Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser

Høringer og Afgørelser

I Din Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Østerløkke - nedlæggelse af privat fællesvej

Høring af strategi for væresteder og tilknyttede tilbud

Tilladelse til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Sønder Stenderup

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Orientering om at projekt ’etablering af fjernvarme i ny boligudstykning ved Bækkelunden, Kolding’ ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Orientering om at projekt 'Nedrivning af bygning - Lærkevej 14' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Tilladelse til regulering af drænledning i forbindelse med etablering af en ny bygning på ejendommen Frørup Landevej 23, 6070 Christiansfeld

HØRING: Tilladelse efter vandløbsloven til at frilægge et privat rørlagt vandløb på et areal ved Skamlingvejen med matr.nr. 4n Skartved By, Sdr. Bjert

Orientering om at projekt 'Etablering af cykelsti - Almind Hule' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Tilladelse til udledning af overfladevand til Dalby Møllebæk

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Ødisvej, vest for Taps

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Svanemosevej, sydvest for Vonsild

Landzonetilladelse på Lejrskov Kirkevej 21, 6640 Lunderskov

Godkendelse til husdyrproduktionen på Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup

Fritids- og idrætspolitik

Landzonetilladelse på Pottehusevej 7, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse og dispensation på Møllegade 31, 6640 Lunderskov

Tilladelse til at etablere en kreaturovergang i Meng Bæk, ca. 50 meter syd for Mengvej

Afgørelse om etablering af teltdug på eksisterende gyllebeholdere på Fynslundvej 59, 6064 Jordrup Kolding

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Gelballevej, sydøst for Gelballe

Idéhøring - Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld

Landzonetilladelse på Guldhøjvej 3, 6580 Vamdrup

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje