Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Guide til arrangører Scenetrailer

Scenetrailer

Kolding Kommunes råder over en scenetrailer, som kan lejes af foreninger, organisationer og grupper, som hører hjemme i Kolding Kommune. Scenetraileren kan bruges til mindre koncerter eller andre arrangementer, hvor der er offentlig adgang.

Praktiske forhold 

Scenetrailerens gulv måler 8 x 6 m = 48 m2, og gulvhøjden på scenen er 1,06 m. Scenen er certificeret, og det betyder som udgangspunkt, at du ikke skal søge en byggetilladelse, inden du stiller den op. 

Regler for brug af scenen:

  • Benyttelse af scenetraileren sker på arrangørens regning og risiko. Forvaltningen kan ikke gøres ansvarlig for personeller tingskade, der sker under brug.
  • Arrangør har pligt til at sørge for gode tilkørselsforhold til opsætning.
  • Scenen leveres og stilles op af firmaet Mixpro, som ud over lejen, kræver betaling for eventuelt ekstra tidsforbrug ved opsætning/nedtagning af scenetrailer, fx på grund af dårlige tilkørselsforhold, personer der ikke dukker op ved anvisning af opstillingssted eller lign.
  • Scenetraileren skal afleveres i samme stand, som den er modtaget.
  • Arrangøren er erstatningspligtig for skader på scenetraileren, som ikke kan henføres til almindeligt slid.
  • Arrangør skal sørge for strøm til opstilling af scenetrailer. Hvis der ikke er strøm på stedet, kan du leje en generator for kr. 350,00. Er strøm ikke forudbestilt, koster leje af generator kr. 500,00.
  • Du må gerne tage entré til dit arrangement, men der skal være offentlig adgang. 

Leje

Første dag: kr. 4.300,00
Efterfølgende dage: kr. 2.150,00 (ved samme placering.)
El til opsætning: kr. 350,00

Kontakt

Kultur og Event
Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje