Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Guide til arrangører Kort over pladser med opstillingsvejledning

Kort over pladser med opstillingsvejledning

Herunder kan du se og downloade kort over de pladser i Kolding, som oftest bruges til arrangementer.
Kortet viser med farver, hvor stor brandspredningsrisikoen er på pladserne.
På signaturforklaringen nedenfor kan du se hvad du må opstille i de forskellige farve-zoner.

Med disse to værktøjer i hånden, vil du kunne planlægge dit arrangement således at det ikke strider mod de brandsikkerhedsmæssige krav, og du dermed hurtigt vil få din opstillingsplan godkendt af Kommunen.

Kort

Axeltorv

Banegårdspladsen

Borchs Gård

Knudepunktet

Legeparken

Låsbybanke

Nicolai Kirkeplads

Nicolai Kultur Gården

Signaturforklaringer

Grønne områder:

Grønne områder (Minimum 7,5 meter fra facader)

 • Telte op til 150 personer (hvis teltet er under 100 m2 og certificeret)
 • Scene
 • Scenetrailer
 • Inklusiv alt, som må stå på gule områder

OBS

Hvis telte, scenetrailer og lign. er certificeret til at stå tættere på facade, så er det certificeringen som gælder

Gule områder:

Gule områder (Minimum 1 meter fra facader)

 • Boder
 • Borde
 • Bænke
 • Barer og fadølsanlæg
 • Parasoller (Hvis man stiller flere parasoller sammen, skal det samlede areal være under 100 m2)
 • Pavilloner (Hvis man stiller flere pavilloner sammen, skal det samlede areal være under 100 m2)
 • Mobile madvogne
 • Mobile stande med hjul
 • Scene, dansegulv uden overdækning og gulvhøjde under 1 meter
 • Skilte, Beachflag
 • Ledninger (Stærkstrømsreglementet skal overholdes - Arrangør er forpligtet til at forebygge faldulykker)
 • Toiletter
 • Affaldsspande, affaldscontainere
 • Gasflasker op til 40 kg samlet (i 10 eller 11 kg flasker - eventuelle reserve-gasflasker skal stå et andet sted)
 • Trykflasker i mad- og drikkevogne (fustager til øl og sodavand)

OBS

Pavilloner, stande m.m. må kun indeholde ting med lav brandbelastning
Fakler og bålfade skal stå i sikker afstand til brandbart materiale – tag hensyn til vinden

Røde områder:

Røde områder (Skal altid holdes fri for opstilling)

 • Brandveje – 3 m bredde og 3,4 m højde (til eventuelle udrykningskøretøjer)
 • Brandområder (udvalgte steder i gågadesystemet, forbeholdt stigevogn – Hele gågadens bredde, 12 m længde og 7 m højde)

OBS

Stråtag, halmballer eller andet materiale med stor brandspredningsrisiko må ikke opstilles uden godkendelse fra Byggesag

Kræver altid byggesagsbehandling:

 • Områder som hegnes ind, skal godkendes med flugtveje og evt. brandveje
 • Telte over 100 m2, som ikke er certificerede (Certificering – spørg udlejer)
 • Scene med scenegulv over 1 meters højde, som ikke er certificeret
 • Scene med overdækning, som ikke er certificeret
 • Lyd- og lystårne, som ikke er certificerede
 • Konstruktioner som ikke er certificeret i sin helhed (fx certificeret storskærm stillet på fundament)
 • Opstillinger som ikke overholder præ-accepterede løsninger (BR18 bilag 11 (link), certificeringer eller kommunens eventvejledning)
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje