Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Dyr og planter Rotter Har jeg rotter?

Har jeg rotter?

Kolding Kommune hjælper gratis med rottebekæmpelsen, hvorimod du selv skal sørge for at slippe af med mus.

Anmeld straks, når du ser tegn på rotter

Hvis du oplever et af de nedenstående tegn på rotter, så skal du straks anmelde det. Fx via linket her på siden.

Hvis du er i tvivl, om der skal igangsættes rottebekæmpelse, skal du også anmelde det.

Hvordan ser jeg forskel på mus og rotter?

Vi har også samlet en oversigt over forskellige mus og rotters fodspor, ekskrementer, udseende og længde. Oversigten finder du lidt længere nede på siden.

Typiske tegn på rotter:

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om en blanding af kloak og grisestald. Lugten er specielt stærk i nærheden af reden.

Hvis du hører gnavelyde, hvin og skrig skyldes det højst sandsynlig rotter. Støjen kan komme fra både hulmure, loft, vægge og under gulvet.

Ekskrementerne findes koncentreret bestemte steder. Rotter producerer mellem 40-80 ekskrementer pr. nat. Ekskrementer fra den brune rotte er mørkebrune i en tilspidset, spindel form - ligner et stort riskorn. Fra voksne rotter er de typisk ca. 17 mm lange og 6 mm tykke.

Opstår der huller i jorden over kloakledningerne, hvor jorden ikke ligger rundt om hullet eller nedsynkning af fliser eller belægning, kan det være tegn på, at der er brud på kloakken, og at rotterne har gravet gange i jorden omkring kloakken.

Hvor rotten færdes, afsætter den en fedtet, brunlig belægning, som består af en blanding af kirtelsekret og urin. Sporene afsættes på rottens faste ruter, på bjælker, langs vægge og på rør og kabler.

Rotten kan gnave sig igennem næsten alle materialer, undtagen glas og jern. Hold derfor øje med friskt afgnavede materialerester og små huller i paneler, vægge og gulve.

Rotter søger efter tørre redepladser, som de ikke altid kan finde i kloakken. Det finder de til gengæld under brændestakken, i huse eller udhuse. Rottereden består af, hvad rotten kan skrabe sammen af materialer, såsom halmrester, papir, sække og plast.

Kendetegn ved forskellige mus og rotter

Når man ser et skadedyr - inde som ude, kan det være svært at bedømme, om det er en mus eller en rotte. Specielt den lidt større mus, halsbåndmusen, kan være svær af skelne fra rotternes unger. Hvis du er i tvivl og har brug for en professionel vurdering, skal du anmelde din mistanke via selvbetjeningen.

Længde i alt: 40-50 cm
Kropslængde: 21-29 cm
Halelængde: 20 cm
Vægt: 200-250 gram

Beskrivelse

Den brune rotte kaldes også vandrerotten, og er den hyppigste art i Danmark. Hovedet er spidst, ørerne sparsomt behårede, og har mejselformede fortænder. Halen er ikke pelsklædt på samme måde som resten af kroppen, men derimod dækket af små stive børster.

Ekskrementer

Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende, og efterladenskaber findes koncentreret særlige steder.

Fodspor

Den brune rotte har fire tæer på forfoden, og fem tæer på den noget større bagfod.

Længde i alt: 18-30 cm
Kropslængde: 12-22 cm
Halelængde: 6-10 cm
Vægt: 250-300 gram

Beskrivelse

Mosegrisen er en studsmus og kaldes også for vandrotte. Den har korte ben og kort hale. Pelsen er langhåret og mørkbrun. Ørerne er skjult i pelsen.

Ekskrementer

Efterladenskaberne er 5-10 mm lange og afrundet i begge ender. De vil tit indeholde planterester, og derfor vil farven være afhængig deraf. Deres afføring lugter modsat rottens ikke kraftigt.

Fodspor

Mosegrisens har fire tæer på forfoden, fodaftrykket vil ligne lidt en stjerne i formen. Mens bagfødderne har fem tæer.

 

Længde i alt: 14-20 cm
Kropslængde: 8-10 cm
Halelængde: 6-10 cm
Vægt: 15-20 gram

Beskrivelse

Husmus er langt mindre end rotter, og de har forholdsvis små fødder, et mindre hoved og store ører, der adskiller dem fra eksempelvis en ung brun rotte.

Ekskrementer

Efterladenskaberne er valseformede, ofte ca. 6 mm lange og 2 mm tykke. De findes spredt overalt, hvor musen færdes.

Fodspor

Husmusen har lige som rottearterne fire tæer på forfoden, og fem tæer på den noget større bagfod. Musenes fødder er dog noget mindre end rotternes.

Længde i alt: 21-26,5 cm
Kropslængde: 9-13 cm
Halelængde: 9,5-13,5 cm
Vægt: 20-45 gram

Beskrivelse

De fleste halsbåndmus har en mørkebrun overside, er helt lyse på maven, og har et mørkt bånd mellem forbenene. Ørerne er større end rottens, og dens hale er lige tynd hele vejen fra rod til spids, hvorimod rottens hale er tykkere ved bagdelen end resten af halen.

Ekskrementer

Efterladenskaberne kan sammenlignes med husmusens ekskrementer - forholdsvis korte og tykke.

Fodspor

Halsbåndmusen har lige som rottearterne fire tæer på forfoden, og fem tæer på den noget større bagfod. Musenes fødder er dog noget mindre end rotternes.

Kilde: Miljøstyrelsen (søg på rottebekaempelse)  og Århus Universitets skadedyrlaboratorie.
Foto af halsbåndmus: Rudmer Zwerver CreativeNature.nl
Foto af husmus: Luc Hoogenstein
Foto af mosegris/vandrotte: By Peter Trimming from Croydon, via Wikimedia Commons

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje