Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Nyheder om Fritid og idræt Ansøgning om Foreningstilskud senest den 10. januar 2024

Ansøgning om Foreningstilskud senest den 10. januar 2024

Mind din formand/bestyrelse om, at det nu er muligt at ansøge om tilskud for 2024 på Foreningsportalen - fristen er den 10. januar 2024.

Mind din formand/bestyrelse om, at det nu er muligt at ansøge om tilskud for 2024 på Foreningsportalen - fristen er den 10. januar 2024.

Er din forening godkendt under Folkeoplysningsloven, har I mulighed for at søge Fritid og Idræt om tilskud til aktiviteter og drift i 2024. Husk fristen er den 10. januar 2024.

Mail med information, vejledning og bilag er sendt til foreningens formand og de kasserer, vi har mailadresser på.

Medlems-/aktivitetstilskud for 2023

Godkendte foreninger hjemmehørende og registreret i Kolding Kommune med medlemmer mellem 0 - 24 år, kan søge kommunalt medlems-/aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Sundhed og Fritid / Byrådet.

Foreninger, der er etableret efter 31. december 2023, eller som ikke har gennemført aktiviteter i 2023, kan ikke opnå medlems-/aktivitetstilskud for 2024.

Ansøgninger, som er indtastet efter ansøgningsfristens udløb, kan ikke imødekommes.

Vi gør opmærksom på, at selvom foreningen har oplyst antal medlemmer opdelt i forskellige aldersgrupper, skal foreningen stadig huske at søge medlems- og aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

Se vejledning om ansøgning af tilskud på forsiden af Foreningsportalen

eller download vejledning direkte: https://foreningsportalen-kolding.kmd.dk/PublicFiles/ShowFile/17867

Ansøgning om driftstilskud til lokaler mv. for 2024

Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede kan søge om kommunalt driftstilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Sundhed og Fritid / Byrådet.

Forudsætningen for udbetaling af lokaletilskud for 2024 er, at ansøgningsfristen overholdes.

Endelig afregning af driftstilskud til lokaler for 2023 - bemærk frist den 1. april 2024

Afregningen vil være som det plejer, dvs. indsend afregningsformular og vedhæft bilag. Fristen for indsendelse er dog ændret, og I kan nu indsende afregningen fra midt januar til den 1. april 2024.
Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede i Kolding Kommune skal indsende årsopgørelse/endelig afregning for afholdte lokaleudgifter i 2023. Sammen med opgørelsen skal originalfakturaer samt kvitteringer for lokaletilskudsberettigede udgifter indsendes som bilag.

Regler / ansøgningsformularer

Ansøgningsformularerne kan alene tilgås fra Foreningsportalen - husk du skal være foreningsansvarlig for at have adgang til portalen - ansøgningerne skal være indtastet senest 10. januar 2024.

Online møder

Vi laver en gennemgang på Teams, hvor vi viser jer de forskellige ting. Det bliver meget overordnet, har du specifikke spørgsmål ift. din forening, vil vi gerne, du kontakter os direkte for hjælp.

Link til teams-møder er sendt ud på mail, de afvikles:

Mandag den 18. december 2023 kl. 19.00 – 19.30

Tirsdag den 9. januar 2024 kl. 19.30 – 20.00

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje