Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Frivillighed Har du lyst til at være frivillig?

Har du lyst til at være frivillig?

Frivillig i Kolding Kommune

Har du lyst til at være frivillig i Kolding Kommune, så kan du tage direkte kontakt til en af de mange foreninger. Du kan finde nærmere oplysninger om foreninger indenfor idræt, senior og social på: Frivillighed

Har du brug for yderligere råd og vejledning, så er du også meget velkommen til at kontakte Cecilie Pedersen på tlf. 79 79 25 37 eller mail cepe@kolding.dk.

Info til frivillige

Hundredevis af frivillige yder en stor og værdifuld indsats for kommunens børn, ældre, socialt udsatte, m.fl., og frivilligt arbejde er en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærd.

Her kan du læse, hvilke regler der gælder for frivillige ved Kolding Kommune.
Du kan få mere at vide hos lederen af den afdeling, hvor du udfører frivilligt arbejde.

Du må ikke modtage arv eller gaver af de borgere, som du møder, når du udfører frivilligt arbejde, medmindre det er godkendt af kommunen.

Hvis du modtager dagpenge eller efterløn, skal du oplyse din a-kasse om, at du udfører frivilligt arbejde. Det kan få betydning for din ydelse. Hør derfor din a-kasse, hvordan den vurderer dit frivillige arbejde.

Du kan læse mere om reglerne på a-kasse-guiden.dk

Vi prøver at undgå familiære relationer mellem frivillige, medarbejdere og ledelse på den enkelte arbejdsplads. Det gør vi for at sikre et godt arbejdsmiljø og undgå debat om favorisering.
Familiære relationer er bl.a. ægtefæller, børn, forældre, søskende, nære venner eller andre nærtstående.

Frivillige der, efter aftale, yder en indsats/arbejde for Kolding Kommune er medforsikret på kommunens forsikringer. Dette gælder både ulykkes-, arbejdsskade- og ansvarsforsikring.
Forsikringerne dækker ikke frivillig indsats, hvis du allerede er forsikret gennem en forening eller privat forsikring.

Som ny frivillig vil du blive introduceret til afdelingen, opgaverne og sikkerheden omkring opgaverne. Selvom du ikke er ansat, men frivillig, er det vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden.

Som frivillig skal du respektere Kolding Kommunes ryge- og alkoholpolitik.

Der må ikke ryges indendørs på Kolding Kommunes arbejdspladser hverken i eller udenfor arbejdstiden.

På institutioner med børn og unge under 18 år gælder rygeforbuddet hele institutionens matrikel
både indendørs og udendørs.

Rygning af e-cigaretter er ikke tilladt indendørs. Det er tilladt at ryge e-cigaretter udendørs, men det skal ske diskret og ikke-synligt for borgere.

Du må ikke indtage, være påvirket af eller lugte af alkohol eller andre rusmidler, når du opholder dig på Kolding Kommunes arbejdspladser

 Kolding Kommune kan ikke give skattefri kørselsgodtgørelse til frivillige.

Du kan forvente at blive bedt om at fremvise en straffeattest, hvis ledelsen vurderer, at det er nødvendigt i forhold til den opgave, som løses. Der indhentes altid en børneattest, hvis du er i direkte kontakt med eller færdes blandt børn under 15 år.

Du må ikke viderebringe fortrolige oplysninger om de borgere, som du er i kontakt med, når du udfører frivilligt arbejde. Du må heller ikke videregive fortrolige oplysninger til medarbejdere på arbejdspladsen, medmindre du har fået tilladelse af borgeren til at gøre det.

Fortrolige oplysninger er bl.a. oplysninger om en persons private forhold (CPR-nummer, økonomi, religion, helbredsforhold, misbrug, politisk overbevisning, sociale problemer, m.m.).

Der findes dog en undtagelse: Hvis du opdager eller har mistanke om, at et barn under 18 år ikke trives, har du pligt til at underrette kommunen om det. Rent praktisk kan du informere lederen af afdelingen, hvor du er frivillig.

Hvis der i øvrigt er noget, som du er i tvivl om som ny frivillig, er du altid velkommen til at kontakte afdelingens leder.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje