Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Forebyggelse og Rådgivning – hurtig indsats

Forebyggelse og Rådgivning – hurtig indsats

Støtten tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.

Forebyggelse og Rådgivning giver midlertidig støtte i op til 26 uger til voksne mennesker, som på grund af et udviklingshandicap, psykisk lidelse, psykisk sårbarhed, erhvervet hjerneskade eller en diagnose indenfor ASF og ADHD-spektret får brug for hjælp i hverdagen.

Støtten kan være samtaler, vejledning eller pædagogisk hjælp ift. bolig, arbejde, uddannelse, struktur i hverdagen, netværk, fritid og lignende.

Støtten tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og kan fx være:

 • Forståelse og erkendelse af ny diagnose indenfor ASF og ADHD-spektret
 • Forståelse og erkendelse af diagnose psykiatrien
 • Redskaber til at skabe struktur i hverdagen
 • Energi forvaltning
 • Støtte til opfølgning og fastholdelse i arbejde og uddannelse
 • Gruppeforløb ift. mestring af egen hverdag
 • Gruppeforløb – Lær at tackle din angst, samtaler om livet
 • Etablere kontakt med kommunes væresteder samt til relevant foreningsliv
 • Etablere kontakt til kommunens Borger til Borger-tilbud
 • Hjælp til ansøgninger, økonomi og overblik
 • Hjælp til at finde bolig og flytte hjemmefra
 • Kort intensiv pædagogiske hjælp i hjemmet med henblik på at blive selvhjulpen

De ansatte er uddannede pædagoger, socialrådgivere samt en pædagogisk psykologisk medarbejder. Støtten kan foregå på Låsbyhøj, på Vækststedet/Kulturhuset, i borgerens bolig eller hvor borgeren ønsker det.

Kontakt til Forebyggelse og Rådgivning

Sker via Voksenrådgivningen til

Sarah Liman                     79 79 65 25        
Bettina Holm Olesen        79 79 89 33          

 

Mail:

SOC Voksenrådgivningen - Modtagelsen res02586@kolding.dk

Forebyggelse & Rådgivning

Låsbyhøj
Marianne Petersen
Nørregade 1
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje