Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser

Høringer og Afgørelser

i Kolding Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Østerløkke - nedlæggelse af privat fællesvej

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Gelballevej, sydøst for Gelballe

Idéhøring - Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld

Tilladelse til indvinding af grundvand til forsyning af 4 huse med drikkevand samt vand til malkekvæg på Stenskrovej 50, 6070 Christiansfeld

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Østerskovvej, nord for Svanemosen

Tilladelse til udledning af vejvand til Surkær-Busholm Bæk

Tilladelse til udledning af vejvand til Donsrod Å - tilløb 1

Tilladelse til udledning af vejvand til Rådvad Bæk

Tilladelse til at krydse under et rørlagt vandløb ved Løgervej 9 i Sønder Bjert i forbindelse med etablering af et nyt elkabel i området

Tilladelse til udledning af vejvand til Gudsø Mølle Å (vestlig)

Tilladelse til udledning af vejvand til Donsrod Å - tilløb 2

Tilladelse til udledning af vejvand til Gudsø Mølle Å (østlig)

Landzonetilladelse på Åstorpvej 89, 6070 Christiansfeld

Tilladelse til udledning af vejvand til Nr. Stenderup Bæk

Orientering om at projekt 'Vandløbsregulering i Mølbro bæk - Etablering af sandfang' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Tilladelse efter vandløbsloven til at krydse under vandløbet Klebæk ved Klebækvej 30, 6640 Lunderskov med et fiberkabel

Orientering om at projekt 'Etablering af solcelleanlæg - Kokmose 16' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Tilladelse til at etablere en rørbro i Skelbækken ved Sparkærvej 24, vest for Vester Nebel

Endelig vedtagelse af tillæg 15 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 0514-11 Ved Bøgehøjgård – et boligområde

Landzonetilladelse til sø

Landzonetilladelse ved Trehøje 5, 6052 Viuf

Landzonetilladelse på Vestersig 58, 6052 Viuf

Orientering om at projekt 'Nedrivning af boligblokke v. Cypresvej' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Orientering om at projekt 'Etablering af kunstgræsbane - Ankerhusvej 10' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Veteranpolitik 2024

Tillæg til miljøgodkendelse til Dankemi A/S, Venusvej 24, 6000 Kolding til nedgravede tanke

Afgørelse om nyt kontrolprogram for Taps Vandværk i perioden 2023-2027

Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding fra grave sø til støvbekæmpelse

Tilladelse til at udskifte en rørbro i Sønderskov Bæk ved Ødisvej 45 ved Taps

Orientering om at projekt 'kystsikring - Fjordvej 52' skal miljøkonsekvensvurderes

Visionsproces for svømmefaciliteter

Orientering om at projekt 'Nedrivning og ombygning af boligblokke v. Skovvejen' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Landzonetilladelse på matr.nr. 4a, 4aq og 33b Viuf By, Viuf

Orientering om, at projekt ’etablering af fjernvarme til udvidelse af Kirkevejen, Lunderskov’ ikke skal miljkonsekvensvurderes.

Offentlig høring af forslag til lokalplan 0000-12-02 Kolding bymidte – en del af cityområdet – tillæg 2 til lokalplan 0000-12

Offentlig høring af forslag til lokalplan 1019-21 Landsbyen Dalby med tilhørende miljørapport

Høring efter vandløbsloven til at etablere et sandfang i Mølbro Bæk, sydvest for Frørup

Landzonetilladelse på Møllevang 14, 6640 Lunderskov

Midlertidig miljøgodkendelse til start- og landing med erhvervshelikoptere på Kolding Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse på Hjerndrupvej 36, 6070 Christiansfeld

Landzonetilladelse og dispensation på Møllegade 30, 6640 Lunderskov

Orientering om at projekt 'Etablering af gittermast - Chr. 4 Vej' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Tilladelse til at regulere en drænledning - Minivådområde - Højvejen ved Hejls

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje