Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Guide til arrangører Lån et areal til arrangementer udendørs

Lån et areal til arrangementer udendørs

Har du en ide til et udendørs arrangement? I Kolding Kommune kan du låne forskellige torve, pladser, grønne områder, vej-arealer og andre offentlige arealer til dit event.

Du kan låne arealerne til alt fra danseopvisninger og dukketeater til motionsløb og loppemarkeder. Så længe der er tale om arrangementer med offentlig interesse. Til gengæld kan du ikke låne dem til private arrangementer.

De fleste arealer kan du låne gratis, men du skal spørge om lov først og så skal du selvfølgelig sørge for, at der er pænt og rent igen, når din event er slut.

Lån et areal

Hvis du gerne vil bruge en af kommunens pladser eller parker til et arrangement, skal du søge om det via vores selvbetjeningsløsning.

Hvis du gerne vil vide, om arealet er ledigt, er du meget velkommen til at kontakte Kultur og Event på events@kolding.dk eller ring til os på 79 79 76 35.

Genbrug af ansøgning?

Hvis du har søgt om præcis det samme arrangement ved en tidligere lejlighed, vil denne ansøgning kunne genbruges. Den kan ske ved at du i stedet for at lave en ny ansøgning, sender en mail til events@kolding.dk, hvor du oplyser om følgende:

 • Arrangementets navn
 • Dato for afholdelse af det nye arrangement
 • Hvornår blev arrangementet sidst afholdt? (Så vi kan finde den gamle ansøgning igen)

Hvis der er ændringer i forhold til det tidligere arrangement, skal det præciseres, så hvis der er ruteændringer eller ændringer i opstilling, skal der medsendes ny dokumentation (fx kort over ny rute, ny oversigtsplan etc.)

Akseltorv er pladsen foran Koldings rådhus, og den er velegnet til blandt andet musikoptræden eller andre kulturelle aktiviteter. Akseltorv ligger lige ved gågadesystemet, hvor der både er butikker, kontorer og beboelse, så i dagtimerne kommer mange mennesker tilfældigt forbi.

Beskrivelse af pladsen

Pladsen er belagt med brosten, den er omgivet af høje bygninger og der er niveauforskel og enkelte trapper. Der er høje bygninger rundt om Akseltorv, der i tilfælde af støj fra f.eks. musik vil holde på lyden.

Særlige forhold

Der bliver jævnligt holdt vielser eller andre arrangementer på Rådhuset, og det er derfor vigtigt, at der er fri adgang til indgangen til rådhuset. I nogle tilfælde kan der laves en dispensation for dette. Det skal du i så fald aftale med Rådhusforvalteren på fravn@kolding.dk.

Pladsen bliver brugt til Torvedag tirsdage og fredage i tidsrummet 8-16.

Spildevand

Der er ingen toiletter på selve Akseltorv, men der er offentlige toiletter i Borchs Gård. Toiletterne er åbne fra kl. 7-20. Har du brug for toiletterne uden for det tidsrum, skal du kontakte By- og Udviklingsforvaltningen, Vej- og Park på vejogpark@kolding.dk

Strøm

Hvis du gerne vil bruge strøm fra Rådhuset, skal du kontakte rådhusforvalteren på fravn@kolding.dk.

Redningsberedskab

Du skal altid sørge for at brandvejen på tre meter i bredden holdes fri til eventuelle udrykningskøretøjer (se kort).

Trafikale forhold

Akseltorv er skiltet som gågadeareal og al kørsel til pladsen skal foregå ad Adelgade.

Amfiscenen er velegnet til koncerter og teaterforestillinger. Scenen er omkranset af stentrapper, hvor publikum kan sidde. Der er plads til ca. 1000 personer

Praktiske forhold

Amfiscenen ligger i et område med mange villaer omgivet af naturområder, og derfor skal højtalere vendes så lydtrykket rettes mod publikumspladserne.

Strøm og wifi

På pladsen ved publikumsindgangen finder du udtag med 220 V. Ved pausepladsen finder du en el-tavle med 4 stk. 16A-stikkontakter og 3 stk. 220 V. Alle stikkontakter, bortset fra 220 V, er af CCE-typen med 5 ben og alle el-tavler er forsynet med automatsikringer med separat sikring for hver stikkontakt. Som arrangør skal du selv medbringe diverse kabler til strømtilslutning.

Det er muligt at få adgang til wifi via Kolding Kommunes hotspot.

Toiletter

Der er toiletfaciliteter til publikum ved hovedindgangen. I servicebygningen ved scenearealet er der omklædnings- og toiletfaciliteter som kunstnere og scenepersonale kan benytte. Som arrangør skal du selv sørge for at toiletfaciliteterne er funktionsdygtige, rengjorte og i ordentlig stand.

Leje

Der koster 6 kr. pr. gæst for leje af pladsen.

Banegårdspladsen afgrænses af Kolding Banegård, Kolding Bibliotek og et par hoteller. Pladsen er velegnet til pladskrævende arrangementer og fx. til større kampagnebusser.

Praktiske forhold

Ved tilslutning af strøm, kræves opsætning af byggestrømstavle. Du skal kontakte en autoriseret el-installatør for opsætning af denne.

Der er toiletfaciliteter på banegården og på biblioteket.

I både Vonsild og Vamdrup ligger der områder, som er særligt udpeget til afvikling af cirkusforestillinger. Områderne kan dog også anvendes til andre arrangementer. 

Praktiske forhold

I forbindelse med cirkus og tivoli skal du som arrangør sørge for stille toiletvogne op til gæsterne. Spildevand fra camping- og beboelsesvogne skal opsamles og herefter
bortskaffes på en godkendt plads, f.eks. på renseanlægget.

På cirkuspladsen i Vonsild er der adgang til vand, men det gælder ikke i Vamdrup.

Der er ikke strøm på cirkuspladserne, så det skal du som arrangør selv sørge for. 

Gødning fra dyr i forbindelse med cirkus skal opsamles 1-2 gange dagligt og opbevares i
tæt container. Når cirkus forlader pladsen skal du som arrangør sikre, at al gødning er grundigt fjernet fra hele det benyttede areal. Containeren skal fjernes senest dagen efter
arrangementets slutning. Dette er arrangørens ansvar.

I udkanten af Seest ligger en nu nedlagt grusgrav, som i begrænset omfang kan bruges til arrangementer. Området er indrettet med grusstier og anvendes blandt andet til kørsel med firehjulstrækkere, som samtidig bidrager til naturpleje i området.

Grusgraven indeholder en del fredet dyre- og planteliv og der er almindelig beboelse omkring grusgraven. Derfor udlejeres grusgraven IKKE i maj, juni, juli og august.

Praktiske forhold

Der er hverken strøm eller toiletter i området. Hvis arrangementet varer mere end fire timer, skal du som arrangør sørge for at stille et mobilt toilet op.

Leje/Betaling

Det koster kr. 500,- pr. dag at leje grusgraven. Betaling skal ske inden brug af grusgraven I Kolding Kommunes Netbutik.

Særlige forhold

 • Der må kun køres fra kl. 10 – kl. 16
 • De fem infoskilte om dyre- og planteliv markerer hvor grænserne for banen går. (Markeret som røde cirkler på kortet – se ovenfor.)
 • Inden der må køres på området, har du som arrangør pligt til at afmærke området der må køres i, med rød/hvid minestrimmel, så alle kørere præcis ved hvor grænserne til banen er.
 • Al minestrimmel skal fjernes efter brug.
 • Der må ikke køres udenfor det afmærkede område.
 • Der må ikke køres på voldene, der indrammer området.
 • Træer må ikke beskadiges.
 • Grusgraven er ikke en indhegnet bane, men et offentlig tilgængeligt rekreativt område, derfor gælder de almindelige færdselsregler.
 • Man må ikke overnatte i grusgraven

Regler for Motorkøretøjer

 • Det er ikke tilladt at køre med motocrossmaskiner eller andre støjende køretøjer. Der henvises til Kolding Motocrossclub i Lilballe.
 • Motocrossmaskiner som befinder sig i grusgraven, vil blive meldt til politiet.
 • Alle motorkøretøjer skal være indregistrerede.
 • Der må kun køres med autoriseret udstødning. (For at undgå unødig støj)

På Havnen og stranden i Hejlsminde ligger arealer, som kan bruges til forskellige typer arrangementer.

Området afgrænses af boliger mod nordvest og af Hejlsminde Bugt resten af vejen rundt. Boligerne nordvest for pladsen kan blive generet af eventuel støj fra musik og mennesker, så hvis der skal spilles musik, bør scenen og højttalere sættes op, så lyden sendes ud over vandet.

Praktiske forhold

Der er ingen mulighed for tilslutning af strøm.

Der er offentlige toiletter overfor pladsen, på adressen Havnevej 1A. Ved større arrangementer, skal arrangøren sørge for opstilling af toiletvogne til gæster. Der er ikke mulighed for at tappe vand. 

På sydsiden af Slotssøbadet med udsigt over Slotssøen og Koldinghus ligge en grøn plæne, som kan bruges til forskellige arrangementer.

Plænen ligger i et støjfølsomt område med By-ferien syd for pladsen og boliger helt op til pladsen både fra syd- og vestsiden. Desuden ligger der boliger på den modsatte side af Slotssøen i øst og nordøstlig retning. Plænen bruges fortrinsvis til de seks ”Sommer ved Søen”-arrangementer, men kan i et vist omfang bruges til andre aktiviteter.

Praktiske forhold

Det er gratis at låne området.

Der er ikke strøm ved pladsen men strøm kan evt. købes hos Slotssøbadet. Gæster kan parkere på byens offentlige pladser og komme til plænen på gåben.

Der er ikke toiletter på pladsen eller mulighed for at tappe vand, men der kan evt. laves en aftale med Slotssøbadet om dette.

Ved Rebæk Strand ligger et græsareal, som fortrinsvis bliver brugt til issalg, men som også i begrænset omfang kan bruges til arrangementer.

Arealet ligger lige op til åbne marker mod syd, fjord og strand mod nord og der er ca. 200 m. afstand til beboelse mod vest.Området er støjfølsomt, da der er åbne vidder hele vejen rundt og bebyggelse på den anden side af fjorden.

Praktiske forhold

Der er ikke strøm, toiletter eller adgang til vand på pladsen. Ved større arrangementer skal man opstille toiletvogne til gæster.

Der er ca. 30 P-pladser i området.

Det er gratis at låne pladsen.

Skamlingsbanken er Sønderjyllands højeste punkt og herfra er det muligt at opleve 360 graders udsigt over landskabet og Lillebælt. Naturen i området er i sig selv et besøg værd med stejle bakker og slugter formet af kræfterne fra den seneste istid. Især på det højeste punkt 113 meter over havet er udsigten helt fantastisk.

Skamlingsbanken har gennem Danmarkshistorien været et vigtigt samlingssted.

Det samlede fredede areal er på 129 ha., og det rummer forskellige muligheder for arrangementer og event. Ved besøgscentret er der offentlige toiletter (åben kl. 07-23).

Lej et areal på Skamlingsbanken (om praktiske information om området, oversigtskort og parkeringsoversigt samt link til ansøgning om lån af arealer)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje