Skip til hoved indholdet

Erasmus+ for konsortiemedlemmer

På denne side kan I som konsortiemedlemmer finde relevante dokumentskabeloner, guides og kontaktinformationer samt sende relevant dokumentation til vores Erasmus+ projekt.

Siden opdateres løbende.

Mere om Erasmus+

Udfyld denne formular for at anmode om et Mobility ID

Spørgsmål rettes til Maria Wehde marwe@kolding.dk tlf. 79 79 75 21

Send dokumenter vedrørende Erasmus+

Spørgsmål kan rettes til:

Maria Wehde marwe@kolding.dk  tlf. 79 79 75 21

eller

Rikke Winther Revsholm rire@kolding.dk 

 

Arbejdsgang Mobility

Før rejsen:

 1. Find et rejsemål.
 2. Beslut hvilken type mobility.
 3. Etabler kontakt til modtagerinstitutionen.
 4. Aftal indhold af mobility - Husk at det skal passe ind i vores projektmål.
 5. Aftal datoer for mobility.
 6. Anmod om Mobility ID via formular på hjemmesiden.
 7. Udfyld og underskriv Modelkontrakt, husk at påføre Mobility ID når du får det.
 8. Udfyld og underskriv Learning Agreement, husk at modtagerorganisationen også skal underskrive før rejsen. Husk at påføre Mobility ID.
 9. Send Modelkontrakt og Learning Agreement via formularen på hjemmesiden.
 10.  Udskriv Learning Agreement Complement, medtages på rejsen.


NB! Alle Learning Agreements skal godkendes før afrejse. Vi kontakter jer, hvis der er mangler der gør, at mobiliteten ikke kan godkendes, med henblik på at det kan blive rettet før afrejse.

Under rejsen:

 • Deltag aktivt, skriv gerne logbog hver dag, da dette kan være en hjælp til at udfylde dokumentation ved hjemkomst.
 • Få underskrift på Learning Agreement Complement på rejsens sidste dag.


Efter rejsen:

 1. Indsend Learning Agreement Complement via formularen på hjemmesiden.
 2. Den rejsende skal udfylde Participant Survey og Intern Evalueringsrapport – Brug Learning Agreement aktivt ved udfyldelse af begge.
 3. Download gerne en kopi af Participant Survey, og send den ind via formularen på hjemmesiden.
 4. Penge udbetales, når al dokumentation er modtaget og godkendt.

Download tjekliste som PDF

Skabeloner til brug ved mobilities (rejser)

Projektår 1 (juni 2023-maj 2025)

Modelkontrakt (mellem den rejsende medarbejder og arbejdspladsen, udfyldes og underskrives før afrejse.)

Learning Agreement (Mellem den udsendende og den modtagende organisation, udfyldes og underskrives før afrejse.)

Learning Agreement Complement (Udfyldes og underskrives af den modtagende organisation før hjemrejse)

Projektår 2 (Juni 2024-maj 2026)

(Kommer når projektåret er aktivt)

Skabeloner i forbindelse med oprettelse/opdatering af oplysninger om organisationen i ORS (Organisation Registration System) og oprettelse af OID.

Financial Identification Form

Legal Entity Public Law Body

Legal Entity Private Law Body

Instruktioner vedrørende Legal Entity og Financial ID

Vores projektmål

Bæredygtighed
Vi arbejder med bæredygtighed og de 17 verdensmål. Bæredygtighed er en integreret del af vores daglige arbejde, og vi søger kontinuerligt at skabe den rette balance og gode sammenhænge. En vigtig del af arbejdet med bæredygtighed er inspiration fra egne fagfællesskaber og mere bredt I en EU-sammenhæng.

Sustainability
We work with sustainability and the UN Sustainable Development Goals. Sustainability is an integrated part of our daily work, and we continually seek to create the right balance and greater coherence. An important part of our integration of sustainability in the day-to-day work is seeking out inspiration from our own professional communities, and more broadly in a European context.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fællesskaber
Vi søger gennem fællesskaber at skabe bedre løsninger i et bredt samarbejde mellem det offentlige og det private kulturliv. Fællesskaber forebygger ensomhed, styrker livsduelighed og øger civilt engagement. Vi ønsker at tilknytte flere voksne ”learners” via disse brede fællesskaber, og søger inspiration til dette bredt.

Community
We seek to create better solutions for broad public-private cooporation in the cultural space through community. Community prevents loneliness, bolsters life skills and increases civil engagement. We wish to connect more adult learners through these communities, and seek inspiration for co-creation in a broad European context.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byliv
Byerne i hele Danmark er under forandring, og en af de udfordringer vi arbejder med i Kolding er udvikling i bymidten. Vi skal kunne rumme skiftet fra handelsby til noget mere fællesskabsorienteret med fokus på oplevelser, mødesteder og fællesskaber hvor bæredygtighed er i højsædet. Vi ønsker at engagere byens borgere og kulturlivet bredt i byens udvikling, og søger inspiration til dette i en EU-sammenhæng.

Urban life
All over Denmark, cities are in the process of changing. We are working on the challenges of a changing city center in Kolding. We have to be able to encompass the transformation from a thriving mercantile city, to something more community focused, with an emphasis on experiences, meeting places and community, while keeping sustainability in the forefront. We want to engage residents and actors in the cultural space in the development of the city through international inspiration.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oplevelser
I konsortiet ønsker vi at arbejde med bedre oplevelser og events, der understøtter de tre målsætninger fællesskaber, byliv og bæredygtighed. Kolding er ydermere udnævnt som UNESCO Creative City, og der er en interesse i at udforske hvordan man med oplevelser kan understøtte denne dimension.

Experiences
In the consortium we will strive to improve experiences and events, so that they support the three goals: Community, Urban life and Sustainability. In addition to this, Kolding has been named UNESCO Creative City, and we are interested in further exploring how to strengthen this dimension through experiences.

Hent som dokument

Link til EU's samlede platform. Log ind med EU login og få adgang til blandt andet Organisation Registration System (ORS) hvor OID administreres.

Erasmus+ and European Solidarity Corps page

 

Uddannelses- og Forskningsministeriets side om Erasmus+. Her findes flere links, dokumentskabeloner og vejledninger om administration af Erasmus+ projekter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Erasmus+ Programme guide, webversion og alle sprog til download. 

Programme guide

EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig,

og samarbejdslandene:

Island, Kroatien, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tyrkiet

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje