Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Kolding Talent Uddannelse af sportslige ledere

Uddannelse af sportslige ledere

  1. hold af sportslige ledere på skolebænken

Sportslig ledelse er et bredt felt, som spænder fra daglig ledelse af medarbejdere, til strategisk udvikling af klubben. Konkurrencen i moderne talent- og eliteidræt er hård, men en klar retning fra klubbens strategiske lag til trænerne, som står i miljøet, kan ofte være det, der gør klubben bæredygtig i et langsigtet perspektiv.

Det kræver sportslig ledelse. Kolding Talents ”Uddannelse i sportslig ledelse” er udviklet med inspiration fra Team Danmark og Doubleyous Sportschefuddannelse målrettet forbund. Uddannelsen henvender sig til sportslige ledere med ledelsesansvar. Det kan være sportschefer, sportslige ledere, sportslige udvalgsmedlemmer, talentansvarlige og trænere, som har ledelsesansvar for andre trænere på talent- eller eliteniveau.

Sportslig ledelse er et særligt arbejdsfelt, hvor nogle ledelsesmæssige udfordringer adskiller sig fra andre arbejdsfelter. Ofte kan man fx stå i dilemmaer mellem kortsigtede resultater på den ene side, og langsigtet udvikling på den anden.

Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en række  værktøjer til strategisk og organisatorisk ledelse, til det personlige lederskab, til ledelse af teams og til ledelse af frivillige.

Uddannelse i sportslig ledelse er på i alt 71 undervisningstimer, og er bygget op omkring 5 moduler, som afvikles over 9 måneder. Modulerne afholdes i eller omkring Kolding. Det forventes, at man prioriterer overnatning på de pågældende moduler.

Der er ingen eksamen. Det forventes, at deltageren har fuldt fremmøde på uddannelsen. Der udleveres et kursusbevis som dokumentation for, at man har deltaget på Kolding Talents ”Uddannelse i sportslig ledelse”. Hvis deltageren delvist udebliver fra uddannelsen, vil det ikke være muligt at få kursusbeviset.

Klik for at se folder om uddannelsen.

Praktisk information om uddannelsen.

 

Tidspunkt

Dato

Dag 1

Dag 2

Overnatning

Modul 1

August 2023

22.-23. august

15.00 – 20.00

08.00 – 16.00

Ja

Modul 2

November 2023

14.-15. november

15.00 – 20.00

08.00 – 16.00

Ja

Modul 3

Januar 2024

23.-24. januar

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

 

Modul 4

Marts 2024

12.-13. marts

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

 

Modul 5

Maj 2024

28.-29. maj

15.00 – 20.00

08.00 – 16.00

Ja

Undervisningen har tre gennemgående principper:
• Personlig og erfaringsbaseret læring - action learning
• Korte oplæg, analyser, afprøvning, refleksioner
• Kollegial sparring

Modul 1: Indsigt i din verden og dig selv som leder
På modul 1 vil du få redskaber til:
• At blive klogere på dig selv
• At arbejde med dit personlige lederskab
• At blive opmærksom på egne værdier og bevæggrundene
for din ledelsesmæssige adfærd
• At skabe overblik over dine overbevisninger

Modul 2: Det organisatoriske kompas
På modul 2 vil du få redskaber til:
• At analyse organisationens kultur
• At arbejde med det effektive team
• At få indblik i teamets faser og beslutningsprocesser
• At skabe overblik over din organisations teams og interessenter

Modul 3: Sæt kurs og naviger
På modul 3 vil du få redskaber til:
• At præsentere professionelt - hvordan når jeg min målgruppe?
• At skabe en tydelig ledelsesmæssig strategi
• At forberede og implementere samt tackle modstand
mod forandringer
• At tackle ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser

Modul 4: Ledelse og følgeskab
På modul 4 vil du få redskaber til:
• At lede, motivere og rekruttere frivillige
• At udarbejde din personlige udviklingsplan
• At skabe følgeskab

Modul 5: Paradokser på rejsen – kryds op mod vinden
På modul 5 vil du få redskaber til:
• At forebygge og håndtere konflikter
• At forberede og gennemføre det gode møde
• At stille de rigtige spørgsmål på rette tid og sted
Indhold

Ansøgningsfristen er januar 2023. For at uddannelsen oprettes, skal der som minimum være 16 kursister tilmeldt. Maksimalt antal er 24 kursister. Ansøgninger vurderes ud fra jobfunktioner og
relevans ift. uddannelsen.

Uddannelsen udbydes til kr. 22.000 pr. person. Prisen er inkl. forplejning, overnatning og uddannelsesmateriale.

Ansøg via formular nedenunder:

Alle felter markeret med '*' er påkrævet

Feltet er påkrævet Det skal være en gyldig email som følger mønsteret xxx@domæne.dk Feltet er påkrævet Feltet er påkrævet Feltet er påkrævet Feltet er påkrævet Feltet er påkrævet Feltet er påkrævet Feltet er påkrævet

Betaling*

Faktura skal sendes til*

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje