Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Bæredygtighed FOOD 2030

FOOD 2030

Fusilli illustration

Kolding er spydspids for at udvikle fremtidens bæredygtige fødevaresystem.

Er du er sulten? Så går du sandsynligvis ud og åbner dit køleskab, som bugner af mad!

I dag er tilgængelighed af fødevarer en selvfølge for de fleste i den vestlige del af verden. Men så enkelt er det ikke overalt på jordkloden, og hvis vi ikke gør noget, så vil køleskabet højst sandsynligt være mere tomt flere steder i fremtiden.

Til gengæld spiser rigtig mange på vores breddegrad for meget mad og/eller forkert mad, som i sidste ende kan true vores sundhed. Vi ser en stor stigning i mennesker med livsstilssygdomme og prognoserne forudser endnu flere.

Dette er kun to ud af en række fødevareudfordringer, som vi står overfor både lokalt og globalt, og som vi derfor er nødt til at forholde os til:

  1. Stigende befolkningsvækst: Om 30 år er vi to-tre mia. flere mennesker end i dag.
  2. Klimaændringer: Det eksisterende fødevaresystemet er den primære årsag til mange miljømæssige problemer, blandt andet i form af CO2-udledning.
  3. Madspild: Cirka 1/3 af fødevareproduktionen går til spilde.
  4. Sundhed: Mere en 800 mio. mennesker er underernærede og 2 mia. er overvægtige

Det kræver store, fundamentale ændringer i hele fødevareværdikæden – hos både forbrugere, producenter, distributører, detailhandlen, etc. at skabe et mere bæredygtige fødevaresystem.

Høje ambitioner

Målet med FOOD2030 i Kolding er at skabe langvarige løsninger, som kan bidrage til at opbygge et bæredygtigt fødevaresystem. Planen er at udvikle en bæredygtig fødevarepolitik for Kolding Kommune, der sætter fødevarer på agendaen og inspirerer andre, samt at oprette et fødevareråd, som kan fremme udviklingsmulighederne.
Der vil også indgå aktiviteter, som understøtter uddannelse, afprøvning og formidling af fremtidens fødevarer, test af nye koncepter og produkter, øget fokus på lokalt producerede fødevarer og oprettelse af et fødevarenetværk.

Store udfordringer kræver store kræfter

Med FUSILLI projektet – også kaldet Food2030 i Kolding, tages udfordringen op! Projektet udspringer af EU kommissionens FOOD2030 politik og satsningsområder, og har til formål at indsamle og dele viden, som skal være med til at udvikle et mere bæredygtigt fødevaresystem. Økonomisk set er det et af verdens største programmer for forskning og innovation, EU programmet Horizon 2020, (med et budget på 75 mia. euro), som har gjort det muligt at gennemføre projektet. Læs mere om FUSILLI her Projektet er sammensat af 12 europæiske byer, universiteter, virksomheder og NGO’er – i alt 34 samarbejdspartnere. Kolding er, som eneste danske by, udvalgt som en særlig attraktiv partner på grund af byens fokus på cirkulær økonomi, designvisionen og Fremtids Fødevare Lab på Syddansk Universitet (SDU).

Sammen med SDU i Kolding har Kolding Kommune fået 8. mio. kroner fra EU til at gennemføre projektet ”FOOD2030 i Kolding”. Projektet løber over fire år, og i løbet af den tid, er det ambitionen at forvandle Kolding til et ’living lab’, et fødevarelaboratorium, der inddrager aktører fra hele fødevareværdikæden – fra producent til forbruger.


Dette projekt bliver finansieret af det Europæiske Union’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram jævnfør tilskudsaftale nr. 101000717.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje