Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Støtte i eget hjem (handicap) Grenen

Grenen

Grenen er Kolding Kommunes specialiserede tilbud til mennesker over 25 år med ASF (autisme spektrum forstyrrelser).

Grenen har base i den gamle stationsbygning på Ndr. Ringvej 6, Kolding. Lokalerne bruges til at afholde gruppeforløb samt til personalekontorer. Lokalerne kan ligeledes bruges af frivillige til at afholde forskellige aktiviteter.

Grenen er tilbud om hjælp, støtte og omsorg i egen bolig til borgere med ASF, som bor i Kolding Kommune. For at være en del af tilbuddet, skal man have behov for pædagogisk støtte og vejledning i hverdagen. Borgeren skal kunne klare at bo i egen bolig og være motiveret for at modtage støtte.

Alle borgerne har sammen med en voksenrådgiver lavet en handleplan med indsatsmål, som revideres mindst en gang om året. Det er rådgiver som vurderer støttebehov.
Sammen med den pædagogiske vejleder arbejders med målene:

 • at blive så selvhjulpen som muligt
 • at skaber og vedligeholder sociale relationer og fællesskaber
 • at borgeren starter/forbliver i arbejde, praktik eller i uddannelse.

Den pædagogiske støtte og vejledning ydes i eget hjem. Efter aftale kan samtaler afholdes på Grenen eller andre steder, fx på biblioteket, Kulturhuset, Vækststedet.

Støtten kan foregå fra kl. 7-19 på hverdage.

Vi tilbyder fællesskaber, der har til formål at udvikle sociale kompetencer og modet til at afprøve forskellige fællesskaber.

Gruppeforløbene tager udgangspunkt i hvad deltagerne ønsker at kunne mestre eller udvide sin viden omkring.

Gruppeforløb er en beskyttet social træningsbane for borgere med ASF, uanset alder og bopæl. Formålet er at styrke borgerne i øget selvstændighed og på længere sigt bruge klubtilbud, væresteder, frivillige klubber samt andre netværk. Vi tilbyder derudover gruppeforløb med temaer efter borgernes ønsker og behov

Vi tilbyder desuden fællesskab i Mandagsklubben, som mødes på Vækststedet hver mandag fra 18.30-20.30

Personalegruppen består af pædagoger og leder. Alle borgere får tilknyttet en vejleder, som varetager de primære vejledningsopgaver. Hvis der er behov for hyppige besøg, kan borgeren få besøg af flere forskellige vejledere.

Personalet arbejder ud fra borgernes personlige indsatsmål, samt Grenens kerneopgave.
Kerneopgaven er at styrke borgere til i videst muligt omfang at kunne skabe et selvstændigt og indholdsrigt liv.

Det gør vi ved at:

 • Inddragelse ved at spørge borgeren
 • Tage afsæt i borgerens ønsker
 • Understøtte en personlig udvikling
 • Arbejde med strategier og redskaber som fundament for selvstændighed, tryghed og udvikling
 • Tilbyde og præsentere dig for sociale fællesskaber i Kolding Kommune
 • Motivere og støtte til at tage del i samfundslivet

Professionalisme

 • Vi har fokus på, at vores arbejde skal have en effekt og selvstændiggøre dig mest muligt
 • Vi er fagligt velbegrundet og reflekteret, og vi tør udfordre os selv og hinanden
 • Vi udviser fagligt engagement og et professionelt overblik

Ordentlighed

 • Vi er velforberedte, tydelige og ansvarlige
 • Vi er drevet af en ambition om at gøre det bedst mulige
 • Vi er kendt for at møde borgeren, dennes netværk og samarbejdspartnere på en respektfuld og anerkendende måde

Nysgerrighed

 • Vi er nysgerrige på borgerens liv, ønsker og drømme
 • Vi er både spørgende og lyttende
 • Vi udviser nærvær, nysgerrighed og rummelighed

Innovation

 • Vi skaber udvikling med fokus på borgeren og de tilgængelige ressourcer og forudsætninger
 • Vi udvikler færdigheder og kompetencer ved at skubbe og støtte
 • Vi tænker ud af boksen, er kreative og søger nye veje for at skabe udvikling

Fællesskab

 • Vi løfter i fællesskab og tager ansvar og er hjælpsomme over for hinanden
 • Vi bruger både godt humør og humor til at skabe en positiv atmosfære
 • Vi skaber selvværd sammen med borgeren

Grenen

Afdelingsleder: Linda Bjerg
Ndr. Ringvej 6
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje