aktivitetslokale.

Aflastningstilbud Ryttermarksvej ligger i gåafstand til Kolding midtby, Marielundskoven, Kolding bypark og Kolding storcenter. Aflastningstilbud Ryttermarksvej rummer dermed gode muligheder for ude- og inddørs aktiviteter både i form af både boldspil, legeplads, skovområde, indkøbsmuligheder, bowling, biograf mv.

Aflastningstilbud Ryttermarksvej ligger i tilknytning til Afklarende botilbud Ryttermarksvej og hvor borgerne har ønske omkring dette kan aktiviteter på tværs så som bålhygge, fællesspisning på terrassen, boldspil i haven mv. også forekomme.

I vores samarbejde med borgerne har vi tre overordnede værdier:

Positiv tilgang

 • Være imødekommende og forstående.
 • Møde den unge og voksne med åbenhed.
 • Tage den unge og voksne alvorligt.

 Relationer

 • Vi vil arbejde på at støtte de unge og voksne i at få venskaber.

Omsorg

 • At se, at lytte, at hjælpe, at handle, at beskytte, at sige både ja og nej.

I vores samarbejde med pårørende har vi tre overordnede værdier:

Rummelighed

 • Vi vil være fleksible i ønsket til aflastning.
 • Vi vil møde hver familie med åbenhed og rummelighed.
 • Troværdighed.
 • Vi fortier ikke noget, vedkender os vore fejl og mangler.

Omsorg

 • Personlig præget omhu og aktiv interesse.
 • At forældrene ikke er i tvivl om, at vi hjælper den unge og voksne med det, de ikke selv kan.

Aktiviteter på Aflastningstilbud Ryttermarksvej planlægges altid i forhold til den gruppe unge og voksne, der er i huset den givne dag. Desuden tages der hensyn til, om det er hverdags-, weekend- eller ferie aflastning.

I hverdagene tilbydes der oftest aktiviteter i og omkring Aflastningstilbud Ryttermarksvej, såvel indendørs som udendørs. Det kan være aktiviteter som musik og sang, film, bræt- og kortspil, kreativitet, Wii, bål og fællesskab med hinanden.

Endvidere vil de unge og voksne blive inddraget i hverdagsopgaver som madlavning, borddækning, oprydning m.m.

I weekender arrangeres også aktiviteter ud af huset. Det kan være ture i zoo, bowling, biograf, restaurant og cafe besøg, gå-, skov- eller strandture, fitness, shopping og meget mere. Men det kan også være hjemlige aktiviteter såsom bål i haven, brætspil, bordfodboldturnering mv.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Kontakt

Aflastningstilbud Ryttermarksvej
Ryttermarksvej 3
6000 Kolding
Telefon 79794492
Afdelingsleder Jana Schwarz

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje