Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Foreningsliv Anlægs- og udvidelsesønsker Fritid og Idræt

Anlægs- og udvidelsesønsker Fritid og Idræt

Drømmer I om at renovere, bygge nyt eller starte større initiativer, der kræver driftsmidler, er der to muligheder, alt efter projekternes størrelse.

Energi- og bygningsrenoveringspuljen kan søges, hvis projektet har et samlet budget på mellem 50.000 kr. og 500.000 kr.
Ansøgningsfristen er den 1. maj. Se nærmere nedenfor.

Udvidelsesønsker er projekter med et samlet budget på over 500.000 kr. eller driftsmidler og skal søges som udvidelsesforslag til næste års budget.
Ansøgningsfristen er den 3. marts. Se nærmere nedenfor.

Bliv klogere på kriterierne for Energi- og bygningsrenoveringspuljen og udvidelsesønsker

Puljens formål er at give tilskud til foreningers og selvejende institutioners fysiske faciliteter. Der kan ansøges om midler fra puljen til medfinansiering af energiforbedringer samt renovering af bygninger, herunder blandt andet udskiftning eller reparation af gulve/gulvbelægning, udskiftning af vinduer og isoleringsopgaver. Puljen kan ligeledes søges til medfinansiering af nye mindre anlægsprojekter. Puljen kan ikke søges til dækning af driftsudgifter eller afledte driftsudgifter af anlæg, men omfang og finansiering af afledt drift forbundet med projektet skal fremgå af ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2024
Såfremt hele puljen ikke udmøntes ved ansøgninger pr. 1 maj, er der ansøgningsfrist 1. oktober til anden behandling af ansøgninger.

Energi- og bygningsrenoveringspuljen kan søges, hvis projektet opfylder følgende kriterier:

 • Projektet skal understøtte fritids- og idrætspolitikkens fokusområder
 • Projektet har et samlet budget på mellem 50.000 kr. og 500.000 kr.
 • Ansøgerens egenfinansiering skal udgøre minimum 25 % af projektets budget. Finansiering via fonde kan medregnes som egenfinansiering
 • Der kan ansøges om midler til et delprojekt af et større projekt. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, hvis projektet er et delprojekt. Såfremt man tildeles midler fra puljen til et delprojekt af et større projekt, er det ikke givet, at man senere opnår tilsagn om midler til samme projekts næste delprojekt.
 • Der kan fremsendes 1 ansøgning pr. ansøgningsfrist. Der må genansøges om samme projekt maksimalt 3 gange. Der kan ikke søges om midler til projekter, der allerede er igangsat. Delprojekter af projekter, der ikke er igangsat, kan støttes, selvom andre dele af projektet er igangsat. Såfremt der genansøges, skal ansøgning opdateres jf. kriterierne for ansøgning, nedenfor.

Sundhed og Fritid kan i særlige tilfælde disponere midler fra puljen til projekter i det følgende budgetår med henblik på at give ansøger mulighed for at søge medfinansiering fra fonde på et forhåndstilsagn om puljemidler.

Ansøgninger til Energi- og renoveringspuljen skal indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse, hvoraf det klart skal fremgå, at ovenstående kriterier opfyldes
 • Oplysninger om ansøgers formue/egenkapital
 • Budget, herunder tidsplan, finansieringsplan og egenfinansiering.

Der skal indsendes regnskab for det ansøgte senest 2 måneder efter afslutning af projektet.

Puljen søges via Foreningsportalen

Ved spørgsmål om adgang til Foreningsportalen kontakt Trine Juhl Damkjær trjd@kolding.dk tlf. 79791842

Ved spørgsmål om puljen og ansøgninger kontakt Mona Bruun Enevoldsen mobe@kolding.dk tlf. 79791843 eller Mia Laursen milan@kolding.dk tlf. 79799551

Ansøgningsfristen for udvidelsesønsker til budget 2025 med overslagsår 2026 – 2028 er den 3. marts 2024.

Ansøgninger om nye anlæg eller driftsudvidelser skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse, herunder hvilken problemstilling projektet løser, hvilken værdi projektet giver samt, hvor mange brugere/borgere projektet kommer tilgode.
 • Anlægsbudget, herunder finansieringsplan og mulig egenfinansiering.
 • Udkast til driftsbudget.

Budgetønsker indsendes ved at udfylde tilskudsformularen i Foreningsportalen

Tidsplan for budgetbehandling af udvidelsesønsker til Sundhed og Fritid

Februar: Orientering til ansøgere om ansøgningsfrist

3. marts: Ansøgningsfrist

4. marts – 30. april: Forvaltningens behandling af ansøgninger til videre politisk behandling

13. marts: Ansøgninger sendes i høring i Fritidsrådet

2. april: Ansøgninger forelægges Sundhed og Fritid 

6. juni: Politisk behandling i Sundhed og Fritid – ansøgninger prioriteres og fremsendes til videre budgetbehandling

Juni – august: Kvalificering af udvidelsesønsker, som ønskes fremsendt til videre budgetbehandling

13. august: Godkendelse af udvidelsesønsker i Sundhed og Fritid

august: Sidste frist for at fremsende udvidelsesønsker videre fra stående udvalg

Oktober: Tilbagemelding til ansøgerne

Ved spørgsmål om adgang til Foreningsportalen kontakt Trine Juhl Damkjær trjd@kolding.dk tlf. 79791842

Ved spørgsmål om puljen og ansøgninger kontakt Mona Bruun Enevoldsen mobe@kolding.dk tlf. 79791843 eller Mia Laursen milan@kolding.dk tlf. 79799551

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje