Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Nyheder om Fritid og idræt Høring af visionsproces for svømmefaciliteter i Kolding Kommune

Høring af visionsproces for svømmefaciliteter i Kolding Kommune

Høring af Kolding Kommunes visionsproces for svømmefaciliteter

Visionsproces for svømmefaciliteter i Kolding er udarbejdet, og i den forbindelse er det muligt at indgive høringssvar frem til den 1. juli 2024.

Fritid og Idræt har i samarbejde med Tegnestuen Mejeriet siden december 2023 arbejdet med at afdække behov og scenarier for fremtidig svømmekapacitet i Kolding Kommune. Der er indsamlet belægningsdata og afviklet interviews og workshops med relevante bruger- og aktørgrupper, samt indsamlet data via spørgeskema. 

Dette har resulteret i en række mulige scenarier, som er præsenteret for Sundhed- og Fritidsudvalget, og som der nu kan indgives høringssvar på frem til og med 1. juli 2024.

Du kan læse mere på Kolding Kommunes Høringsportal: Høringer og afgørelser (kolding.dk)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje