Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Rytterskolevej

Rytterskolevej

Rytterskolevej

 

 

Rytterskolevej er et botilbud til voksne mennesker med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
På Rytterskolevej bor 32 beboere i egne lejligheder. Beboerne har behov for en del støtte til hverdagens gøremål. Det er muligt at få hjælp hele døgnet, da her er vågen natmedarbejder tilknyttet. Målgruppen er voksne mennesker.

Rytterskolevej drives efter servicelovens §85 og af Kolding Kommune. For at få tilbudt en lejlighed på Rytterskolevej skal du visiteres af din handlekommune.

Vi arbejder efter Kolding Kommunes selvværdsstrategi, hvilket betyder, at vi har fokus på, at du får mest mulig indflydelse på din hverdag og dit liv. Personalet udarbejder i fællesskab, og i det omgang, det er muligt, sammen med dig, de årlige, individuelle aftaler om støtte i hverdagen.

Hverdagsaktiviteterne sker, for størstedelen af beboernes vedkommende, i samarbejde med Soja, som har aktivitets- og samværstilbud på Rytterskolevej. Her er det muligt for borgeren selv at gå til og fra arbejde, evt. med støtte. Alternativt er der beskæftigelse på Soja Niels Bohrs vej  i Kolding. Transport til og fra denne beskæftigelse varetages af Soja.

For unge til og med 25 år er det muligt at ansøge om STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). For at få tilbud om beskæftigelse eller uddannelse skal du kontakte din handlekommune.

Boligerne på Rytterskolevej er på 45 m² og består af stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. I lejlighederne forefindes vaskemaskine og tørretumbler ved indflytning. Der er udgang til indendørs fællesarealer fra alle lejligheder. Til boligen hører egen terrasse med bøgehæk. Boligerne er bygget i 2009 og fordelt i fire boliggrupper, omgivet af grønne arealer.

Bostedet ligger i rolige og grønne omgivelser i Nørre Bjert ved Kolding. Det er muligt at benytte stier til cykel og gåture i nærområdet og naturen. Der er mulighed for indkøb i nærområdet. Der er busforbindelser til byen.

Lejlighederne administreres af Bolig og Ejendomme, som er en del af Kolding Kommune. Der udarbejdes lejekontrakt.

Der er mulighed for at søge om boligindskudslån hos Kolding Kommune og om boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Læs mere om boligstøtte og boligindskudslån

Alle beboere på Rytterskolevej køber tilberedt mad, som leveres fra Fælleskøkkenet Elbo. Maden varmes i beboerens eget køkken. Beboeren har mulighed for selv at vælge, hvilke retter, vedkommende vil købe.

I forbindelse med indflytning inviteres beboeren, sammen med evt. pårørende, til en indledende snak om beboers forventninger til livet på Rytterskolevej. Vi udarbejder en samarbejdsaftale mellem beboer og bostedet. Aftalen omfatter eks. informationsniveau, deltagelse i møder og arrangementer og meget andet. I det omfang det er muligt, byder vi gerne beboer og evt. pårørende ind i det daglige samarbejde om eks. praktiske forhold.

Beboerne har mulighed for selv at vælge i hvor høj grad, man vil være en del af et fællesskab. Livet leves i egne lejligheder, men der er mulighed for at være en del af mindre fællesskaber. Det er muligt for evt. pårørende at komme på Rytterskolevej, som de ønsker, og lejlighederne giver gode rammer for samvær. Alternative arrangementer som f.eks. koncerter, ture i Legoland, biograf og meget andet planlægges i samarbejde med det personaleteam, som beboeren bliver tilknyttet. Hvis beboeren har behov for ledsager til sådanne arrangementer, kan der ansøges om ledsagelse hos beboers handlekommune.

Fritiden kan også bruges på aktiviteter, som f.eks. drama eller folkedans. Dette hører under SUK (Samvær, Undervisning, Kultur). Alt efter ønsker er det muligt at tilmelde sig forskellige aktiviteter her. Der opkræves deltagergebyr for dette.

Læs mere om SUK

Fællesskaber i Kolding Kommune

Rytterskolevej modtager pædagogstuderende og pædagogisk-assistent-studerende fra UC Syddanmark. De studerende indgår på lige vilkår med det uddannede personale.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Tilsyn

Kontakt

Rytterskolevej 15 A og Rytterskolevej 15 C
6000 Kolding
Telefon 79790610
Afdelingsleder Marie-Louise Boye Droob

Rytterskolevej 15 B og Rytterskolevej 15 D
6000 Kolding
Telefon 79790205
Afdelingsleder Ida Nørlund Larsen

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje