Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Hjem, Hjemlighed og Hjemfølelse

Hjem, Hjemlighed og Hjemfølelse


I hjem, hjemlighed og hjemfølelse er der blandt andet arbejdet med de skønne omgivelse, der blandt andet indebar at få hyggen ind på gangene.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Indsigterne fra designprocessen blev samlet til syv ”døre”, som hver især repræsenterer hjem, hjemlighed eller hjemfølelse; De skønne omgivelser, De betydningsfulde mennesker, Den gode hverdag, De vigtige værdier, De mange sanser, Det smukke sprog og Det fede fællesskab.

I enhver bolig eller bygning er der en dør, og når en dør åbnes træder man ind over en dørtærskel – for nogen er det døren ind til deres hjem. Det giver anledning til at vi stiller os selv følgende spørgsmål: Hvordan kan vi understøtte, at vores borgere ikke kun åbner døren til deres bolig, men til deres hjem? Hvordan kan vi understøtte, at de føler sig hjemme, når de kommer på den anden side ad døren, uanset om det er døren til et fællesrum eller til deres egen bolig?

I arbejdet med at hjem, hjemlighed og hjemfølelse, er det op til det enkelte tilbud at beslutte, i samarbejdet med både borgere, pårørende og medarbejdere, hvilken af de syv døre, der åbnes. Når en dør åbnes igangsættes der aktive prøvehandlinger, som understøtter hjemfølelsen - jo flere døre der åbnes, jo mere vil borgerne føle sig hjemme!

Erfaringerne fra prøvehandlinger skal i sidste ende resultere i indsatser, der inspirerer på tværs af social- og handicapområdet, så ”hjem, hjemlighed og hjemfølelse” bliver en integreret del af vores tilgang på bo- og støttetilbuddene.

Se mere herunder om, hvordan vores forskellige tilbud har arbejdet med hjem, hjemlighed og hjemfølelse.

Hjemlighedsambassadører

For at understøtte indsatsen Hjem, Hjemlighed og Hjemfølelse har de enkelte bo- og støttetilbud udpeget mindst én hjemlighedsambassadør, der sammen med kollegaer, borgere, ledere og pårørende, skal være med til at sætte hverdags prøvehandlinger i gang og sammen beslutte hvilke døre, der skal åbnes.

Resultatet af hverdags-prøvehandlingerne er en stor del af indholdet på siden her.

Alle hjemlighedsambassadørerne har været gennem en workshop faciliteret af to udviklingskonsulenter i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

På workshoppen blev resultaterne af designprocessen præsenteret, og dermed de syv hjemindikatorer (de syv døre) samt præsentation af forståelsen af de tre begreber hjem, hjemlighed og hjemfølelse.

Selvværd og Sammenhæng

Hjem, Hjemlighed og Hjemfølelse tager udgangspunkt i Selvværd og Sammenhæng, som Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bruger som tilgang.

Vi ønsker at borgerne oplever værdighed og ansvar for eget liv, og vi vil derfor støtte op om ’at kunne selv’. Det betyder for eksempel, at netværk og civilsamfund skal tænkes ind, når der skal samarbejdes om nye løsninger. 

Selvværd handler også om at gøre noget for andre og bidrage til samfundet. Det er vigtigt, at det ikke er kommunens forståelse af selvværd, der er dominerende, men den enkelte borgers. Derfor skal vi altid være nysgerrige på borgernes drømme og ønsker.

I den proces skal vi arbejde mere bevidst med tillid og relationer og sikre, at borgerne altid kan se sig selv i de mål og planer, som vi sammen fastlægger.

Læs mere om Selvværd og Sammenhæng på www.selvværdogsammenhæng.dk

Døren De skønne omgivelser er åbnet.

Fællesarealerne og lejligheder er blevet hyggelige ved at opfriske indretningen i form af ny farver på vægge, nye møbler og flere pynteting. Der er lavet en rød tråd med farven grøn på både lejligheder og fællesarealer.

I lejlighederne i Aflastningen er der kommet nye sofaer, så alene den ændring har givet lejlighederne et betydeligt løft, sammen med den afdæmpet grønne farve, som bidrager til ro og samtidig skaber hygge og behagelig stemning.

Derudover er der udskiftet forskellige elementer/ting i samtlige lejligheder, for at understøtte følelsen af hjem.

På fællesarealerne er der ændret på farvesammensætningen, byttet rundt på møbler, udskiftet puder og købt flere grønne planter.

Formålet med ændringerne har overordnet været, at skabe visuel ro. Fællesrummet er blevet et mere hyggeligt sted at være med plads til alle. I indretningen er der taget højde for at ”støj” niveauet tilgodeser alle, i forhold til mængden af ting og farver. Væggen bag sofaen er malet i samme farve som i lejlighederne i Aflastningen.

For at skabe sammenhæng er næste indsats, at et par borgere i kunstgruppen på SOJA, skaber kunst og malerier, som matcher farven på væggen bag sofaen.

Dørren De skønne omgivelser og Den gode hverdag er åbnet.

Et indhak på gangen er gået fra at være et rodet opbevaringsrum til en retro-hygge-stue. Det har været et ønske fra beboerne at skabe en stue med gamle møbler, der relaterer til den tid hvor de var unge.

Stuen inviterer til at være et mødested, hvor beboerne kan hygge sig sammen og samtidig kan de følge med i, hvem der kommer og går.

De store vinduer åbner op for lys og muligheden for at kigge ud på naturen og årstidernes skiften.

De beboere der har ønsket det, har fået hjælp til at få pyntet op til jul i lejlighederne, noget som beboerne blev meget glade for. At mærke traditionerne og højtiderne er med til at skabe den gode hverdag.

De lange gange

På Kløvervej er der lange gange, hvor der nu er hængt malerier op. Billederne er malet af en af beboerne og har bare ligget i et kælderrum i flere år. Nu er de kommet frem og er med til at give gangene mere atmosfære, liv og personlighed.

Efter:

Før:

Dørene De skønne omgivelser og De mange sanser er åbnet.

På Borgmestervej ønskede man at gøre indgangen til fælleshuset mere indbydende. Ofte stod der kasser og returemballage fra et supermarked, der leverer varer. Det fylder, skaber rod og kan gøre, at man ikke føler sig velkommen når man træder indenfor.

Udover beboernes egne boliger er der på Borgmestervej indendørs fællesarealer med køkken og opholds- og fællesrum. Det er et stort ønske at igangsætte en indsats, som gør fællesarealerne mere hyggelige. De sorte lædersofaer er på mange måder funktionelle, men kan virke lidt ”kolde” og ikke umiddelbart indbyde til at sidde og slænge sig i. Derudover er der et ønske om at finde flere hyggeting.

På den baggrund er der indkøbt blå og grønne tæpper til sofaerne. Indkøbet af tæpperne har medvirket til, at beboerne nu har mere lyst til at sidde i sofaerne og skabe stunder sammen med de andre på tilbuddet. I forbindelse med VM i herrehåndbold har beboerne fx set kampene sammen i sofaerne – et par gange samtidig med at de spiste aftensmad.

De store opslagstavler med orange stof er blevet beklædt med en mere afdæmpet farve, og der hænger nu billeder af beboerne samt diverse invitationer og arrangementer. Der er desuden købt små reoler til stuerne, som nu mangler at blive fyldt med fx planter og lysestager.

Julebagningen i december med duft af småkager har pirret til sanserne. Beboerne har virkelig været glade for initiativet til at bage, som skaber en form for ”hjemlighedsduft”.

Med overskriften ”rammer der motiverer til fællesskab” har Skovvænget åbnet to døre:

De skønne omgivelser og De fede fællesskaber.

Skovvængets fælleshus består af opholdsstue, køkken, kontorer samt bryggers. Medarbejderne er enige om at opholdsstuen og køkkenet godt kan trænge til lidt mere hygge. Derfor blev der i efteråret 2022 taget initiativ til, at samle alle beboerne med fælles samvær med hygge, spisning og fokus på ønsker til ændringer i fælleshuset.

Med udgangspunkt i en bunke af ugeblade, brochurer og reklamer, har beboerne klippet og klistret, og hver især lavet plancher på deres ønsker til fælleshuset.

Aldersmæssigt spænder beboerne fra 20 år til 67 år, og derfor er der meget forskel på deres ønsker og behov. Nogle ville gerne have nye spil, nogle ville have fælles maddage, mens andre ønskede andre møbler.

Traditioner er vigtige på Skovvænget og derfor fejres de forskellige højtider som fx jul, påske og fastelavn. Fejring af fødselsdage og faste film- og oplæsningseftermiddage er også en del af Skovvængets hverdag.

Skovvænget går også i gang med at se nærmere på, hvordan udearealerne kan gøres mere hyggelige, som beboerne har et stort ønske om.

Dørene De skønne omgivelser, De mange sanser og Det fede fællesskab er åbnet.

På Brunebjerg er der fokus på at skabe et trygt hjem, et hjem som er ens eget og hvor beboerne føler ejerskab. At tune ind på beboernes sanser og værdier for skabelsen af hjemlighedsfølelsen, er en vigtig vinkel.

I foråret blev der plantet blomster i krukkerne udenfor. Krukkerne giver en oplevelse for både syns- og lugtesansen og virker indbydende, så der er rart at komme udenfor og mærke naturen og den friske luft.

Elektronik kan skabe en vigtig hjemlighedsfølelse. For mange af beboerne betyder deres TV, Playstation, PC, mobil, tablet mv. meget i deres hverdag.

Indenfor i spisestuen er der skabt små hyggelige nicher med borde og stole til fire, i stedet for et langbord. Det skaber mere ro og hygge når der skal spises. Om sommeren bliver der afholdt grillaftener. Duften af mad, lys, luft og lyde betyder rigtig meget for vores oplevelse af at føle os hjemme.

Involvering af beboerne

For at skabe en form for hjemlighedsfølelse når beboerne kommer hjem til deres bolig, er der lavet en indsats, hvor de hver især har lavet planche med udklip over ting, som de godt kunne tænke sig ved deres hoveddør. 

En af beboerne har valgt at pynte et træ, som står lige foran indgangen, med perleplader. Perlepladerne har beboeren selv lavet. En anden beboer har valgt at hænge en måge op til højre for hoveddøren. En måge som beboeren engang har købt på en ferie.

Døren De skønne omgivelser er åbnet.

De små greb som billeder, planter, tæpper og lys i stuen i fælleshuset skaber mere hjemlighed. 1. salen i fælleshuset, hvor medarbejdernes rådighedsværelse er placeret, er også med få virkemidler blevet til et rum med miljø og hygge.

Et trygt og velkomment miljø

Hoveddøren er det første møde med sit hjem, og derfor er det vigtigt med en hyggelig velkomst ved hoveddøren. Det indbydende og hyggelige førstehåndsindtryk betyder, at gæsterne føler sig endnu mere velkomne.

Døren De skønne omgivelser er åbnet.

På Levisonsvej er der fokus på fællesarealerne og beboerne er vilde med de nye tiltag.

Til toilettet er der indkøbt en lille kommode til kurve og en blomst. Tidligere stod der bare en palle med toiletpapir og ingen pynteting.

Entreen har bl.a. fået nye tavler og fik allerede et løft for et par år siden, hvor der blev hængt spejl op, en ny bænk og nye knagerækker. Der er købt blomster til indgangspartiet og små nisser.

I stuen er en væg malet grøn og den store tavle er blevet fjernet. De flotte gulve blev skiftet fornylig og blev valgt bevidst, for at give mere varme til rummet.

Næste tiltag vil inddrage beboerne mere og måske finde noget, de ønsker der skal arbejdes med i deres lejlighed.

Værestederne, voksenrådgivningen samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og læringstilbud har åbnet døren De skønne omgivelser.

Hjem, hjemlighed og hjemfølelse er et mindset, som er en del af hele social- og handicapområdet, og her er de fysiske rammer med til at understøtte den pædagogiske praksis og en del af en helhedsorienteret tilgang, hvor flere elementer spiller ind.

I indretningen er der indtænkt træ, natur og skønne farver, der på en gang virker både imødekommende, skaber tryghed og et rart sted at være.

Centervej har med deres indsatser åbnet to døre – Den gode hverdag og Det fede fællesskab.

Den gode hverdag

Centervej sætter fokus på de helt små ting i hverdagen. Med udgangspunkt i beboernes ønsker, skabes der forandringer, der kan være med til at give en endnu bedre hverdag. Det kan f.eks. være når en seng redes og pyntes med en lille bamse eller kylling, eller når en beboer har fødselsdag, fejres det ved, at naboer og personalet kommer ind og synger fødselsdagssang om morgenen.

Det handler f.eks. også om, at personalet er opmærksom på, at banke på og blive budt indenfor i beboernes hjem, før de træder ind.Der er en bevidsthed om, at det er beboernes hjem og personalets arbejdsplads.

Opbevaring af hjælpemidler kan være en udfordring på et botilbud. De hjælpemidler personalet har brug for, skal være let tilgængelige i hverdagen samtidig med, at beboerne skal leve med dem i deres hjem.

Der arbejdes derfor med at afskærme dem, så alle trives i deres hjem og på deres arbejdsplads i hverdagens liv og gøremål.

Centervej har nogle meget naturskønne omgivelser. Her trækkes naturen indenfor ved at plukke æbler, og tage dem med ind i frugtkurven, så der kan smages på årstiden.

Det fede fællesskab – fredag er pizza aften, for de beboere der gerne vil være med.

På Centervej er man bevidste om, at beboerne har brug for hjælp til at opsøge fællesskabet med de øvrige beboere. Med initiativet pizza aften sættes der fokus på fællesskabet.

Beboerne glæder sig til hver fredag, hvor dehygger sig sammen. Der er skabt en ny tradition – og traditioner er vigtige ift. at understøtte både fællesskabet og den gode hverdag på Centervej.

Næste tiltag

Fællesstuerne skal gøres mere hjemlig, med duge på bordene. Et andet initiativ er at lave en stor væg med billeder fra fællesarrangementer og andre små oplevelser, der skabes i hverdagen. Det giver beboerne gode minder i sindet og følelser i kroppen.

Dørene De vigtige værdier, Det smukke sprog, De skønne omgivelser og De fede fællesskaber er åbnet.

De vigtige værdier

Der er opmærksomhed på, at den mindste handling gør en forskel. Det skal være borgernært og meningsfuldt for alle, når vi taler om hjem, hjemlighed og hjemfølelse. Det skal kunne ses, høres og mærkes både for den enkelte beboer og de pårørende. Det har været vigtigt at få det bredt ud til alle i personalegruppen.

Der er fokus på personalets handlinger og kultur i deres virke med beboerne, men bestemt også med hinanden.Værdier som omsorg, anerkendelse og en ressourcefokuseret tilgang er grundsten – ikke alene i den pædagogiske praksis, men også i forhold til den måde personalet møder hinanden på som kollegaer samt de pårørende.

Der er stort fokus på at se på den gode intention, da alle handlinger giver mening for den der udfører den.

Det smukke sprog

Døren er blevet åbnet både med blik for hvordan og hvor kommunikation finder sted. Der arbejdes med en opmærksomhed på at sprog skaber virkelighed.

Der er også lagt vægt på en endnu større bevidsthed om, hvordan der kommunikeres, når beboerne er tilstede. Der er en bevidsthed om, hvad beboerne kan inkluderes i, og der er plads og tryghed i personalegruppen til, at såfremt det skulle ske, så tages det op. Det giver mindre støj og uro og bidrager til et mere roligt miljø med passende stimuli.

De skønne omgivelser

Det er vigtigt at personalet hjælper med at virkeliggøre beboernes ønsker til et godt hjem.

Ingen hjem er ens og det er essentielt, at der så vidt muligt forsøges at sætte sig i beboernes sted. Personalet rolle er derfor bl.a. at være observerende og forholde sig nysgerrig på, hvad den enkelte beboer har af ønsker. For nogle beboere er en dug og blomster afgørende, og for andre er det at have dukker eller have en lejlighed, der er meget spartansk indrettet. Også her kan de pårørende inddrages med viden og historik om et, for nogen, langt levet liv.

Udeliv. Alle afdelingerne har en atriumgård, som kan benyttes om sommeren. Her sættes tomatplanter og jordbær, og her nydes kaffe med flere af beboerne. Flere afdelinger har herregårdsgynger, som inviterer til samvær og sansestimuli.

Uderummet har også den fordel, at der er højt til loftet, og nogle beboere kan være længere tid i sociale relationer og med flere, når det foregår udendørs. Der er et ønske om at bruge uderummet endnu mere for at styrke relationer på kryds og tværs. Krukker/højbede med duftende lavendler, sommerfuglebusk og evt. flere spiselige bær, for at skabe mere liv og hygge, er også på ønskesedlen.

Det fede fællesskab 

På Rytterskolevej er der et ønske om at skabe mere rum og mulighed for fællesskaber. Mange beboere kan ikke selv opsøge fællesskaber, så der er brug for at personalet faciliterer dem. Det skal være beboernes fællesskaber og deres interesser, der skal være afgørende. 

Indsatsen betyder bl.a. at der drikkes eftermiddagskaffe sammen i weekenderne og synges sange efter kaffen.

Onsdagsidræt, forårsfestival, besøgshunde, motionsdag og fællesskabsaktiviteter som fx film i salen er andre eksempler på fællesskaber på Rytterskolevej, og så er der de gode faste traditioner, hvor de pårørende inviteres med til.

Det tænkes også ind, at ikke alle beboere profiterer af store fællesskaber, og her tænkes kaffebesøg eller at to beboere kan se en film sammen.

Fællesskabsfølelsen er individuelt, og alle beboerne skal have et tilbud der tilgodeser netop deres individuelle behov.

Døren De betydningsfulde mennesker er åbnet.

I et hjem, også selvom det er midlertidigt, er den gode relation mellem mennesker i huset vigtigt, og det er med til at skabe tryghed. Derfor har hjemlighedsambassadøren sammen med borgerne kigget på relationerne til personalet.

Med udgangspunkt i borgernes kompetencer, har det bl.a. resulteret i, at en borger, der pt. bor på Overmarksgården, har lavet individuelle tegninger af personalet. Tegningerne hænger nu rundt om i huset, og det er med til at give stedet liv og sjæl.

Spisesalen er Overmarksgårdens hjerte og et naturligt samlingsrum. Det er muligt for borgerne at være involveret i køkkenarbejdet, hvilket giver en følelse af hjem og glæde ved at hjælpe til. Duften af mad der hver dag spreder sig i huset og maden der serveres, har stor værdi for borgerne.

At få mad på tallerkenen er ikke altid en del af deres liv og hverdag. Køkkenpersonalet betyder meget for borgerne, og som en ansat fortæller, så er relationen mindst lige så vigtig som maden.

Næste tiltag

De næste døre vi ønsker at åbne er med udgangspunkt i vores modtagelsesværelser.

Modtageværelserne er lidt triste og nedslidte. De trænger til at blive mere indbydende. Det er vigtigt, at de borgere der ankommer fra gaden, oplever ro og imødekommende omgivelser. Rammerne har betydning for borgernes trivsel og overskud.

Døren De skønne omgiver er åbnet

På Sjællandsvej er der arbejdet med indretning af indgangen, så alle føler sig budt velkommen. Efter en lang periode med corona er der nu ryddet op, og overflødige ting er fjernet i det store indgangsparti, som er det første både beboere, pårørende og gæster møder på Sjællandsvej.

På de nye træpaneler er der hængt billeder op og hylder med plads til pynteting. På den måde er indgangspartiet blevet mere lyst, indbydende og imødekommende for både beboerne, medarbejderne og de pårørende.

Hylderne på træpanelerne kan være med til at skabe orden, overblik og hygge. Måden det er gjort på ved Sjællandsvej, gør at udstillingen kan skiftes ud og passe til årstiden og højtider.

Planter ved indgangen virker indbydende, vækker sanser, og er med til at skabe sammenhæng mellem ude og inde.

Indgangen spiller en vigtig rolle, da det er her, man træder ind i hjemmet. Det første indtryk betyder meget for, om vi føler os velkommen. Den røde tråd i indretningen starter ved indgangen, og det er her, man får fornemmelsen af stedets ånd og historie.

Der er blevet valgt farver til hvert gangareal, så de ikke længere bare er hvide. Farver er med til at skabe ro, stemning og identitet.

Døren De skønne omgivelser er åbnet

Marielund har forholdsvis mange gange, og derfor har det været vigtigt for alle på stedet, at gøre gangene hyggelige. Tidligere var gangene tomme, kedelige, hvide og manglede liv. Det er der nu taget aktion på. For eksempel pryder et verdenskort en af væggene. Verdenskort er for mange symbol på frihed og rejseglæde og kan indbyde til gode snakke. 

Det har været vigtigt at skabe områder med hyggekroge og små oaser, som appellerer til at sætte sig ned, og nyde billeder og evt. tage en snak med en medbeboer.

I indgangen til Marielund bliver beboere, gæster og medarbejdere mødt af tre blomsterkasser, der fra start skaber den gode stemning på stedet. Blomsterkassernes indhold afhænger af årstiden.

Naturen er inviteret indenfor på Marielund båd ved indgangen, men også på flere af væggene, som er dekoreret af tapet med billeder af naturen. Sanserne aktiveres og væggene skaber fornemmelser af fx efterårets løvfald.

Naturen gør godt for mennesker og har positive psykiske effekter. Den viden har Marielund brugt.

Marielund ligger placeret tæt på skov, så der er mulighed for på kort tid at gå en tur ud i naturen. Med få midler kan man faktisk nå langt med at skabe hyggelige gange, og så kan en oprydning også nogle gange skabe en helt anden stemning

Musik er en del af hverdagen på Marielund. Der er mulighed for at få musikterapi. Musikken har en evne til at vække følelser, erindringer, ressourcer og relationer, og bruges til at skabe en positiv forandring. Musiklokalet er et hyppigt anvendt rum.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje