Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Borgmestervej

Borgmestervej

Borgmestervej

 

 

Borgmestervej er et botilbud til voksne mennesker med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
På Borgmestervej bor 12 voksne beboere i egne boliger i to huse.

Boligerne ligger i gåafstand til Christiansfeld midtby, hvor der er flere indkøbsmuligheder. Der er busforbindelser til Kolding og omegn.

Borgmestervej drives efter servicelovens §85 og af Kolding Kommune. For at få tilbudt en lejlighed på Borgmestervej skal beboeren visiteres af sin handlekommune.

På Borgmestervej tilbyder vi pædagogisk støtte og omsorg efter individuelt behov.

Vi arbejder efter Kolding Kommunes selvværdsstrategi, hvilket betyder, at vi har fokus på, at beboeren får mest mulig indflydelse på egen hverdag og eget liv. Personalet udarbejder i fællesskab, og i det omgang, det er muligt, sammen med beboeren, de årlige, individuelle aftaler om støtte i hverdagen.

Hverdagsaktiviteterne sker, for størstedelen af beboernes vedkommende, i samarbejde med Soja. Her går beboerne på arbejde. Der er mulighed for transport til og fra Soja. For at få tilbud om beskæftigelse skal du kontakte din handlekommune. 

Lejlighederne er på 45m². Her er stue, tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er mulighed for at benytte indendørs fællesarealer med køkken og opholdsrum. Alle lejligheder har separate terrasser. Lejlighederne er ikke egnet til immobile.

Lejlighederne administreres af boligforeningen Alfabo. Der udarbejdes lejekontrakt.

Der er mulighed for at søge om boligindskudslån hos Kolding Kommune og om boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Læs mere om boligstøtte og boligindskudslån

I forbindelse med indflytning inviteres du, sammen med dine pårørende, til en indledende snak om dine forventninger til livet på Borgmestervej. Vi udarbejder en samarbejdsaftale mellem dig og bostedet. Aftalen omfatter f.eks. informationsniveau, deltagelse i møder og arrangementer og meget andet. I det omfang det er muligt, byder vi gerne dig og dine pårørende ind i det daglige samarbejde om f.eks. praktiske forhold.

Du har mulighed for selv at vælge i hvor høj grad, du vil være en del af et fællesskab. Livet leves i egne lejligheder, men der er mulighed for at være en del af mindre fællesskaber. Alternative arrangementer som f.eks. koncerter, ture i Legoland, biograf og meget andet planlægges i samarbejde med det personaleteam, som du bliver tilknyttet. Hvis du har behov for ledsager til sådanne arrangementer, kan der ansøges om ledsagelse hos din handlekommune.

Læs mere om ledsageordningen

Fællesskaber i Kolding Kommune

Vi afholder beboermøde en gang om måneden. Her er der mulighed for at drøfte stort og småt og eventuelt udarbejde husregler, planlægge ferieture og fester.

Borgmestervej modtager pædagogstuderende i første praktik og pædagogisk-assistent-studerende fra UC Syddanmark.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Tilsyn

Kontakt

Borgmestervej
Borgmestervej 1
6070 Christiansfeld

Telefon: 79799730

Afdelingsleder: René Boel
E-mail: renbo@kolding.dk

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje