Skip til hoved indholdet

Frivillig på socialområdet

  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Frivillighed Frivillig på socialområdet

 

Har du lyst til at være frivillig?
Som frivillig er du med til at gøre en forskel for andre, samtidig med at du selv får udbytte f.eks. i form af gode oplevelser og positivt samvær, nye faglige og personlige kompetencer samt større netværk og fællesskab med andre frivillige.

I Kolding Kommune findes der mange frivillige sociale foreninger, der bl.a. er med til at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv.

De sociale foreninger drives i høj grad af frivillige kræfter, og der vil derfor helt sikkert være en forening, der har brug for dig.

Har du lyst til at være frivillig på socialområdet, så kan du tage direkte kontakt til en af de mange sociale foreninger og forhøre dig om mulighederne. Du kan finde oplysninger om de sociale foreninger i nedenstående foreningsoversigt.

Har du brug for yderligere råd og vejledning ift. de sociale foreninger, så er du også meget velkommen til at kontakte Cecilie Pedersen på tlf. 79 79 25 37 eller mail: cepe@kolding.dk.

Foreningsoversigt
I Kolding Kommune har vi lavet en oversigt over frivillige sociale foreninger og foreningstilbud i Kolding Kommune, så det er lettilgængeligt at finde et tilbud, der passer dig.

Børnekontakten, KFUM's Sociale Arbejde

Børnekontakten er et værested for børn midt i boligkvarteret Skovparken i Kolding. Børnekontakten er et fritidsværested efter skole og SFO, hvor børn/unge kan komme gratis og mødes med hinanden plus en gruppe voksne medarbejdere. I Børnekontakten kan børnene bl.a. få hjælp til de sidste lektier, blive hjulpet til at komme i gang med deres fritidsinteresser og vigtigst få en snak med de voksne.

Læs mere om Børnekontakten på: Børnekontaktens hjemmeside

Børns Vilkår

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes. BørneTelefonen er barnets adgang til rådgivning, trøst eller bare en voksen, som kan lytte objektivt til barnet. Det er både gratis og anonymt at ringe til BørneTelefonen. Det er også muligt at få rådgivning på sms, chat eller igennem brevkassen og Børn hjælper børn-forum.

Læs mere om Børns Vilkår på: Børns Vilkårs hjemmeside

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner i Kolding har som formål at etablere værdifulde venskaber mellem børn med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk og engagerede og livsglade voksne, der vil dele deres tid, overskud og energi med et barn.

Læs mere om Børns Voksenvenner på: Børns Voksenvenners hjemmeside 

Gademix, KFUM's Sociale Arbejde

Gademix er et socialt værested for unge i aldersgruppen 10 til 16 år i Koldings Sydvest Kvarter.
Udover at være et trygt værested i hverdagen, arrangerer Gademix frivillige weekend- og ferieaktiviteter til glæde og gavn for kvarterets børn og unge.

Læs mere om Gademix på: Gade Mix' hjemmeside

GAME Kolding

GAME Kolding hører til ved Munkevænget, hvor der er dygtige, frivillige Playmakere, der står for at arrangere træning i streetbasket, pigefodbold, streetdance og gadefodbold. 

Læs mere om GAME Kolding på: GAMEs hjemmeside

HOME-START Kolding

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen med det formål at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier.

Læs mere om HOME-START Kolding på: HOME-STARTS hjemmeside

Kolding Musikskoles Støtteforening

Kolding Musikskoles Støtteforening støtter musikskolens elever ved arrangementer, som er ud over den daglige undervisning. Det kan f.eks. være frugt og vand ved koncerter, bespisning ved weekend-workshops, tilskud til elevernes egenbetaling ved workshops og rejser. 

Læs mere om Kolding Musikskoles Støtteforening på: Kolding Musikskoles Støtteforenings hjemmeside

Natteravnene Kolding

Natteravnene Kolding er en frivillig social forening, der går ture i hold på tre m/k’er efter lokalt behov – middag, aften eller nat – i de karakteristiske gule jakker. Gennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksenkontakt, er Natteravnene med til at skabe tryghed og støtte til børn og unge.

Læs mere om Natteravnene Kolding på: Natteravnenes hjemmeside

SIND Ungdom Kolding

SIND Ungdoms klub i Kolding tilbyder aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor unge sårbare, kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation.

Læs mere om SIND Ungdom Kolding på: SIND Ungdoms hjemmeside 

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors laver indsatser for og med børn og unge i hele Danmark og ude i verden. I Ungdommens Røde Kors i Kolding tilbyder vi følgende: Hospitalscafé-Mælkevejen - tilbud for indlagte og ambulant tilknyttede børn og unge på Kolding Sygehus. Tirsdagsklub-Rumskibet - klubtilbud for børn og unge fra 5 år og op med behov for frirum og fællesskab. Klub-Luna - klubtilbud for unge piger i alderen 13 til 17 år med behov for frirum og fællesskab (under etablering). Den Blå Planet - personlig lektiehjælp for folkeskoleelever (under etablering - kommer i 2025).

Læs mere om Ungdommens Røde Kors på: Ungdommens Røde Kors' hjemmeside

UngTilUng

UngTilUng er en digital platform til unge i alderen 16-35 år som mistrives. På UngTilUng kan den unge modtage anonym chat rådgivning, læse blogindlæg og selvhjælpsartikler samt gøre brug af gruppechat og tema-mentorforløb målrettet angstramte unge. 

Læs mere om UngtilUng på: UngtilUngs hjemmeside 

Ventilen Kolding

Ventilen Kolding er for unge i alderen 15-25 år, der har det til fælles, at de gerne vil føle sig mindre ensomme. Ventilen Kolding er et sted, hvor der er søde mennesker at hænge ud med. De unge får nogen at dele små og store ting med og nogen at spille spil, tage i biografen eller en tur i skoven med. 

Læs mere om Ventilen Kolding på: Ventilens hjemmeside

Familienetværket, Kirkeibyen

Familienetværket er et sted at mødes, hvor der er mennesker at snakke med, og hvor man hjælper sig selv og hinanden. Det kan være en frisk vinkel at se tilværelsen fra. Det er et tilbud til omstændighedsramte familier, hvor fx arbejdsløshed, sygdom, dødsfald eller skilsmisse har gjort et kraftigt indhug i de voksnes personlige ressourcer.  

Læs mere om Familienetværket på: Kirkeibyens hjemmeside

FitforKids

FitforKids i Kolding tilbyder børnefamilier et gratis, videnskabeligt dokumenteret, sjovt og effektivt familiesundheds-program. Hos FitforKids er alle velkomne, om man vil tabe sig, komme i bedre form, have mere overskud, mere energi eller føle sig bedre tilpas i sin krop.

Læs mere om FitforKids på: FitforKids' hjemmeside

Folkehuset Kolding

Folkehuset Kolding er en frivillig forening for alle borgere, der har lyst til at indgå i meningsfulde fællesskaber på tværs af sociale forskellige og personlige baggrunde. Folkehuset bygger på tankegangen om, at alle mennesker har et behov for at indgå i fællesskaber, og at det i virkeligheden er det vigtigste for at opnå trivsel og sundhed. 

Læs mere om Folkehuset Kolding på: Folkehusets hjemmeside

Kolding Krisecenter

Kolding Krisecenter er et midlertidigt botilbud til kvinder og børn, som ikke kan opholde sig i deres eget hjem grundet fysisk eller psykisk vold. Kolding Krisecenter tilbyder ambulant rådgivning til voldsramte kvinder, pårørende og fagpersoner, en kontaktpersonsordning, støtte til samarbejde med relevante myndigheder samt praktisk og pædagogisk støtte i forhold til børn.

Læs mere om Kolding Krisecenter på: Kolding Krisecenters hjemmeside

Frivilligcenter Frivillig Kolding

Frivilligcenter Frivillig Kolding arbejder dagligt for at sikre de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed i Kolding Kommune.

De yder gratis anonym hjælp til mennesker, der oplever krise eller udfordringer såsom angst, depression, sygdom, omsorgssvigt, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelser, skilsmisse, dødsfald, ensomhed, mobning og selvmord. Hos Frivilligcenter frivillig Kolding ydes selvhjælp i form af individuelle samtaler og selvhjælpsgrupper bestående af mennesker, der står i samme livssituation eller har været igennem identiske oplevelser.

Læs mere om Frivilligcenter Frivillig Kolding på: Frivilligcenter Frivillig Koldings hjemmeside

Kulturlogen

Kulturlogen er en forening af kreative mennesker, med fokus på den alternative kunst og kulturscene i Kolding. Kulturlogen arbejder med alt fra billedkunst til hiphopmusik, og søger at styrke og udvikle den alternative kunstscene i Kolding igennem events, koncerter, kulturelle arrangementer, udstillinger osv.

Læs mere om Kulturlogen på: Kulturlogens hjemmeside

Mentorbarn – relationer for livet

Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør de ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker og dyrkes sport.

Læs mere om Mentorbarn på: Mentorbarns hjemmeside

Mødrehjælpens Lokalforening Kolding

Mødrehjælpen i Kolding er sat i verden for at støtte og lave spændende aktiviteter for mødre, fædre og børnefamilier i lokalområdet. I løbet af året arrangeres blandt andet oplevelser og udflugter, madlavning og fællesspisning samt historiefortælling.

Læs mere om Mødrehjælpens Lokalforening Kolding på: Mødehjælpens hjemmeside

Red Barnet Kolding Lokalforening

Red Barnet Kolding arrangerer oplevelser i form af udflugter og aktiviteter for udsatte børn og deres familier i oplevelsesklubben, der mødes 8-12 gange om året.

Læs mere om Red Barnet Kolding Lokalforening på: Red Barnets hjemmeside 

Røde Kors Kolding

Røde Kors arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor Røde Kors i samspil med andre aktører støtter sårbare familier, så de i højere grad bliver i stand til at skabe forandring i deres eget liv. 
Røde Kors støtter familier igennem forskellige frivillige aktiviteter. Alle aktiviteter bidrager på forskellige måder til at fremme fællesskab, trivsel og mestring. Røde Kors Kolding udbyder blandt andet aktiviteterne: Frivillige familievenner, Familienetværket, Qnet og Frivillige jobmentorer. 

Læs mere om Røde Kors Kolding på: Røde Kors' hjemmeside

ADHD Sydjylland

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.
En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til befolkningen gennem blandt andet afholdelse af kurser, oplæg og pjecer. 

Læs mere om ADHD Sydjylland på: ADHD Sydjyllands hjemmeside

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri kæmper for bedre behandling til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende samt for at støtte, rådgive og undervise pårørende til psykisk syge. Foreningen arbejder ligeledes for at at nedbryde fordomme om psykisk syge og for åbenhed og oplysning omkring psykisk sygdom. Bedre Psykiatri i Kolding arrangerer blandt andet pårørendegrupper, hvor ligesindede kan mødes. 

Læs mere om Bedre Psykiatri Kolding på: Bedre Psykiatris hjemmeside

Foreningen Danske Døvblinde

Foreningen Danske Døvblinde er en brugerstyret organisation, der arbejder for bedre forhold for døvblinde og synshørehæmmede i alle livets forhold. Danske Døvblinde modvirker isolation for synshørehæmmede/døvblinde og arbejder for bedre tilgængelighed både fysisk og digitalt. Der tilbydes året rundt mange sociale arrangementer. 

Læs mere om Foreningen Danske Døvblinde på: Foreningen Danske Døvblindes hjemmeside 

Hjerneskadeforeningen Kolding/Christiansfeld

Hjerneskadeforeningens formål er at arbejde for at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende. Hjerneskadeforeningen i Kolding tilbyder blandt andet rådgivning til patienter, et forum til udveksling af erfaringer for interesserede samt en netværksgruppe for hjerneskaderamte i aldersgruppen 30-65 år. 

Læs mere om Hjerneskadeforeningen Kolding/Christiansfeld på: Hjerneskadeforeningens hjemmeside

DHF Lillebælt

Dansk Handicap Forbunds vision er et samfund for alle, hvor mennesker med handicap har de samme rettigheder og muligheder som andre borgere. Lokalt afholdes ca. 10 gange om året medlemsarrangementer, og det kan være alt lige fra sociale arrangementer til foredrag. 

Læs mere om DHF Lillebælt på: DHF Lillebælts hjemmeside 

SIND Kolding 

'SIND - Landforeningen for psykisk sygdom' arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering. Dertil kommer oplysningsarbejde og politisk indflydelse. SIND Kolding tilbyder blandt andet aktivitetsgrupper for mennesker med sindslidelser og pårørende. 

Læs mere om SIND Kolding på: SIND - Landsforeningen for psykisk sygdoms hjemmeside 

Udviklingshæmmedes Landsforbund - Kolding Kreds

Udviklingshæmmedes Landsforbund er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning og andre med særlige behov. Forbundet arbejder for medlemmers rettigheder og vilkår.

Læs mere om Udviklingshæmmedes Landsforbund - Kolding Kreds på: Udviklingshæmmedes Landsforbunds hjemmeside

Bosnisk Kulturcenter Kolding

Bosnisk Kulturcenters mission er at skabe kulturelt og socialt samvær for Bosniere i Kolding. Det handler om at gøre tingene sammen for på den måde at nyde tilværelsen bedre i Danmark.

Læs mere på: Facebook - Bosnisk Kulturcenter

Det Grønlandske Hus i Kolding

Tilbyder anonym rådgivning med en socialkonsulent. Socialkonsulenten kan f.eks. deltage i et møde med lægen eller sagsbehandler, rådgive ift. det offentlige system eller hjælpe med henvisning til tolk. Derudover kan interesserede komme forbi netværkscaféen, hvor de kan møde landsmænd, læse aviser og deltage i aktiviteter.

Læs mere om det Grønlandske Hus Kolding på: Det Grønlandske Hus' hjemmeside

Frivillighuset Kolding, Dansk Flygtningehjælp

Frivillighuset Kolding er et mødested for flygtninge og indvandrere. Her er bl.a. mulighed for sprogtræning, lektiehjælp, hjælp til at skrive ansøgninger og almindelig hverdagshjælp. Derudover der også en madklub, hvor man en gang imellem spiser sammen.

Læs mere på: Frivillighusets hjemmeside

Nyd Bare Danmark

Nyd Bare Danmark handler om, at se på Danmark med et positivt syn, samt skabe et multikulturelt image og fællesskab for alle familier, uanset nationalitet. De oplevelser, som Nyd Bare Danmark tilbyder, skal være med til at styrke det sociale netværk mellem forskellige kulturer i Danmark og give mulighed for integration og dansk kulturforståelse.

Læs mere på:Nyd Bare Danmarks hjemmeside

Somalisk Forening Kolding

Somalisk forening i Kolding er en forening, som ønsker at styrke kulturelt og socialt samvær for somaliere i Kolding
. Foreningen bygger bro med fokus på mangfoldighed, samhørighed, åbenhed og fælleskab.

Læs mere på:Facebook - Somalisk Forening Kolding

Kurdisk Forening Kolding

Kurdisk forening Kolding henvender sig til ensomme og socialt udsatte mennesker, der ikke har det store netværk. De tilbyder forskelige aktiviteter som forældrenetværk, undervisning i musik og dansk, ture i naturen mv.

Læs mere på: Facebook - Kurdisk Forening

Den Afghanske Danske venskabsforening

Den Afghanske Danske venskabsforening har til formål at skabe sammenhold og bevare kulturelle begivenheder. Foreningen arrangerer fritidsaktiviteter, introducerer den afghanske kultur og foranstalter kulturelle aktiviteter. De hjælper nytilkomne afghanere med rådgivning og integration i det danske samfund.

Læs mere på: Den Afghanske Danske venskabsforenings hjemmeside

Ukrainsk forening

Den Ukrainske forening understøtter alle ukrainere i Kolding, og har et bredt netværk over hele landet.

Læs mere på: Bevar Ukraine

Kolding Provsti, tværkulturelt arbejde Tværkulturelt arbejde

I Kolding provstier folkekirkernes fælles møde med flygtninge, indvandrere og danskere. I respekt for andre kulturer og religioner, ønsker de samtale og dialog imellem religionerne. De har bl.a. sprogcafe, brunchfællesskaber, toner på tværs, malerværksteder mv.

Læs mere på: Kolding Provstis hjemmeside

Røde Kors Parat

Røde Kors Parat er et landsdækkende hjælpenetværk af frivillige. De træder til og hjælper med tidsbegrænsede opgaver, når der er brug for dem. Frivillige parathjælpere kan hjælpe dig med at købe ind, hente medicin, følge dig til lægen og vaccinationer, oversætte breve, samle et møbel, en god snak og alt muligt andet.

Læs mere på: Røde Kors Parat hjemmeside

ACA

Voksne Børn af Alkoholikere er et fællesskab af kvinder og mænd, der deler erfaringer, styrke, håb og kærlighed for at blive raske efter de katastrofale følger af at være vokset op i et alkoholisk eller dysfunktionelt hjem. 

Læs mere om Voksne Børn af Alkoholikere på: ACAs hjemmeside

FRIRUM KOLDING

Foreningen Frirum er for tidligere indsatte og deres pårørende. Foreningen har til formål at skabe fornuftige positive netværk for personer, der mangler et samt give mulighed for at deltage aktivt i diverse aktiviteter i og omkring foreningens kolonihave.

Læs mere om FRIRUM Kolding på: Facebook - FRIRUM Kolding

Kvisten Syddanmark

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden vedkommende fyldte 18 år. Der tilbydes individuel terapi, gruppeterapi og telefonrådgivning.

Læs mere om Kvisten Syddanmark på: Kvistens hjemmeside

Livslinien

Livsliniens rådgivere er der for at hjælpe med til at sætte ord på det, der er svært og for at hjælpe til at se andre muligheder end selvmord. Hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Livsliniens medarbejdere er vant til at tale om selvmord og selvmordstanker, og de vil meget gerne tale og hjælpe.

Læs mere om Livslinien på: Livsliniens hjemmeside

NEFOS Kolding

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

Læs mere om NEFOS Kolding på: NEFOS' hjemmeside

SMART Recovery Danmark

SMART Recovery er et netværk af frivilligdrevne selvhjælpsgrupper, der har til formål at støtte enkeltpersoner i at opnå uafhængighed fra vanedannende adfærd såsom afhængighed af rusmidler eller aktiviteter såsom spil, sex, spisning, træning, shopping, selvskade. SMART Recovery afholder både fysiske og online-møder i åbne og lukkede fora.

Læs mere om SMART Recovery på: Facebook - SMART Recovery 

TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er der for at hjælpe dig. TUBA tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. Desuden har TUBA onlinerådgivning.

Læs mere om TUBA på: TUBAs hjemmeside

Epilepsiforeningen Kreds Sydjylland

Dansk epilepsiforening arbejder grundlæggende for at hjælpe sine medlemmer og varetage interesserne bredt set for de ca. 55.000 danskere, der har epilepsi samt deres pårørende. Konkret sker det gennem en lang række forskellige aktiviteter. 

Læs mere om Epilepsiforeningen Kreds Sydjylland på: Epilepsiforeningens hjemmeside

Diabetesforeningen Kolding Lokalforening

Diabetesforeningens lokalforening i Kolding arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes. Lokalforeningen i Kolding afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer og oplysende aktiviteter, der relaterer sig til diabetes. Diabetesforeningen er er altid parat til at rådgive om diabetes og dele ud af deres erfaringer med sygdommen.

Læs mere om Diabetesforeningen Kolding Lokalforening på: Diabetesforeningens hjemmeside

Hjerteforeningen Kolding

Hjerteforeningens lokalforening i Kolding har en vision om, at vi sammen vinder et sundere og bedre liv for alle i Kolding og omegn. I Hjerteforeningen Kolding er der plads til alle, både de som ønsker at forebygge hjerte- og kar sygdomme og de, som allerede er ramt eller er pårørende til en hjertesyg. Hjerteforeningen i Kolding tilbyder blandt andet rådgivning og forskellige aktiviteter såsom gåture. 

Læs mere om Hjerteforeningen Kolding på: Hjerteforeningens hjemmeside

Kolding Selvhjælp

Kolding Selvhjælp yder gratis anonym hjælp til mennesker, der oplever krise eller udfordringer såsom angst, depression, sygdom, omsorgssvigt, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelser, skilsmisse, dødsfald, ensomhed, mobning og selvmord. Hos Kolding Selvhjælp ydes selvhjælp i form af individuelle samtaler og selvhjælpsgrupper bestående af mennesker, der står i samme livssituation eller har været igennem identiske oplevelser.

Læs mere om Kolding Selvhjælp på: Kolding Selvhjælps hjemmeside

Kræftens Bekæmpelse Kolding Lokalforening

Kræftens Bekæmpelse har til formål at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder Kræftens Bekæmpelse med forskning, forebyggelse samt støtte og rådgivning af patienter og deres pårørende. Kræften Bekæmpelse Kolding tilbyder blandt aktiviteter som gymnastik og gratis weekendophold. Ligeledes afholder foreningen Stafet for Livet til støtte og minde om kræftramte.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelse Kolding Lokalforening på: Kræftens Bekæmpelses hjemmeside 

Kvisten Syddanmark

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det vedkommende fyldte 18 år. Der tilbydes individuel terapi, gruppeterapi og telefonrådgivning.

Læs mere om Kvisten Syddanmark på: Kvistens hjemmeside

Naturkræfter

Naturkræfter er et frilufts- og fællesskabstilbud til mænd, der har eller har haft kræft. Formålet er at udveksle erfaringer med andre mænd i samme situation og genvinde eller bevare muskelstyrken og konditionen. Holdet mødes hver gang ved bålet og drikker bålkaffe. Herefter vil der være opvarmning og forskellige aktiviteter i naturen som lettere skovarbejde.

Læs mere om Naturkræfter på: Naturkræfters hjemmeside

NEFOS Kolding

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

Læs mere om NEFOS Kolding på: NEFOS' hjemmeside

Osteoporoseforeningen Trekantsområdet

Osteoporoseforeningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Læs mere om Osteoporoseforeningen Trekantsområdet på: Osteoporoseforeningens hjemmeside

Parkinsonforening Kolding klubben

Parkinsonforeningen arbejder aktivt for at sikre mennesker med parkinson og deres pårørende bedre livsvilkår. Sydøstjyllands kreds har et aktivt klubliv, hvor parkinsonramte og pårørende mødes med andre i samme båd, arrangerer sociale aktiviteter, foredrag og samvær.

Læs mere om Parkinsonforening Kolding på: Parkinsonforeningens hjemmeside

Polioforeningen Trekantområdets kreds

PolioForeningen er et både fagligt og socialt samlingspunkt for mennesker med polio. Foreningen arbejder for at hjælpe og støtte mennesker med polio eller post-polio og deres pårørende i hverdagen. Trekantområdet kreds arrangerer blandt andet faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Læs mere om Polioforeningen Trekantområdets kreds på: Polioforeningens hjemmeside

Psoriasisforening

Psoriasisforeningen arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 200.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

Læs mere om Psoriasisforeningen på: Psoriasisforeningens hjemmeside

Røde Kors Christiansfeld

Røde Kors Christiansfeld skaber fællesskaber og støtter sårbare til et bedre liv i lokalsamfundet. Røde Kors i Christiansfeld tilbyder sociale aktiviteter såsom nørkleklub for interesserede samt besøgstjeneste for ensomme og vågetjeneste for døende uden pårørende.

Læs mere om Røde Kors Christiansfeld på: Røde Kors' hjemmeside

Røde Kors Kolding

Røde Kors Kolding arbejder målrettet for at gøre en indsats i lokalsamfundet i Kolding. Det gør de igennem en række forskellige aktiviteter. Aktiviteterne Røde Kors Kolding udbyder er blandt andet: besøgstjeneste for ensomme, familievenner- og netværk for familier med brug for støtte og sparring, sprogcafé for nytilkomne danskere samt vågetjeneste for døende patienter uden pårørende.

Læs mere om Røde Kors Kolding på: Røde Kors' hjemmeside

Røde Kors Lunderskov

Røde Kors Lunderskov skaber fællesskaber og støtter sårbare til et bedre liv i lokalsamfundet. Røde Kors i Lunderskov tilbyder aktiviteter såsom nørkleklub for interesserede, besøgstjeneste for ensomme samt vågetjeneste for døende patienter uden pårørende.

Læs mere om Røde Kors Lunderskov på: Røde Kors' hjemmeside

Røde Kors Vamdrup

Røde Kors Vamdrup skaber fællesskaber og støtter sårbare til et bedre liv i lokalsamfundet. Røde Kors i Vamdrup har både en besøgstjeneste for ensomme, en genbrugsbutik samt en nørkleklub som syr, strikker og hækler til nødlidende i hele verden. 

Læs mere om Røde Kors Vamdrup på: Røde Kors' hjemmeside

Scleroseforeningen Kolding

Scleroseforeningen i Kolding har til formål at skabe et netværk for mennesker med sclerose – unge som ældre, deres pårørende og i øvrigt alle medlemmer af scleroseforeningen. Scleroseforeningen fungerer som mødested med arrangementer af både oplysende, underholdende og social karakter.

Læs mere om Scleroseforeningen Kolding på: Scleroseforeningens hjemmeside

Stafet For Livet Kolding, Kræftens Bekæmpelse

Stafet for Livet er en holdstafet, hvor der sættes fokus på kræftsagen. Det er en anledning til at mindes dem, der har mistet livet til kræften, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling - for kampen mod kræft. 
I 2023 foregår Stafet for Livet over 12 timer i modsætning til det normale døgn.

Læs mere om Stafet For Livet Kolding på: Stafet For Livets hjemmeside

Støtteforeningen Hospice Kolding

Støtteforeningen for Hospice Kolding arbejder for at få et hospice til Koldingegnen. Støtteforeningen samler både penge ind og informerer om hospice-arbejdet. Siden 2019 har de desuden støttet Kolding kommunes projekt med et Gæstehus for mennesker i den sidste tid.

Læs mere om Støtteforeningen Hospice Kolding på: Støtteforeningen Hospice Koldings hjemmeside

Ulykkespatientforeningen Trekantområdet kreds

Ulykkespatientforeningen er en fælles stemme for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige følger efter en ulykke. De arbejder målrettet for at forbedre livsvilkårene for ulykkespatienter og for at støtte og gennemføre forskning, der gør en afgørende forskel for ulykkespatienter.

Læs mere om Ulykkespatientforeningen Trekantsområdet kreds på:  Ulykkespatientforeningens hjemmeside

Café Mødestedet Vamdrup, KFUM's Sociale Arbejde 

På Cafe Mødestedet i Vamdrup er socialt samvær i fokus, og der er mulighed for køb af kaffe og kage, håndmadder med mere.

Læs mere om Café Mødestedet Vamdrup på: Café Mødestedets hjemmeside

Café Nærværket, Blå Kors

Café Nærværket er for alle, som har lyst til en snak og til at opleve et fællesskab med andre ligestillede eller medarbejdere i den sydvestlige del af Kolding. Caféen er et godt, varmt og udviklende sted, der gør en forskel for socialt udsatte. Nærværket er et sted, der understøtter brugernes empowerment, selvværd og livsmestring gennem motiverende samtaler og aktiviteter og rum for eget initiativ.

Læs mere om Café Nærværket på: Café Nærværkets hjemmeside

Café Paraplyen, KFUM's Sociale Arbejde

Café Paraplyen er et alkoholfrit alternativ drevet af primært frivillige medarbejdere med tid, lyst og ro til samtale med gæsten. Caféen er også en almindelig offentlig åben café for borgere i og uden for Kolding.

Læs mere om Café Paraplyen på: Café Paraplyens hjemmeside

Værestedet Café 43

Café 43 udbyder mange forskellige aktiviteter og arrangementer for beboere i Skovparken. Café 43 er et sted, hvor mennesker mødes, snakker og lærer hinanden at kende under hyggelige forhold. 

Læs mere om Værestedet Café 43 på: Café Værkestedets hjemmeside

De Frie Fugle Kolding

De Frie Fugle er et anonymt og uvisiteret for borgere over 18 år, der tidligere har haft et misbrug eller som på nuværende tidspunkt er i behandling herfor. Pårørende til misbrugere eller tidligere misbrugere er også meget velkomne. Der tilbydes fællesspisning, rådgivning til hjælp til banker og praktiske ting samt aktiviteter som ture i svømmehal og motionscenter. 

Læs mere om De Frie Fugle Kolding på: Facebook - De Frie Fugle

Folkekøkkenet, KFUM's Sociale Arbejde 

Folkekøkkenet henvender sig til de socialt dårligst stillede med primært alkoholmisbrug. Målet er bl.a. at højne gruppens sundhedsmæssige tilstand. Stedet er endvidere et fristed for brugerne – hvor de indgår i et fællesskab og kan deltage i diverse aktiviteter.

Læs mere om Folkekøkkenet på: Facebook - Folkekøkkenet

KFUM - På fode igen

KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gældsrådgivning til alle privatpersoner. Borgere kan få uvildige råd og vejledning af frivillige rådgivere, der har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver eller jurist.

Læs mere på kfumsoc.dk

Forbrugerrådet Tænk - Gældsrådgivning 

Forbrugerrådet Tænk tilbyder uvildig gældsrådgivning til privatpersoner med lav indkomst, stor gæld og et lavt rådighedsbeløb. Rådgivningen foregår enten som personlig rådgivning eller via mail og telefon.

Den personlige rådgivning tager udgangspunkt i den enkeltes situation.

Læs mere på Gaeld.taenk.dk

Mødrehjælpen - Råd til Livet

Mødehjælpen tilbyder økonomisk, juridisk og social rådgivning til personer, der som mor, gravid eller far er blevet udsat for fysisk, psykisk eller økonomisk vold og har mistet overblikket over økonomien. Rådgivningen tilpasses den enkeltes behov og kan fx hjælpe med: budgetlægning, spareråd, gældssanering, bodeling o.l. 

Læs mere på Mødrehjælpens hjemmeside

Ungøkonomi.dk 

Ungøkonomi.dk er en del af KFUM’s projekt På Fode Igen, og tilbyder uvildig og anonym rådgivning af frivillige rådgivere, der arbejder med økonomi til daglig (fx bankrådgivere og socialrådgivere).

Tilbuddet er både for unge, der ønsker et overblik over deres økonomiske situation, således at de ikke havner i gæld, og unge som allerede har gæld.

Læs mere på Ungokonomi.dk 

Blå Kors Genbrug Kolding - Female

I Female sælges blandt andet dametøj og accessories. Arbejdskraften i butikken er ulønnet, og overskuddet går til at hjælpe udsatte mennesker i Danmark.

Læs mere om Blå Kors Genbrug Kolding på: Blå Kors' hjemmeside


Blå Kors Genbrug Kolding - Second Chance 

I Second Chance i Kolding sælges møbler, ting og sager, legetøj og børnetøj. Genbrugsbutikken drives i et samarbejde mellem Blå Kors Danmark og Kirkeibyen - Apostolsk Kirke, og overskuddet fra butikken går til at hjælpe udsatte mennesker i Danmark. 

Læs mere om Blå Kors Genbrug Kolding på: Blå Kors' hjemmeside 

Folkebiksens Genbrug Kolding, KFUM's Sociale Arbejde 

I Folkebiksens Genbrug i Kolding kan der købes bøger, køkkengrej, møbler, nips og tøj mm. Overskuddet fra genbrugsbutikken går til både lokale og nationale initiativer.

Læs mere om Folkebiksens Genbrug Kolding på: Facebook - Folkebiksens Genbrug

Fødevarebanken Kolding

Fødevarebanken Kolding bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. Fødevarebanken modtager friske overskudsfødevarer fra fødevareproducenter og deler dem ud til organisationer, der arbejder med socialt udsatte børn, unge og voksne.

Læs mere om Fødevarebanken Kolding på: Fødevarebankens hjemmeside

Kirkens Korshær Genbrug Vonsild 

Kirkens Korshær i Vonsild byder på herretøj, dametøj og børnetøj samt et bredt udvalg af brugsgenstande, bøger, nips og møbler. Genbrugsbutikken drives af frivillige kræfter og er med til at indsamle penge til organisationens sociale arbejde med udsatte mennesker.

Læs mere om Kirkens Korshær Genbrug på: Kirkens Korshærs hjemmeside 

Kræftens Bekæmpelse Genbrug Kolding

I den store butik, der ligger Olaf Ryes Gade sælges der møbler, malerier, tøj, glas, el-artikler, bøger, smykker, antikviteter og meget andet. Overskuddet fra butikken går til forskning af kræft, forebyggelse og hjælp til kræftpatienter og pårørende.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelse Genbrug på: Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Kolding Madhjælp

Kolding Madhjælp er et fællesskab af frivillige, der arbejder for, at enlige, familier og alle andre kan få mad på bordet, når budgettet knager. Kolding Madhjælp modtager doneret mad, og formidler det videre til mennesker, der ikke har råd til mad.

Læs mere om Kolding Madhjælp på: Facebook - Kolding Madhjælp

Madposen Kolding

Madposen har til formål at indsamle mad og midler, for derigennem at give støtte til borgere i Kolding og omegn, der har brug for det. Madposen samler mad ind via donationer og sponsorater, som derefter deles gratis ud til borgerne. 

Læs mere om Madposen på: Facebook - Madposen Kolding

Mødrehjælpens genbrugsbutik Kolding

I Mødrehjælpens genbrugsbutik i Kolding sælges brugt tøj, legetøj og udstyr til børn. Overskuddet af salget går til lokalforeningens egne aktiviteter for gravide, børnefamilier og forældre i Kolding og omegn samt Mødrehjælpens landsdækkende rådgivningsarbejde. 

Læs mere om Mødrehjælpens genbrugsbutik Kolding på: Mødehjælpens hjemmeside 

New Start Kolding

New Start Kolding er en frivillig forening, hvor alle frivillige brænder for at hjælpe og gøre den første tid for asylansøgere/flygtninge og udsatte borgere i Kolding lidt nemmere. New Start indsamler og udleverer tøj, legetøj, elektronik, børnemøbler og basis køkkengrej.

Læs mere om New Start Kolding på: Facebook - New Start Kolding 

Red Barnet genbrugsbutik Kolding

I Red Barnets genbrugsbutik i Kolding sælges brugt kvalitetstøj, legetøj og udstyr til børn i alderen 0-12 år. Overskuddet fra butikken går til arbejdet med at redde, beskytte og styrke de dårligst stillede børn lokalt i Kolding, Danmark og resten af verden.

Læs mere om Red Barnet genbrugsbutik Kolding på: Red Barnets hjemmeside

Røde Kors genbrugsbutik Kolding

Røde Kors Kolding får jævnligt nye og unikke varer, som sælges i butikken. I genbrugsbutikken sælges både tøj, møbler, køkkenting, boligartikler, elektronik, sko, billeder og meget mere. Overskuddet går til nødhjælpsarbejde og socialt arbejde i Danmark.

Læs mere om Røde Kors genbrugsbutik Kolding på: Røde Kors' hjemmeside 

Yderligere information om frivillighed på socialområdet

Danmarks nationale frivilligdag er altid den sidste fredag i september, og er hele Danmarks festdag for frivillighed. Derfor er uge 39 hvert år den uge, hvor vi i Kolding Kommune sætter fokus på frivillighed samt fejrer og hylder foreningerne og de fantastiske frivillige ildsjæle i kommunen. I ugen sættes der fokus på de frivillige muligheder og skaber nye anledninger til at invitere flere med ind i de frivillige fællesskaber. 

Hele ugen er der aktiviteter, der på hver sin måde markerer frivillighed. Der uddeles også priser: ”Årets Skulderklap” til årets frivillige ildsjæl og ”Årets Forening” til årets frivillige forening.

Kolding Kommune vil gerne takke alle de frivillige, som gør et stort ulønnet arbejde i de frivillige sociale foreninger i kommunen. 

Det gør vi blandt andet ved at overrække frivilligbeviser til de frivillige sociale ildsjæle.
Frivilligbeviser uddeles to gange årligt i hhv. maj og september, og det er foreningerne selv, der bestemmer, hvem der skal indstilles. Overrækkelserne finder sted i Byrådssalen, hvor formanden for Social- og Sundhedsudvalget holder en tale og overrækker frivilligpriserne. Det er en meget festlig og højtidelig event.

Oprettelse af en frivillig social forening

Der kan være flere årsager til, at man ønsker at stifte en forening. Fx kan det være nemmere at få flere med, få økonomisk støtte eller få mere gennemslagskraft, hvis man stifter en forening. I Danmark er der nogle lovmæssige krav:

I Danmark har vi foreningsfrihed. Det vil sige, at alle borgere har ret til at danne en forening uden at skulle indhente tilladelse, hvis bare foreningen har et lovligt formål.

Der er ingen formelle krav til, hvordan foreninger skal organiseres og drives, udforme vedtægter mv. I praksis er det dog sådan, at hvis foreningen fx søger om offentlig støtte, kan den blive mødt med krav om at fremvise vedtægter med beskrivelse af tegningsregler, og krav om, at årsregnskabet bliver revideret af en revisor. 

De gode spørgsmål inden I starter en forening 

 1. Hvad er formålet med foreningen?
 2. Hvilke visioner, mål og værdier har I?
 3. Hvordan skal foreningen organiseres?
 4. Hvordan skaffer I økonomi til foreningen?
 5. Kontingenter, offentlig støtte eller andet?
 6. Hvad skal foreningen hedde, og hvilken adresse skal den have?
 7. Hvordan vil I formulere foreningens formålsparagraf?
 8. Hvor og hvordan vælges bestyrelsen?
 9. Hvem har ansvaret? Hvem er billedet udadtil? 

 

Økonomi

Selve det at stifte en forening koster ikke noget, men der kan være udgifter til lokaler, aktiviteter, anskaffelser af forskellige ting m.m.

Møde

Få samlet dem, der skal indgå i foreningen til et uformelt møde, hvor I bliver enige om opbygningen og udformningen af foreningen.

Foreningen skal have formuleret et sæt vedtægter med regler og/eller krav der skal gælde i foreningen. 

Vedtægter bør indeholde:

 • Foreningens navn
 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Hvornår der skal afholdes general forsamlinger (og hvem der kan indkalde til dem)
 • Flertalsbestemmelser
 • Ledelsesbestemmelser
 • Finansiering
 • Betingelser for ændringer i foreningen
 • Betingelser for medlemskab

Læs mere om hvordan I skriver jeres vedtægter på Sådan skriver I foreningens vedtægter.

Mødereferat 
Skriv et referat af mødet. Det skal være kort, og indeholde:
- Hvem var til stede?
- Hvad var på dagsordenen? (Stiftelse og godkendelse af vedtægter)
- Hvad blev der besluttet?

Referatet skal bruges til at vise, at foreningen er blevet til. Det er vigtigt at man er seriøs med hensyn til vedtægterne, og får alt skrevet ned. 

Yderligere info

På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside findes der en rådgivningsguide om, hvordan I stifter og etablerer en frivillig forening, udformer vedtægter, holder stiftende generalforsamling og registrerer jeres forening.

Kontakt

Initiativtagere inden for det frivillige sociale område kan søge yderligere vejledning hos udviklingskonsulent Mette Winther Hauge på mail mhaug@kolding.dk eller på tlfnr. 30897274. 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje