Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Bo- og støttetilbud Skovvænget

Skovvænget

Skovvænget

 

 

 

Skovvænget er et tilbud om hjælp, støtte og omsorg i egen bolig til udviklingshæmmede.
Der er otte boliger i tæt tilknytning til et fælleshus. samt en hyggelig gårdhave. De bor alle i gå afstand fra Fælleshuset.
For at få tildelt en bolig skal du have behov for socialpædagogisk støtte i hverdagen. Du skal kunne klare at bo i egen bolig, som ligger adskilt fra fælleshuset, og selv kunne opsøge eller tilkalde støtte.


Alle borgere har en samarbejdsaftale, som revideres en gang om året. Samarbejdsaftalen beskriver, hvilke behov for støtte og vejledning, borgerne har brug for.


Vi forventer, at du har et arbejde eller går i skolen. Det kan være et arbejde med løntilskud, arbejde på beskyttet værksted eller den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV.

Der er ansat pædagogisk uddannet personale. Derudover har vi tilknyttet et antal vikarer.


Vi arbejder med øget selvbestemmelse og selvstændighed, og opfordrer beboerne til at tage selvstændige initiativer. Alle visiterede borgere har tilknyttet kontaktpædagoger, som varetager de primære vejledningsopgaver.

De otte boliger ligger tæt på Fælleshuset og er to værelses lejligheder med køkken, bad og terrasse. Boligerne er bygget som rækkehuse og ligger i en firkant ved siden af Fælleshuset.


Fælleshuset består af opholdsstuen, køkken, kontorer samt bryggers.


Boligerne og fælleshuset er opført af boligforeningen BOVIA, som udlejer boligerne til de enkelte borgere efter gældende lovgivning.

Skovvænget ligger i den nordlige bydel tæt ved det beskyttede værksted Nordhøj.

Nå du lejer en lejlighed i Skovvænget indgår du en kontrakt med boligforeningen BOVIA.


Du kan ved Kolding Kommune søge om lån til indskud og om boligydelse.


Der betales også en månedlig beløb til fælles udgifterne. Der er desuden mulighed for mod betaling at deltage i fælles aftensmad på hverdage, og om lørdagen er det muligt at deltage i fællesindkøb af mad til aftensmad.

 • At give beboeren mulighed for selvbestemmelse i sin livsførelse og opleve sig selv i en ligeværdig position og mødes med en åben dialog
 • At beboeren tilbydes en individuel indsats og et individuelt kravniveau med sigte på hjælp til selvhjælp
 • At støtte beboeren en til selv at træffe valg og til at få indflydelse på egen situation
 • At understøtte beboerens egne ressourcer og kompensere for nedsat funktionsevne
 • At medvirke aktivt til at fremme beboerens samlede livskvalitet
 • At der udvises fysisk og psykisk omsorg for beboerne i forhold til deres individuelle behov
 • Sammen med beboeren tage ansvar for dispositioner og beslutninger, der er nødvendige for en forsvarlig livsførelse, på områder, hvor beboeren ikke selv magter at tage det fulde ansvar
 • At rådgive og vejlede, i det omfang det er nødvendigt, omkring administration af økonomi

 • At give beboeren mulighed for selvbestemmelse i sin livsførelse og opleve sig selv i en ligeværdig position og mødes med en åben dialog
 • At beboeren tilbydes en individuel indsats og et individuelt kravniveau med sigte på hjælp til selvhjælp
 • At støtte beboeren en til selv at træffe valg og til at få indflydelse på egen situation
 • At understøtte beboerens egne ressourcer og kompensere for nedsat funktionsevne
 • At medvirke aktivt til at fremme beboerens samlede livskvalitet
 • At der udvises fysisk og psykisk omsorg for beboerne i forhold til deres individuelle behov
 • Sammen med beboeren tage ansvar for dispositioner og beslutninger, der er nødvendige for en forsvarlig livsførelse, på områder, hvor beboeren ikke selv magter at tage det fulde ansvar
 • At rådgive og vejlede, i det omfang det er nødvendigt, omkring administration af økonomi

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Tilsyn

Kontakt

Skovvænget
Skovvænget 12
6000 Kolding
Telefon 79794492
Afdelingsleder Jana Schwarz

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje