Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Kolding Talent Kolding Talent Akademierne Uddannelsestilbuddet

Uddannelsestilbuddet

Som udøver hos Kolding Talent tilbydes du et uddannelsesforløb som går hånd i hånd med dine sportslige ambitioner.

Kolding Talent samarbejder med HANSENBERG, IBC Kolding, Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium om at få den bedst mulige balance mellem sport og uddannelse gennem hele uddannelsesforløbet. Det gør vi ved at efterleve et fælles kodeks med udøveren i centrum, og ved at samarbejde om at skabe en hverdag, hvor skole og sport går hånd i hånd.

På STX-uddannelsen på Munkensdam Gymnasium og HHX-uddannelsen på IBC oprettes der specifikke ”Sportsklasser” på tværs af idrætsgrene. Udover at søge optagelse i en af sportsklasserne er det naturligvis også muligt at vælge andre studieretninger. Disse kan også kombineres med dyrkelse af din sport på eliteniveau. Du behøver altså ikke vælge en sportsklasse for blive en del af Kolding Talent Akademierne.

Uddannelsespakken hos Kolding Talent indeholder bl.a.:

  • Faste statusmøder med uddannelsesstedet omkring trivsel og samspillet mellem uddannelse og sport.
  • Introduktion til årshjulsplanlægning og hjælp til tilpasning af opgaver, prøver og eksamensdatoer
  • Fleksibilitet ved trænings- og konkurrenceaktivitet, både ved skemafri og når der skemateknisk opstår overlap mellem sport og undervisning
  • Etablering af Buddy ordning – en fast studiemakker som hjælper med notater og opsamling ved fravær i undervisning pga. idrætsaktivitet
  • Mulighed for etablering af supplerende undervisning og fagligt supplement fra faglærer

Munkensdam Gymnasium tilbyder eliteidrætsudøvere et fleksibelt forløb uanset studie- retning, men der oprettes derudover en sportsklasse på studieretningen Biologi A – Kemi B. Ved tilstrækkeligt med tilmeldte, laves der helt eller delvist skemafrihed til de idræts- specifikke morgentræninger. For at komme i sportsklassen på grundforløbet skal du skrive til mail: munkensdam@munkensdam.dk senest 1. maj. Du har dog stadig mulighed for at vælge en anden studieretning frem mod studieretningsstarten i november. Spørgsmål om sportsklassen på Munkensdam Gymnasium kan rettes til studievejleder for eliteidrætselever, Ole Mikkelsen på om@munkensdam.dk eller vicerektor Jørn Andersen på ja@munkensdam.dk eller evt. på telefon 7660 3060.

På IBC Handelsgymnasiet, Kolding er det som eliteidrætsudøver ligeledes muligt, at få fleksible vilkår uanset studieretning. På IBC kan du desuden vælge sportsklassen på HHX med studieretningen ”Marketing og Økonomi”. For at komme i sportsklassen på grund- forløbet fra august skal du skrive til hhx-vejleder Anne Marie Sørensen (mail: ams@ibc.dk) eller For yderligere information kontakt hhx-vejleder Jan Adsbøll Pedersen på mail eller telefon 7224 1681 senest 1. april.

HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Erhvervsuddannelser og EUX har gode erfaringer med at tage særligt hensyn til de elever, der er deltagere i eliteidrætsaktiviteter, om det gælder morgentræninger eller stævner, hvorfor valg af studieretning ikke vil være en hindring for udøvelse af eliteidræt. Spørgsmål om forhold for eliteidrætselever kan rettes til elitekoordinator Lotte Møller Jensen på loj@hansenberg.dk.

På Kolding Gymnasium tages der særligt hånd om og hensyn til elever, der er med i elite- eller talentprogrammer, uanset hvilken af skolens tre uddannelser man tager (STX, HF eller International Baccalaureate). Da skolens elite-/talentelever vælger forskellige uddannelsesveje, vil der ikke være mulighed for skemafrihed til morgentræning, men der vil være tilbud om erstatningstimer og særlig lektiehjælp, og skolens elitekoordinator vil sikre, at der bliver taget særligt hensyn i forhold til opfølgning på fravær og andre særlige forhold for eleverne. Hensynet til elite-/talentelever vurderes ud fra den enkelte elevs behov set i sammenhæng med den studieretning eller fagpakke, eleven vælger. Spørgsmål om for- hold for elite-/talentelever kan rettest til elitekoordinator Else Letort på el@kolding-gym.dk.

En TEAM DANMARK godkendelse kan supplere dit akademitilbud.

Udøvere med TEAM DANMARK godkendelse kan forlænge studietiden på de gymnasiale ungdomsuddannelser fra 3 til 4 år. I givet fald planlægges det forlængede forløb i dialog mellem elev og uddannelsesinstitution med henblik på, at sikre den bedst mulige sammenhæng i uddannelsen. TEAM DANMARK-godkendte elever kan desuden søge om supplerende undervisning gennem TEAM DANMARK, når du har været fraværende ved forbundsrelateret aktivitet.

Søg om en sportslig godkendelse hvis du opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark har lavet i fællesskab. Læs mere her: www.teamdanmark.dk/uddannelse/gymnasial-ungdomsuddannelse

Som godkendt Team Danmark elev kan du yderligere drage fordel af at blive en del af Kolding Talent. Herved får du adgang til alle supportfunktioner og derved en endnu mere optimalt samspil mellem træning og uddannelse. Kontakt Sports og uddannelseskoordinator Anders Thomsen hos Kolding Talent for yderligere information.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje