Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Aktiv Fritid

Aktiv Fritid

En hjælp til børn og unge

Har du et barn mellem 6-18 år og mangler I hjælp til fritidslivet så læs mere herunder.

Aktiv Fritid er for alle familier, der er bosat i Kolding Kommune.
Vi bygger bro mellem jer og fritidslivet ud fra jeres ønsker og behov. Vi hjælper til alle aktiviteter, der foregår i et organiseret, forpligtende fællesskab. F.eks. kor, spejder, svømning, teater, boldspil, tegning mm.

Aktiv Fritid understøtter foreningernes arbejde med at skabe forpligtende fællesskaber, så sidder du som aktør i fritidslivet med en ide, der understøtter børn og unges fritidsliv, så læs mere under fanen ”Til foreninger”.

 

Hvilke muligheder er der

 • Vi vejleder om fritidstilbud ud fra barnets/ den unges interesser, lokale muligheder og vores kendskab til aktiviteter.
 • Vi kan kontakte foreningerne, så opstarten kan blive så tryg som mulig
 • Der er mulighed for at søge om tilskud til kontingentbetaling samt mulighed for hjælp til anskaffelse af tøj og udstyr. Læs mere under punktet økonomisk tilskud.
 • Det er muligt at ansøge om kontingent for en sæson ad gangen, og med mulighed for forlængelse. Det betyder, at en bevilling løber fra 1. august til 1. juli. Familierne er selv ansvarlige for at tage kontakt til os, hvis støtten skal forlænges. Du kan forvente at blive kontaktet af os i perioden.

Økonomisk tilskud

Har du brug for hjælp til at betale for dit barns fritidsaktivitet, kan du søge støtte gennem Aktiv Fritid. Du skal regne med en mindre egenbetaling til aktiviteten. Egenbetalingen aftales i dialog med Aktiv Fritid.
Aktiv Fritid støtter med et tilskud til kontingentbetaling, samt hjælp til anskaffelse af tøj og udstyr for et år ad gangen. Ved ny sæsonopstart, skal der søges igen. Familierne har selv ansvaret for at tage kontakt til Aktiv Fritid, hvis støtten skal forlænges. Aktiv Fritid har løbende kontakt med familierne.
Aktiv Fritid refunderer ikke tidligere betalt kontingent/udgifter. Vi betaler kontingentet direkte til fritidstilbuddet.
Aktiv Fritid dækker ikke ferieaktiviteter.

Hvem kan søge om økonomisk tilskud

For at komme i betragtning til økonomisk tilskud gennem Aktiv Fritid skal du opfylde en af følgende kriterier.

 • En eller begge forældre på overførselsindkomst (kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceydelse, hjemrejseydelse, sygedagpenge, førtidspension, SU)
 • En eller begge forældre i flexjob
 • Familier vurderet berettiget til økonomisk støtte fra anden kommunal fagperson
 • Er du I tvivl, så ring til os

Sådan gør du

Vil du ansøge om økonomisk tilskud eller mangler du vejledning har du tre muligheder:

 1. Ring til os på 79 79 22 66
 2. Skriv til os på aktivfritid@kolding.dk
 3. Mød os på Ålegården 2, 2. sal eller i dit lokale boligområde, se mere under ”Kontakt”

Har dit barn særlige udfordringer, der betyder, at der er brug for et mere tilpasset fritidstilbud, kan Aktiv Fritid vejlede om dette.

Aktiv Fritid har øget kendskab til vores foreningsliv, og vi kender til etablerede tilpassede hold.

Hvem kan henvise

Alle kan henvise til Aktiv Fritid. Har du kendskab til et barn, som kunne have gavn af Aktiv Fritids hjælp, kræver det ikke mere end en opringning eller en mail. Dette kan både gøres som privatperson, forening eller fagperson.

Aktiv Fritid kan hjælpe med

 • Vi vejleder om fritidstilbud ud fra barnets/ den unges interesser, lokale muligheder og vores kendskab til aktiviteter.
 • Vi kan kontakte foreningerne, så opstarten kan blive så tryg som mulig
 • Der er mulighed for at søge om tilskud til kontingentbetaling samt mulighed for hjælp til anskaffelse af tøj og udstyr. Læs mere under økonomisk tilskud.
 • Det er muligt at ansøge om kontingent for en sæson ad gangen, og med mulighed for forlængelse. Det betyder, at en bevilling løber fra 1. august til 1. juli. Familierne er selv ansvarlige for at tage kontakt til os, hvis støtten skal forlænges. Du kan forvente at blive kontaktet af os i perioden.

Hvem kan søge om økonomisk tilskud

For at komme i betragtning til økonomisk tilskud gennem Aktiv Fritid skal familien opfylde en af følgende kriterier.

 • En eller begge forældre på overførselsindkomst (kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceydelse, hjemrejseydelse, sygedagpenge, førtidspension, SU)
 • En eller begge forældre i flexjob
 • Hvis du som fagperson vurderer, at et økonomisk tilskud er en nødvendighed.

Sådan gør du

Vil du henvise en familie til Aktiv Fritid du to muligheder:

 • Henvis familien til Aktiv Fritid på 79 79 22 66 eller aktivfritid@kolding.dk
 • Send en mail med familiens kontaktoplysninger til aktivfritid@kolding.dk, så kontakter vi familien hurtigst muligt. Dette efter samtykke fra familien

Brobygning

Aktiv Fritids samarbejde med familierne er afhængig af jer, og derfor vil vi meget gerne samarbejde omkring bedst mulig praksis hos jer. Vi deltager gerne på bestyrelse/trænermøder eller kommer gerne til en træningsaften efter nærmere aftale med jer.

Har I kendskab til medlemmer hos jer, der kan bruge Aktiv Fritids hjælp, er I meget velkomne til at kontakte os.

Nye tiltag

Har I brug for sparring/vejledning i forhold til nye tiltag for børn og unge, er I altid velkomne til at kontakte os. Det kan fx være tiltag i forhold til fastholdelse af nuværende medlemmer, tiltag i forhold til rekruttering af nye medlemmer, hjælp til at søge projektmidler mm.

Vi vil opfordre Jer til at sende en mail til os på aktivfritid@kolding.dk, da vi arbejder meget ude af huset. Skriv gerne jeres mobilnummer, så ringer vi Jer op hurtigst muligt.

I er også velkomne til at give os et kald på 79 79 22 66 eller kigge ind til en uforpligtende snak med Aktiv Fritid – ingen tidsbestilling.

Venlige hilsner

Hanne Flaskager Stentoft og Tine Byg Poulsen

 

Kom og mød os til en uforpligtende snak

Dato

Tid

Sted

7. august 

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

10. august

10.00 - 12.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

10. august

15.00 - 16.30

Skovparken,
Skovparken 53 A, 6000 Kolding

14. august 

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

17. august 

10.00 - 12.00

Fjordparken,
Kløvervej 25A, 6000 Kolding

17. august 

15.00 - 16.30

Den Grønne Gren,
Cypresvej 21 A, 6000 Kolding

21. august

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

24. august

10.00 - 12.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

24. august

15.00 - 16.30

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

28. august

13.00-15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

31. august

10.00-12.00

Fjordparken,
Kløvervej 25A, 6000 Kolding

31. august

15.00 - 16.30

Den Grønne Gren,
Cypresvej 21 A, 6000 Kolding

4. september

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

7. september

10.00 - 12.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

7. september

15.00 - 16.30

Skovparken,
Skovparken 53 A, 6000 Kolding

11. september 

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

14. september

10.00 - 12.00

Fjordparken,
Kløvervej 25A, 6000 Kolding

14. september

15.00 - 16.30

Den Grønne Gren,
Cypresvej 21 A, 6000 Kolding

18. september

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

21. september 

10.00 - 12.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

21. september

15.00 - 16.30

Skovparken,
Skovparken 53 A, 6000 Kolding

21. september

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

28. september

10.00 - 12.00

Fjordparken,
Kløvervej 25A, 6000 Kolding

28. september

15.00 - 16.30

Den Grønne Gren,
Cypresvej 21 A, 6000 Kolding

2. oktober

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

5. oktober

10.00 - 12.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

5. oktober 

15.00 - 16.30

Skovparken,
Skovparken 53 A, 6000 Kolding

9. oktober

13.00 - 15.00

Kolding Kommune, Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen
Ålegården 2-4, 5. sal, 6000 Kolding

12. oktober

10.00 - 12.00

Fjordparken,
Kløvervej 25A, 6000 Kolding

12. oktober

15.00 - 16.30

Den Grønne Gren,
Cypresvej 21 A, 6000 Kolding

 Alle børn har ret til et aktivt fritidsliv med gode fællesskaber og positive voksne rollemodeller. Fritidsfællesskaber kan være med til at øge børnenes kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt styrke deres selvværd og højne deres livskvalitet. I 2018 blev det politisk besluttet, at Kolding Kommune ville have et særligt fokus på dette område. I 2021 blev Aktiv Fritid en fast indsats under Fritid og Idræt. Aktiv Fritid huser to fritidsvejledere, der samarbejder med forskellige aktører på tværs af kommune og civilsamfund.

Aktiv Fritid samarbejder på mange forskellige niveauer med fritidslivet. Formålet er at understøtte meningsfulde fællesskaber lokalt i hele Kolding Kommune.

Kontakt Aktiv Fritid

Aktiv Fritid - for BØRN
Ålegården 2-4, 2. sal
, 6000 Kolding

Fritidsvejledere:

Hanne Flaskager Stentoft
79 79 68 08 / 23 99 98 03
hanst@kolding.dk

Tine Byg Poulsen
79 79 58 28 / 21 73 03 54
tipo@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje