Skip til hoved indholdet

Center for Senhjerneskade

  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Center for Senhjerneskade

Center for Senhjerneskade 

Center for Senhjerneskade har fire forskellige højtspecialiserede tilbud til voksne over 18 år med senhjerneskade.

 • Botilbud på Sjællandsvej med 27 pladser, for borgere med svære hjerneskader, der har brug for støtte døgnet rundt.

 • Dagtilbud på Sjællandsvej med 10 pladser, også for borgere med svære hjerneskader, der har brug for massiv støtte.

 • Tilbud om støtte i eget hjem (Cortex), for borgere med erhvervet hjerneskade, som kan blive boende i eget hjem med støtte. 

 • CORTEX20 - Dagcenter for borgere med erhvervet hjerneskade ligger på Bredgade 20 centralt i Kolding by. Dagcentret er for borgere med erhvervet hjerneskade, der ønsker at have samvær med andre i samme situation og/eller indgå i forskellige aktiviteter. 


Hjerneskaderådgivning

Har du fået en hjerneskade efter f.eks. en blodprop, hjerneblødning, iltmangel eller en ulykke?

Hvis du har pådraget dig en hjerneskade, kan du have behov for hjælp fra mange instanser inden for det kommunale system.

Kolding Kommune har samlet fagpersoner på tværs af afdelinger i et hjerneskadeteam, som koordinerer indsatsen omkring dig som borger.

I teamet er der repræsentanter fra:

 • Jobcentret
 • Træning og rehabilitering
 • CSV – Voksenspecialundervisning
 • Seniorforvaltningen
 • Handicaprådgivningen
 • CORTEX-Støttecenter for erhvervet hjerneskade

Henvendelse til hjerneskadeteamet kan komme fra dig selv eller dine pårørende, sygehuset, Træning og rehabilitering, Jobcentret og Handicaprådgivningen.

Teamets opgaver:

 • Vurderer hvilke ressourcer der er nødvendige til rehabiliteringen
 • Vurderer om der er behov neuropædagogisk støtte
 • Tildeler en sagsbehandler på de enkelte områder
 • Koordinerer genoptræning og rehabiliteringen

Hjerneskadekoordinator

Har du eller en af dine pårørende fået en hjerneskade?

At få en skade i hjernen er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Det kan en hjerneskadekoordinator hjælpe dig med, og det er gratis.

Senhjerneskadeområdet (alderen 18 - 65 år) har en hjerneskadekoordinator. Hjerneskadekoordinatoren kan være med til at skabe sammenhæng i overgangen mellem hospital og kommune, samt hjælpe med at koordinere dit rehabiliteringsforløb ved at kontakte relevante fagfolk.

Det er hjerneskadekoordinatorens opgave at sikre, at du bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb, som er tilpasset dine individuelle behov.

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder:

 • At sikre dig rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.
 • Kontakt til relevante fagpersoner
 • Hjælpe til at formidle kontakt til arbejdsplads og fritidstilbud
 • Orientering om hvilke tilbud der findes til borgere med senhjerneskade
 • Pårørendeaftener

Hjerneskadekoordinatoren kan:

 • Tale med dig om din situation
 • Samtale med dine pårørende
 • Hjælpe dig med at koordinere dit rehabiliteringsforløb efter udskrivelse
 • Hjælpe dig med at håndtere jobsituationen
 • Hjælpe dig med at afklare din hverdag
 • Arbejder tæt med hjerneskadeteamet, som er sammensat fra de forskellige forvaltningsområder, der er involveret i og omkring den senhjerneskadede. Det er i hjerneskadeteamet, at udredningen af sagerne udarbejdes og visitationen til tilbuddene foretages til endelig godkendelse hos sagsbehandler.

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren:

 • Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
 • Dig selv
 • Dine pårørende
 • Din læge

Fagpersoner, som du allerede er i kontakt med

Center for Senhjerneskades afdeling på Sjællandsvej i Kolding er et højt specialiseret tilbud til voksne mennesker over 18 år med varigt handicap af neurologisk eller traumatisk oprindelse.

Handicappet kan være forårsaget af f.eks. apopleksi, iltmangel og ulykker.
I særlige tilfælde har centret mulighed for at indgå aftale om enkeltmandsprojekt.

Boliger og pladser

Centret har 27 pladser i botilbuddet.

På Sjællandsvej har beboerne egen lejlighed og har adgang til terrasse eller balkon. Lejlighederne er henholdsvis 56 og 53 kvadratmeter store. De har alle loftslift.
De 27 lejligheder er fordelt i tre bygninger. Hovedbygningen har 11 lejligheder, og to rækkehuse har hver otte lejligheder.

I hovedbygningen er der adgang til fællesarealer, spisestue, opholds- og tv-stuer, fysioterapi, gårdhave og terrasser.
Der er adgang til kælderen og dagcentret via elevator og trappe.

Omgivelser

Center for Senhjerneskades afdeling på Sjællandsvej ligger i gåafstand til indkøbsmuligheder, skov og lystbådehavn og tæt ved busstoppested og motorvej.

Faciliteter

Centret har eget køkken, som serverer et udvalg af menuer hver dag med udgangspunkt i den enkelte beboers behov. Her er der mulighed for at tilmelde sig en madordning. Maden bliver afregnet med den enkelte beboer hver måned.

Beboerne kan komme med forslag til menuer og er velkomne i køkkenet.
Maden bliver serveret som buffet i spisestuen, og personalet hjælper til ved måltiderne.

Hverdagen

Om morgenen vækker nattevagten de beboere, der skal have hjælp til at tage medicin, eller som skal af sted tidligt til en aktivitet.
Beboerne har i løbet af dagen mulighed for at deltage i aktiviteter, som er tilpasset den enkelte.
Nogle beboere deltager i dag- og undervisningstilbud udenfor centeret. Andre benytter vores eget dagcenter. Beboerne har mulighed for at få træning i fysioterapi og ergoterapi.

Bostøttepersonalet støtter den enkelte i at have socialt samvær og aktiviteter med andre beboere for eksempel til eftermiddags- og aftenskaffe.
Bostøttepersonalet hjælper den enkelte med daglige gøremål som indkøb og oprydning.

Neuropædagogik

For at skabe de bedste muligheder for, at den enkelte beboer opnår et godt og individuelt liv, er personalet uddannet indenfor neuropædagogik.
Det er en pædagogisk tilgang, som hjælper personalet til at skabe nogle trygge rammer, hvor beboerens livsvilkår og trivsel er i centrum.

Center for Senhjerneskade har to dagtilbud. Ét i Bredgade, CORTEX20, og ét på Sjællandsvej – begge i Kolding.

CORTEX20 - Dagcenter for borgere med erhvervet hjerneskade.

Brugerne, der benytter CORTEX20, er mellem 18 og 65 år. Dagcentret ligger centralt i Kolding by på Bredgade 20.

Ved at benytte CORTEX20 får du mulighed for at:

•Få samvær i meningsfuldt fællesskab med andre i samme situation

•Udvikle og fastholde dit funktionsniveau

•Deltage i forskellige aktiviteter

•Danne netværk

•Indgå aktivt i husets daglige opgaver

Som udgangspunkt skal alle, der benytter CORTEX20, selv sørge for transport til stedet. Kørestolsbrugere og andre, der ikke selv er i stand til at komme frem, kan få bevilget kørsel.

CORTEX20 har nedsat et brugerråd.

Sjællandsvej

Dagcentret har ti fuldtidspladser pr. dag. Man behøver ikke have en døgnplads på botilbuddet for at benytte dagcentrets tilbud.

Dagcentret råder over et samlingsrum, et grupperum og et mindre køkken. Centret har også to hvilerum, et maleværksted samt adgang til rygerum.

Brugerne kan benytte hvilepladser - vi har to hvilestole og to senge, og der er loftlifte i hvilerum og samlingsrummet. Vi har også adgang til en stålift.
Centret blev ombygget i 2011-2012 og fik tidssvarende faciliteter, og vi har blandt andet også et orangeri.

Dagcentret er beliggende på Sjællandsvej i Kolding og ligger i byen tæt på skov og fjord. Udendørsarealerne deler vi med botilbuddet.

Dagcentret tilbyder gruppeaktiviteter som spil, sang, samvær, litteratur, madlavning og spisning.
Vi har kreative aktiviteter som at lave smykker, lave kort, male, samt årstids- og højtids bestemte aktiviteter.
Dagcentret holder fastelavn, spiller julebanko og laver juledekorationer.

De fysiske aktiviteter er f.eks. gymnastik, afspænding, gåture og aktiviteter i haven. Her er et orangeri, man kan være med til at passe, og vi spiller petanque, når vejret er god

Centerleder
Kristian Lind Olesen
2489 4938

Afdelingsleder
Klaus Wittenkamp Jensen
2367 0484

Afdelingsleder
Susane Trier
2182 9207

Afdelingsleder
Lene Bollerup Ellerup
5123 5055

AfdelingslederAlma Turkanovic
2048 6617


Afdelingsleder i CORTEX
Line Sundgaard Pedersen
3038 8750

Hjerneskadekoordinator
Charlotte Føns


Personlig og faglig udvikling

Hos os er medarbejderen den vigtigste ressource. Uden tilfredse medarbejdere, der kan se en mening i det arbejde, de laver ville centrets kerneydelse, som er støtten og hjælpen til borgeren på vores center, ikke fungere. Hos os tilstræber vi derfor, at medarbejdernes personlige og faglige udvikling hele tiden er i centrum.

Fundamental opgave

Vi har dygtige, fagligt solide og engagerede medarbejdere. Hver eneste dag løfter de den fundamentalt vigtige opgave, det er, at hjælpe borgeren på en respektfuld måde til et godt individuelt liv.

Ledige stillinger

Vi slår alle faste stillinger op under ledige stillinger.

På Kolding Kommunes hjemmeside under ledige stillinger kan du se, om vi aktuelt har ledige stillinger. Når du kommer ind på portalen, skal du se under overskriften ”Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed”.

Job som afløser?

Er du interesseret i et job som afløser, er du velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Hos Center for Senhjerneskade er medarbejderen den vigtigste ressource. Vores største og vigtigste opgave er at hjælpe centrets beboere og brugere til god individuel livskvalitet.

Vi kan tilbyde:

 • Personlig og faglig udvikling – en attraktiv arbejdsplads
 • Tilrettelagt introduktionsforløb
 • Kontaktperson der støtter dig på din nye arbejdsplads
 • Intern undervisning
 • Et arbejde med indhold
 • Engagerede kolleger der løfter i flok

  Attraktiv arbejdsplads

  Center for Senhjerneskade er en attraktiv arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde.

Her arbejder medarbejdere og ledelse målrettet for et godt arbejdsmiljø, og den vigtigste ressource er medarbejderen.

Arbejdsglæde i fællesskab

Vores mission er klar: Vi støtter centrets brugere og beboere til et godt liv. Det er det, vi er her for, og vi løser opgaven i fællesskab. Arbejdsglæden og det gode arbejdsmiljø er også et fælles anliggende. Og det er et fælles ansvar.

Vores værdier går på tværs af alle afdelinger og funktioner i huset. Anerkendelse, ansvar og dialog er fundamentet for alt samarbejde på centret.

Velfungerende MED-organisation og sikkerhedsudvalg

Hos Center for Senhjerneskade har medarbejderne indflydelse på centrets dagligdag. Det sker gennem MED-organisationens arbejde og i åben dialog med ledelsen. MED består af TR-repræsentanter, medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen. Igennem denne formelle struktur har de ansatte indflydelse på de ting, der påvirker dem til dagligt.

Som ansat kan man for eksempel altid bede sin repræsentant i udvalget tage en sag med til diskussion i udvalget.

Ansøgninger

Vi får mange ansøgninger, og vi vil også meget gerne høre fra dig. Vores faste stillinger slår vi altid op, men vi har også brug for afløsere fra tid til anden.

Kunne du tænke dig en fast stilling hos os, skal du holde øje med vores stillingsopslag på Kolding Kommunes hjemmeside. Hvis du ønsker et afløserjob, er du velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

I din ansøgning kan du for eksempel:

 • Skrive lidt om hvorfor du gerne vil arbejde hos os

 • Hvilke egenskaber du besidder, som du tænker
  centret og dets beboere kunne have glæde af

 • Hvordan du forestiller dig at arbejde med vores værdier: Anerkendelse, ansvar og dialog.

Uopfordrede ansøgninger

Hos os opslås faste stillinger altid. Men vi har ofte brug for afløsere.

Kunne du derfor tænke dig at arbejde som afløser enten hel eller deltid, er du velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

I din ansøgning kan du for eksempel fortælle om:

 • Hvorfor du gerne vil arbejde her

 • Hvilke egenskaber du besidder, som du tænker centrets borgere kunne have glæde af

 • Hvad du har lavet før

 • Hvordan du forestiller dig, at ville arbejde med vores værdier. Anerkendelse, ansvar og dialog

  Vi glæder os til at læse din ansøgning.

At være studerende hos os er både krævende og lærerigt. Vi har store forventninger til dig - men du kan også have store forventninger til os.

Vi tilstræber, at et praktikophold hos os skal være givtigt for begge parter. Vi har en masse vi kan lære dig, og du kan omsætte din teoretiske viden til praksis, og få fingrene i faget på en anden måde, end ved at læse om det.

Og du kan give os de nyeste impulser fra skolebænken så som tilgange, forskning osv. Du kommer med et frisk pust, nye øjne og et engagement, vi værdsætter.
Hvis du kunne tænke dig at komme i praktik hos os, skal du kontakte den praktiskpladsansvarlige på din skole.

Center for Senhjerneskade

Sjællandsvej 3-7
, 6000 Kolding

CORTEX

Bredgade 26–28
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje