Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Guide til arrangører Lån eller lej et lokale til kulturelle formål

Lån eller lej et lokale til kulturelle formål

De kulturelle institutioner i Kolding Kommune råder over en række bygninger, lokaler og faciliteter, som du, din forening eller kulturelle interessegruppe kan låne. Et krav er blot, at du eller din forening skal høre hjemme i Kolding Kommune.

Du kan også leje lokaler til kommercielle arrangementer. De findes blandt andet på Kolding Bibliotek, Nicolai Scene og Nicolai for Børn. Det er nødvendigt, at arrangementet tilpasser sig institutionens drift. Det vil sige, at det skal være et relevant kulturelt arrangement.

Lokalerne kan ikke udlejes til private selskabelige arrangementer.

 

Hvis du ønsker at bruge et lokale hos en af de kulturelle institutioner, skal du kontakte dem direkte og aftale nærmere. Det gælder for følgende steder:

• Godset
• Kolding Bibliotek
• Kvarterhuset Sydvest Kvarteret
• Nicolai for Børn
• Nicolai (mødelokale)
• Nicolai Scene

Det gamle Borgerhus kan lånes til ikke-kommercielle udstillinger af kunst, kunsthåndværk og lignende. Det er gratis at låne huset, hvis du, din forening, organisation eller gruppe er hjemmehørende i Kolding Kommune.

Udstillingerne skal være åbne for publikum i de almindelige butiksåbningstider med minimum 4 timers daglig åbningstid.

Praktiske forhold

Der er ingen parkeringsmuligheder ved huset, men der kan parkeres i Borchs Gård og i Klostergade.

Regler for brug af huset

  • Du må kun hænge billeder op i de skinner, som er monteret i huset. Kroge til ophæng findes i huset.
  • Der må max. være 50 personer i lokalerne på samme tid
  • Du er som arrangør ansvarlig for ro, orden og oprydning
  • Hvis noget går i stykker, skal du erstatte det med mindre der er tale om almindeligt slid på bygning, inventar og lignende.

Kolding Kommune kan hvert år bruge et antal dage i Teatersalen og Skovbrynet på Comwell Kolding Teater. Heraf er 5 dage til rådighed for udlån til kulturelle og folkeoplysende formål, mens 3 dage er til rådighed for almennyttige sociale formål.

Teatersalen er Kolding Teaters store multisal. Salen har stor fleksibilitet, idet endevæggen er flytbar. Det giver mulighed for at lave mange forskellige opstillinger. 
 
Skovbrynet (Lille Scene) har plads til 96 personer i "skolebordsopstilling". Lokalet kan også bruges til filmforevisning med plads til 160 stole. Har man brug for en kongresopstilling (fire personer omkring et bord), er der plads til 120 personer. Lokalet er 13 meter langt og 14 meter bredt.

Hvem kan låne Teatersalen og Skovbrynet

I kan låne Teatersalen eller Skovbrynet til arrangementer, hvis I er en forening, organisation, institution eller gruppe med hjemsted i Kolding Kommune, der virker for folkeoplysning og kulturelle formål. Jeres arrangementer skal som hovedregel have et kulturelt, almennyttigt indhold og formål.

Foreninger eller organisationer, der virker for et almennyttigt socialt formål, kan også bruge Teatersalen til arrangementer - herunder indsamlingsarrangementer. Her skal du som arrangør selv betale udgifter til tekniker- og andre produktionstimer, der bliver leveret af Comwell.

Hvad kan Teatersalen og Skovbrynet benyttes til?

Teatersalen og Skovbrynet kan bruges til at holde arrangementer med et almennyttigt indhold og formål og primært til kulturelle arrangementer herunder f.eks. teaterforestillinger, koncerter, stand-up shows m.m. Lokalerne kan også lånes til arrangementer af folkeoplysende karakter f.eks. foredrag, borgermøder, workshops, samt konferencer.

Tre dage om året kan Teatersalen stilles til rådighed for foreninger eller organisationer, der virker for almennyttige sociale formål. Der vil typisk være tale om f.eks. koncerter eller andre arrangementer, der har til formål at indsamle penge til almennyttige sociale aktiviteter/formål. Ved den slags arrangementer, skal du som arrangør selv afholde udgifter til teknikertimer til arrangementet.

Arrangementer, der bliver afholdt i Teatersalen og i Skovbrynet, skal som hovedregel være offentlige tilgængelige. Anmodning om lån af salene ses desuden i forhold til arrangementets størrelse og publikumsbehov. Derfor skal ansøger tydeligt beskrive arrangementets karakter i forhold til størrelse og forventning til publikumstal.

Hvor det er praktisk muligt for Comwell kan der på én dag gennemføres flere forskellige arrangementer af ovennævnte art. 

Hvilke ydelser der hører med til en tildelt kommunal dag, kan du læse mere om her.

Lokalerne kan ikke udlånes til

  • Arrangementer af partipolitisk, religiøs eller erhvervsmæssig karakter.
  • Arrangementer, som strider mod Comwells naturlige forretningsområde.
  • Private fester, bankospil, kommercielle arrangementer og lignende.
  • Arrangementer, der åbenlyst strider mod Kolding Teaters fysiske rammer.

Sådan søger I om at låne Teatersalen og Skovbrynet

Hvis I ønsker at bruge Teatersalen og Skovbrynet, skal I sende en ansøgning til Kultur og Event på kultur@kolding.dk. Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af arrangementet i forhold til størrelse og forventning til publikumstal. 

For ansøgere, der søger om at benytte en dag til et almennyttigt socialt formål gælder endvidere, at foreningens formål skal beskrives.

Bookingregler

Teatersalen kan tidligst bookes 12 mdr. før arrangementet afholdes. Comwell kan indtil 6 mdr. før flytte arrangementet til en alternativ dato i samme uge, såfremt Teatersalen bruges til anden aktivitet.

Comwell modtager senest 4 uger før arrangementet dato scenemester-brev/rider/detaljeret program for arrangementet, indeholdende detaljer for antal personer, opstilling, teknik og forplejning m.m.

Billetsalg

Kommunale arrangementer med billetsalg skal foregå via koldingbilletten.dk eller anden billetoperatør, som Comwell måtte samarbejde med. Med undtagelse af Kolding Teaterforening skal arrangementoprettelse på koldingbiletten.dk, eller anden billetoperatør, altid varetages af Comwell.

Kolding Kommune råder over en række sportshaller og andre idrætsfaciliteter, som godkendte foreninger i Kolding kan gøre brug af.

Læs mere om Idrætsfaciliteter i Kolding Kommune og hvordan du kan booke dem

Kontakt

Kultur og Event
Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje