Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Levisonsvej

Levisonsvej

Levisonsvej

 

 

Levisonsvej er et tilbud om hjælp, støtte og omsorg i egen bolig til udviklingshæmmede. For at få tildelt en bolig skal man have behov for socialpædagogisk støtte i hverdagen. Man skal kunne klare at bo i egen bolig, som ligger adskilt fra fælleshuset, og selv kunne opsøge eller tilkalde støtte.


Alle borgerne har en samarbejdsaftale, som revideres en gang om året. Samarbejdsaftalen beskriver, hvilke behov for støtte og vejledning, borgerne har brug for.


Om nødvendigt kan der indgåes en skriftlig aftale med et nærliggende botilbud med tilknyttet sovende nattevagt, således at man kan ringe efter hjælp om natten.


Vi forventer, at man har et arbejde eller går i skole. Det kan være et arbejde med løntilskud, arbejde på beskyttet værksted eller den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV.

Der er ansat pædagogisk uddannede medarbejdere samt en afdelingsleder. Derudover har vi tilknyttet et antal vikarer.


Vi arbejder med øget selvbestemmelse og selvstændighed, og opfordrer beboerne til at tage selvstændige initiativer. Alle beboere har tilknyttet kontaktpædagoger, som varetager de primære vejledningsopgaver.

Botilbuddet består af 12 boliger på Levisonsvej. Det er alle toværelses boliger


Fælleshuset består af et stort fællesrum med opholdsstue og køkken samt kontor, fælles vaskeri og toiletter.


Boligerne og fælleshuset er opført af boligforeningen AAB, som udlejer boligerne til de enkelte beboere efter gældende lovgivning.


Levisonsvej ligger centralt i Kolding by med kort afstand til bybus, tog, skov og butikker. På samme gade ligger Kulturhuset, som er et fritidssted til udviklingshæmmede.

Når du lejer en bolig, indgår du en kontrakt med boligforeningen BOVIA. Du skal betale indskud, månedlig husleje, forbrug.

Du kan ved Kolding Kommune søge om lån til indskud og om boligydelse.


Der er desuden mulighed for mod betaling at deltage i fællesindkøb af mad til morgenmad, frokost og aftensmad i weekender.

Vi vil give beboerne mulighed for, at udvikle personlige evner og færdigheder, så de kan blive bedre til at klare dagligdagen og få så god en tilværelse som muligt.


Det er målet, at beboerne tilbydes pædagogisk og praktisk bistand, som tager udgangspunkt i brugerens aktuelle behov og formåen med henblik på at øge beboernes selvhjulpenhed, herunder:

• at beboerne tilbydes relevante individuelle udfordringer og derigennem anspores til udvikling

• at støtte og udvikle beboernes deltagelse i socialt liv både indenfor og udenfor botilbuddet Levisonsvej

• at støtte beboernes deltagelse i socialt liv, således at de opnår en relevant fordeling af nære, funktionelle og spontane relationer, afhængig af den enkeltes behov og formåen

• at beboerne bliver taget vare på, i situationer som de ikke selv er i stand til at tage ansvaret for.

 

Vi lægger vægt på:

• at udvikle personlige evner, interesser og færdigheder, som giver kvalitet for den enkelte beboer

• at have et godt samarbejde med familie og pårørende

•at understøtte relevante relationer - herunder evt. selvstændiggørelse i relation til pårørende

• at understøtte sociale fællesskaber for beboerne tilknyttet botilbuddet Levisonsvej, ud fra billedet "kollegieliv"

• at understøtte beboernes sociale liv med borgere udenfor botilbuddet Levisonsvej

• at understøtte beboernes valg af sociale relationer i forhold til pårørende, venner, bofæller, med flere

• at understøtte beboernes valg af relationsformer, under hensyntagen til den enkeltes behov, interesser og formåen

• at lytte og tage beboernes ønsker og behov alvorligt

• at den enkelte beboer har et for dem aktivt liv

• at overholde aftaler

• at støtte beboerne til at udvise gensidig respekt for hinanden og vores forskelligheder

• at støtte beboerne til at påtage sig et ansvar for sig selv og fællesskabet

Botilbuddet er med til at skabe trygge rammer, blandt andet ved at personalet er der, når beboerne har brug for støtte. Fælleshuset er samlingssted for beboerne. Fælleshuset kan benyttes af familie og pårørende til socialt samvær og daglig kontakt til og med personalet.


Med det ugentlige beboermøde er det vores hensigt at fremme den sociale samhørighed beboerne imellem. Vi opbygger gode traditioner ved højtider og mærkedage. Fælleshuset danner ramme om og udgangspunkt for aktiviteter i og udenfor bofællesskabet.


Vi ønsker:

• at give den enkelte beboer en personlig og direkte støtte, også på områder, hvor den enkelte beboer ikke selv er i stand til at tage ansvar

• at give den enkelte beboer praktisk pædagogisk støtte i forhold til personlig hygiejne, rengøring, dagligdags husførelse, økonomi, medicin, ernæring m.m.

• at kunne skabe tillid og tryghed hos den enkelte beboer vedrørende drøftelse af eget følelsesliv, muligheder og begrænsninger

• at den enkelte bliver bevidst om egne ønsker og behov.

Botilbuddet har personale på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 21.00. Lørdag og søndag fra kl. 8.00.

Ved helligdage og ferier samarbejder vi med nabo-botilbuddet Kameliahuset om støtte i ydre tidspunkterne.


Der er mulighed for personlig støtte til socialt samvær, kontakt til pårørende, beskæftigelse, fritid, venner, kærester, offentlige instanser, lægebesøg m.m.


Udover den individuelle støtte og vejledning til den enkelte beboer, fungerer Fælleshuset som samlingssted og tryghedsfaktor for beboerne. Med udgangspunkt fra Fælleshuset gives generel støtte og vejledning. Der tilbydes morgenvækning, udleveres medicin, gives støtte til morgenmad og frokost, og meget mere. Beboerne har mulighed for at spise deres aftensmad i egen bolig, Fælleshuset eller i Kulturhuset. Maden købes fra Kulturhusets cafe.


Fra Fælleshuset udgår en række aktiviteter og arrangementer. Dette kan for eksempel være deltagelse i Sølund festival, ferieture, udflugter og fester. Derudover har botilbuddet selv skabt årlige traditioner.

Levisonsvej modtager pædagogstuderende fra UC-Syd i lønnede praktikker.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Tilsyn

Kontakt

Levisonsvej
Levisonsvej 22 1.
6000 Kolding
Telefon 79794478
Afdelingsleder Lise Pallesen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje