Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Kameliahuset

Kameliahuset

Kameliahuset

Kameliahuset er et botilbud til udviklingshæmmede, som kan bo i selvstændig bolig. Der er 12 boliger med tilhørende fælleshus.

Kameliahuset er et botilbud til udviklingshæmmede, som kan bo i selvstændig bolig.

Der er 12 boliger med et tilhørende fælleshus. Der er tilknyttet en sovende nattevagt. Boligerne ligger centralt i Kolding by.

 

Kameliahuset er et tilbud om hjælp, støtte og omsorg i egen bolig til udviklingshæmmede.

For at få tildelt en bolig skal du have behov for socialpædagogisk støtte og vejledning i hverdagen. Du skal kunne klare at bo i egen bolig, som ligger adskilt fra fælleshuset, og selv kunne opsøge eller tilkalde støtte.

Alle beboere har en samarbejdsaftale, som revideres en gang om året. Samarbejdsaftalen beskriver, hvilke behov for støtte og vejledning, beboerne har brug for.

Der er tilknyttet en sovende nattevagt, som via telefon kan tilkaldes fra fælleshuset.

Vi forventer, at du har et arbejde eller går i skolen. Det kan være et arbejde med løntilskud, arbejde på beskyttet værksted eller den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV.

Personalet i Kameliahuset er uddannede pædagoger og en lønnet studerende fra UC Syd. Derudover har vi tilknyttet et antal vikarer.

Vi arbejder med øget selvbestemmelse og selvstændighed, og opfordrer beboerne til at tage selvstændige initiativer. Vi tror på at alle mennesker trives bedst med at kunne klare sig så selvstændigt som muligt.

Alle beboere har tilknyttet kontaktpædagoger, som varetager de primære vejledningsopgaver.

Kameliahuset består af 12 toværelses boliger med køkken/tekøkken og badeværelse. Boligerne er bygget som rækkehuse i forlængelse af fælleshuset.

Stueetagen i fælleshuset er en del af beboernes lejemål og indeholder stue, køkken og vaskeri. Beboerne afholder udgiften til husleje og drift.

1. salen i fælleshuset er servicearealer til de ansatte. Her er kontorer, mødelokale samt soveværelse til nattevagten.

Boligerne og fælleshuset er opført af boligforeningen BOVIA, som udlejer boligerne til de enkelte beboere efter gældende lovgivning.

Kameliahuset ligger centralt i Kolding by med kort afstand til bybus, tog, skov og butikker. På samme gade ligger Kulturhuset, som er et fritidssted til udviklingshæmmede.

Når du lejer en bolig i Kameliahuset, indgår du en kontrakt med boligforeningen BOVIA. Du skal betale et indskud og en månedlig husleje og forbrug. Du kan ved Kolding Kommune søge om lån til indskud og om boligydelse.

Der er mulighed for mod betaling at deltage i fællesindkøb af mad til morgenmad, frokost og aftensmad i weekender. På hverdage køber beboerne aftensmad i Kulturhuset.

Det er vores opgave at støtte og vejlede beboerne, så de bliver så livsglade, initiativrige og uafhængige i eget liv som muligt, og vi arbejder ud fra følgende mål:


Livsglæde, initiativ og uafhængighed

 • Vi støtter og vejleder beboerne til at træffe valg
 • Vi skaber rum for beboerne til initiativ
 • Vi giver beboerne mulighed for at være selvbestemmende

Personlig udvikling

 • Vi arbejder på, at beboerne kan tage ansvar for sig selv
 • Vi arbejder på, at beboerne kan tage vare på egen sundhed, motion, hygiejne, arbejde og fritidsaktiviteter
 • Vi arbejder på, at beboerne får succesoplevelser og lærer at håndtere kriser
 • Vi styrker beboernes selvværd ved at lægge vægt på deres styrker
 • Vi arbejder på, at beboerne bliver mere selvstændige i forhold til planlægning og overblik

Social udvikling

 • Vi arbejder på, at beboerne vedligeholder kontakt til familie og venner og etablerer nye venskaber
 • Vi etablerer mulighed for at udvikle sociale kompetencer

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Tilsyn

Kontakt

Kameliahuset
Levisonsvej 19
6000 Kolding
Telefon 79794478
Afdelingsleder Lise Pallesen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje