Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Brunebjerg

Brunebjerg

Brunebjerg tilbyder bolig og socialpædagogisk støtte til 20 udviklingshæmmede borgere.


Brunebjerg ligger tæt på Kolding Midtby, og bybussen holder lige uden for døren, så du har rig mulighed for at komme rundt i byen.

 

Borgerne på Brunebjerg har alle en betydelig og varig nedsat funktionsevne, men har derudover også hver deres individuelle behov, som den socialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i.

Brunebjerg drives efter servicelovens § 85 – af Kolding Kommune, hvilket bl.a. betyder, at du skal visiteres til bostedet af din handlekommune, hvis du ønsker en bolig her.
Borger og personale udarbejder i fællesskab årlige individuelle aftaler om, hvilken støtte og vejledning der skal gives i hverdagen.

For borgerne på Brunebjerg byder hverdagen på arbejde eller andet tilbud om beskæftigelse eller aktivitet bl.a. gennem Organisationen Nordhøj. Det kan være på Multiflex eller daghjem/dagcenter på Nordhøj eller Rytterskolevej. Andre er i beskæftigelse på det private arbejdsmarked.

Der er tæt samarbejde mellem Brunebjerg og Organisationen Nordhøj. Transport til og fra beskæftigelse foregår ved egen hjælp, bybusser eller taxaordning.

Botilbuddet tilbyder individuel pædagogisk støtte, hvor borger og personale arbejder med særlige udviklingspunkter. Det kan være af praktisk, eller personlig karakter. Borgerne bliver tilknyttet et personaleteam - hvor personalet er særlig klædt på, til at støtte dig i at imødekomme dine udfordringer.

Aftensmaden kan borgerne vælge at spise i fællesskab med øvrige borgere eller i egen lejlighed.

Borgeren kan tilmelde sig en fælles madordning, hvor den varme mad leveres udefra - eller man kan vælge selv, evt. med støtte, at sørge for maden. Morgenmad sørger borgeren selv for – evt. med støtte. På de respektive arbejdspladser, er det muligt at købe frokost.

Fritid

Borgerne tilbydes, hvis muligt, endagsture og udflugter, der er tilpasset deres behov. Det kan være en tur med madkurven ud i det blå, besøg i Zoo eller andre udflugtsmål. Der er desuden tradition for, at en gruppe borgere deltager i Sølund Festivalen.

Fritiden kan også bruges på aktiviteter som madlavning, EDB, sløjd, musik og meget andet gennem SUK (Samvær, Undervisning & Kultur). Du kan læse mere om dette, tilmelding og deltagerbetaling på SUK Regionsyddanmarks hjemmeside.

Borgerne tager også på individuelle ture i biografen, til koncert eller andet. Nogle borgere tager selv afsted, mens andre tager ledsager med. Du kan søge din handlekommune om bevilling af ledsager.

Fællesskaber i Kolding Kommune

Ferie

Brunebjerg tilbyder borgerne ferie op til to døgn med overnatning. Hvor ferien går hen besluttes i samråd med borgeren. Eksempler på ferieture kan være bondegårdsferie, sommerhus, storby ferie m.m.

På Brunebjerg kan du møde følgende:

  • Socialpædagoger
  • En afdelingsleder
  • Servicepersonale efter behov
  • En håndfuld gode og trofaste vikarer

Brunebjerg samarbejder med University College i Kolding vedr. pædagogstuderende og har årligt 2 studerende i praktik.

Det pædagogiske personale har bred socialpædagogisk erfaring. Der er i teamet lagt vægt på efteruddannelse inden for blandt andet neuropædagogik, psykiatri, demens, seksualitet, medicinhåndtering, pårørendesamarbejde, kommunikation samt epilepsi.

Der er socialpædagogisk personaledækning døgnet rundt. Om natten er der en sovende rådighedsvagt, så borgerne kan tilkalde hjælp ved behov.

Personaledækningen i dag- og aftentimer kan variere i forhold til opgaver, weekends og ferie hvor nogle borgere kan være på besøg hos pårørende eller venner.

Gennem den pædagogiske indsats tager vi udgangspunkt i, at støtte dig i at finde dine egne ressourcer samt udvikle nye kompetencer og færdigheder og du sikres indflydelse og selvbestemmelse på forhold, der vedrører dit eget liv.

Brunebjerg er i 2006 renoveret og udvidet, så det fremstår som et moderne botilbud med toværelses lejligheder, samt lyse og venlige fællesarealer.

Der er tre beboelseshuse – Langhuset, Midterhuset & Vinkelhuset, der indeholder 20 lejligheder i alt. Lejlighederne varierer lidt i størrelse og er indrettet med stue, tekøkken, soveværelse og eget toilet/ bad. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse/altan.

I tilknytning til beboelseshusene, ligger Fælleshuset, hvor der er et stort fællesrum med køkken, vaskefaciliteter, samt administration og soverum til rådighedsvagten.

Udendørs er der etableret en dejlig gårdhave mellem bygningerne.

Brunebjerg er ikke indrettet til immobile borgere.

Boligerne er opført efter almenboligloven, hvilket betyder at borgeren indgår en lejekontrakt med Kolding Kommune.

Du skal betale et indskud ved indflytning, har du ikke penge til indskud, kan du søge om et lån ved kommunen.

Huslejen opkræves af Kolding Kommune.

Du har mulighed for at søge om boligsikring ved Udbetaling Danmark – boligstøtten afhænger af din indkomst og eventuel formue.

Servicebetaling

Udover husleje kan der være egenbetaling på enkelte serviceydelser blandt andet rengøring.

På Brunebjerg afholdes hver måned et beboermøde, hvor borgerne er medbestemmende i forhold til emner, der berører deres fælles liv og Brunebjergs drift.

Der laves dagsorden og referat til disse møder, hvor en personalerepræsentant og afdelingsleder deltager.

På Brunebjerg afholdes hver måned et møde, hvor borgerne er medbestemmende i forhold til emner, der berører deres fælles liv og Brunebjergs drift.

Der laves dagsorden og referat til disse møder, hvor en personalerepræsentant og afdelingsleder deltager.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Tilsyn

Kontakt

Brunebjerg
Brunebjerg 31
6000 Kolding
Telefon 79792905
Afdelingsleder Susanne Elbrønd Madsen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje