Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser

Høringer og Afgørelser

I Din Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Østerløkke - nedlæggelse af privat fællesvej

Orientering om at projekt 'Nedrivning af bygning - Lærkevej 14' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Tilladelse til regulering af drænledning i forbindelse med etablering af en ny bygning på ejendommen Frørup Landevej 23, 6070 Christiansfeld

HØRING: Tilladelse efter vandløbsloven til at frilægge et privat rørlagt vandløb på et areal ved Skamlingvejen med matr.nr. 4n Skartved By, Sdr. Bjert

Orientering om at projekt 'Etablering af cykelsti - Almind Hule' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Tilladelse til udledning af overfladevand til Dalby Møllebæk

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Ødisvej, vest for Taps

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Svanemosevej, sydvest for Vonsild

Landzonetilladelse på Lejrskov Kirkevej 21, 6640 Lunderskov

Godkendelse til husdyrproduktionen på Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup

Landzonetilladelse på Pottehusevej 7, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse og dispensation på Møllegade 31, 6640 Lunderskov

Tilladelse til at etablere en kreaturovergang i Meng Bæk, ca. 50 meter syd for Mengvej

Afgørelse om etablering af teltdug på eksisterende gyllebeholdere på Fynslundvej 59, 6064 Jordrup Kolding

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Gelballevej, sydøst for Gelballe

Idéhøring - Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld

Landzonetilladelse på Guldhøjvej 3, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse på Stenderupvej 127A, 6092 Sdr. Stenderup

Tilladelse til indvinding af grundvand til forsyning af 4 huse med drikkevand samt vand til malkekvæg på Stenskrovej 50, 6070 Christiansfeld

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Østerskovvej, nord for Svanemosen

Tilladelse til udledning af vejvand til Surkær-Busholm Bæk

Tilladelse til udledning af vejvand til Donsrod Å - tilløb 1

Tilladelse til udledning af vejvand til Rådvad Bæk

Tilladelse til at krydse under et rørlagt vandløb ved Løgervej 9 i Sønder Bjert i forbindelse med etablering af et nyt elkabel i området

Tilladelse til udledning af vejvand til Gudsø Mølle Å (vestlig)

Tilladelse til udledning af vejvand til Donsrod Å - tilløb 2

Tilladelse til udledning af vejvand til Gudsø Mølle Å (østlig)

Landzonetilladelse på Åstorpvej 89, 6070 Christiansfeld

Tilladelse til udledning af vejvand til Nr. Stenderup Bæk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje