Skip til hoved indholdet

Aktiv Fritid

Aktiv Fritid for børn

Aktiv Fritid er for børn mellem 6 og 18 år, der ikke i forvejen er aktive i fritiden. Børnene og deres familier får individuel støtte, til at blive en del af de lokale foreninger. Aktiv Fritid vejleder hjemme hos familien, hvor barnet guides ud i foreningslivet.

Aktiv fritid er for børn, hvis forældre ikke har haft ressourcer til, at hjælpe dem til fritidsaktiviteter.

Alle kan henvise til tilbuddet. Har du kendskab til et barn som kunne have gavn af tilbuddet, kræver det ikke mere end en opringning eller en mail, for at hente hjælp til barnet. Dette kan både gøres som privatperson, foreninger eller fagpersoner.

Individuel vejledning

Vi kommer hjem til familien og får en snak om, hvad barnets interesser er. Ud fra dette og vores kendskab til foreningerne i lokalmiljøet, laver vi aftaler med den enkelte forening, om mulighederne for at prøve aktiviteten. Der drøftes også, hvad Aktiv Fritid ellers kan støtte og bidrage med.

Kontingent

Vi støtter med kontingent, som udgangspunkt for en sæson, men med mulighed for at forlænge. Det betyder, at når vinterens kontingent er betalt, bliver der ikke automatisk betalt igen for en ny sæson efter sommerferien.

Familierne får selv ansvaret for at tage kontakt til os, hvis støtten skal forlænges. Vi vil følge op løbende, om barnet dukker op til den valgte aktivitet.

Udstyr

Vi kan skaffe tøj og udstyr til den aktivitet, barnet skal gå til. Vi henter både brugt tøj ind fra blandt andet idrætsforeninger og laver aftaler med de lokale butikker. Det brugte tøj bliver vasket og sorteret.

Det er vigtigt, at børnene får det nødvendige tøj og udstyr, så de er ligestillede med de andre børn i aktiviteterne.

Følgevenner

Hvis familierne ikke har ressourcer til at følge barnet til aktivitet, tilbyder vi en frivillig følgeven. Vi vurderer sammen med familien behovet for dette.

Vi har begrænset antal af følgevenner, men skriver gerne op til venteliste.

Foreninger

Vi skaber kontakten til de lokale foreninger efter børnenes interesser. Vi laver aftalerne omkring opstarten og klæder foreningerne, trænerne og lederne på til, at modtage barnet på bedste vis.

Aktiv Fritid for voksne

Aktiv fritid for voksne er en hjælp til unge og voksne over 18 år. Vi vejleder og støtter unge og voksne, som ikke selv har ressourcer til at starte til en fritidsaktivitet. Borgerne får individuel støtte til at blive en del af det lokale foreningsliv.

Aktiv Fritid er for unge/voksne over 18 år, der ikke selv har ressourcerne til at starte til fritidsaktiviteter.

Alle kan henvise til Aktiv Fritid for voksne. Har du kendskab til en borger, som kunne have gavn af tilbuddet, kræver det blot en opringning eller mail (se kontaktoplysninger længere nede på siden).

Aktiv Fritid for voksne vejleder om fritidstilbud ud fra dine interesser, lokale muligheder og vores kendskab til foreningerne.

Vi starter med at tage en snak om, hvad den unge/voksnes interesser er. Herudfra laver vi en aftale med den enkelte forening om muligheden for at afprøve aktiviteten.

Vi tager kontakten til foreningen, så opstarten bliver så tryg som muligt.

Dertil er der mulighed for at søge om støtte til kontingent og udstyr.

Kontakt Aktiv Fritid

Aktiv Fritid - for BØRN

Ågade 27, 6000 Kolding
79 79 22 66
aktivfritid@kolding.dk

Fritidsvejledere:

Hanne Flaskager Stentoft
79 79 68 08 / 23 99 98 03
hanst@kolding.dk

Tine Byg Poulsen
79 79 58 28 / 21 73 03 54
tipo@kolding.dk


Aktiv Fritid - for VOKSNE

Ågade 27, 6000 Kolding

Fritidsvejleder:

Trine Pedersen
Tlf. 79 79 49 57 / 20 22 85 15
E-mail: aktivfritidvoksen@kolding.dk