Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Nyheder om Fritid og idræt Søg tilskud til en aktivitetsdag

Søg tilskud til en aktivitetsdag

Fritidsrådet i Kolding Kommune har afsat en pulje "Foreninger på tværs" til det lokale foreningsliv. Midlerne skal bruges til at afvikle en aktivitetsdag, som forhåbentlig kan give flere medlemmer og frivillige i den enkelte forening.

Formålet er at inspirere borgerne til at tage del i forpligtende fællesskaber og på den måde få flere medlemmer i foreningslivet.

Fritidsrådet ønsker at understøtte foreningerne i deres markedsføring og gøre borgerne i lokalområderne bevidste om, hvad der er af tilbud, og hvad de kan gå til i lokalområdet.

Dagen kan ligeledes bruges til at rekruttere nye frivillige.

Omdrejningspunktet er tænkt som den lokale hal, men der kan også foregå aktiviteter udendørs eller i særlige faciliteter i nærområdet.

Hvad kan der søges tilskud til?

Fritidsrådet ser helst, at der deltager flere foreninger i arrangementet.

Der kan f. eks. søges tilskud til:

  • Aktiviteter herunder rekvisitter, der understøtter allerede eksisterende aktiviteter eller giver mulighed for at afprøve nye tiltag. Der ydes max 50% i stilskud til større anskaffelser.
  • Markedsføring af arrangementet og de lokale fællesskaber.

Der kan som udgangspunkt ikke søges støtte til honorar, medmindre det vurderes, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres.

Der ydes ikke tilskud til løn/honorar til frivillige.

Der yde ikke tilskud til forplejning.

Hvert lokalområde skal fremsende en ansøgning med en beskrivelse af deres arrangement og et budget. Der skal efterfølgende aflægges regnskab.

Puljen kan søges hele 2024

Ansøg puljen "Foreninger på tværs" via Foreningsportalen på https://foreningsportalen-kolding.kmd.dk/

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje