Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Kløvervej

Kløvervej

Kløvervej

 

 

Kløvervej er et tilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her bor 18 borgere i egne lejligheder. Borgerne bor selvstændigt i egen bolig, dog med støtte. For at kunne bo her skal borgerne selv være i stand til at opsøge det pædagogiske personale og tilkalde støtte i dagtimerne. Der er sovende natpersonale, som borgeren har mulighed for at tilkalde om natten ved behov. Målgruppen er voksne mennesker. 

Kløvervej drives efter servicelovens §85 og af Kolding Kommune. For at få tilbudt en lejlighed på Kløvervej skal du visiteres af din handlekommune.

Vi arbejder efter Kolding Kommunes selvværdsstrategi, hvilket betyder, at vi har fokus på, at du får mest mulig indflydelse på din hverdag og dit liv. Personalet udarbejder i fællesskab, og i det omfang, det er muligt, sammen med dig, de årlige, individuelle aftaler om støtte i hverdagen.

Hverdagsaktiviteterne sker, for størstedelen af borgernes vedkommende, i samarbejde med Organisationen Nordhøj. Der er der beskæftigelse på Nordhøj og Multiflex i Kolding. Transport til og fra denne beskæftigelse varetages af Nordhøj. For at få tilbud om beskæftigelse skal du kontakte din handlekommune.

Lejlighederne er på hhv. 78m² og 82m². Her er entré, stue, soveværelse, badeværelse og køkken. Til nogle lejligheder hører terrasse, til andre altan. Der er mulighed for indkøb i nærområdet. Boligerne ligger i gåafstand til Kolding midtby. Der er busforbindelser til byen.

Kløvervej deler underetagen med de almene ældreboliger i bygningen. Her er vaskeri og en café, som holder åbent hver dag. I cafeen er det muligt at købe varm mad.

Lejlighederne administreres af Alfabo. Der udarbejdes lejekontrakt.

Udgifter for en lejlighed på 78 m²:

Der er mulighed for at søge om boligindskudslån hos Kolding Kommune og om boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Læs mere om boligstøtte og boligindskudslån

I forbindelse med indflytning inviteres du, sammen med dine pårørende, til en indledende snak om jeres forventninger til dit liv på Kløvervej. Vi udarbejder en samarbejdsaftale mellem dig og botilbuddet. Aftalen omfatter eks. informationsniveau, deltagelse i møder og arrangementer og meget andet. I det omfang det er muligt, byder vi gerne dine pårørende ind i det daglige samarbejde om eks. praktiske elementer.

Du har mulighed for selv at vælge i hvor høj grad, du vil være en del af et fællesskab. Livet leves i egne lejligheder, men der er mulighed for at være en del af mindre fællesskaber. Alternative arrangementer som f.eks. koncerter, ture i Legoland, biograf og meget andet planlægges i samarbejde med det personaleteam, som du bliver tilknyttet. Hvis du har behov for ledsager til sådanne arrangementer, kan du ansøge om ledsagelse hos din handlekommune.

Fællesskaber i Kolding Kommune

Vi afholder beboermøde hvert kvartal og alle borgere opfordres til at deltage. Borgerne er medbestemmende i forhold, der vedrører deres fælles liv og Kløvervejs drift. På mødet snakker vi om dette og planlægger fælles arrangementer, ferieture, festival og udflugter med udgangspunkt i borgernes ønsker. I forbindelse med afholdelse af mødet, spiser vi sammen og slutter af med en fællesaktivitet.

Kløvervej modtager pædagogstuderende og pædagogisk-assistent-studerende fra UC Syddanmark.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Tilsyn

Kontakt

Kløvervej
Kløvervej 12
6000 Kolding
Telefon 79792905
Afdelingsleder Susanne Elbrønd Madsen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje