Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Dyr og planter Rotter Hvordan sikrer jeg mine kæledyr og deres foder mod rotter?

Hvordan sikrer jeg mine kæledyr og deres foder mod rotter?


Rottegift må kun håndteres af en autoriseret rottebekæmper.

Rottegift må aldrig lægges ud, så andre dyr end rotter kan komme i kontakt med giften. Det er et krav, at rottegiften udlægges i foderkasser, hvilket er med til at forhindre utilsigtede forgiftninger. Retningslinjerne for brug af gift i rottebekæmpelsen er blevet skærpet for at undgå, at rotterne bliver resistente overfor giften, skader på grundvand og miljø, samt undgå sekundær forgiftning på de danske rovdyr og eventuelle kæledyr, der spiser rotter.

Forholdsregler for hunde og katte

Skulle det alligevel ske, at en hund eller kat æder rottegiften, så opsøg straks en dyrlæge. Fortæl dyrlægen, at dit kæledyr har indtaget rottegift, som indeholder blodkoagulationshæmmende stoffer, og at K-1 vitamin kan benyttes som modgift. Virkningen af forgiftningen (indre blødninger) vil normalt først indtræde tre dage efter, at rottegiften er blevet indtaget.

Hvis dit kæledyr har spist en rotte, der har indtaget rottegift, kan dit kæledyr godt blive sekundær forgiftet af den rottegift. Der skal dog ret store mængder til, men giften kan ophobes i dyret. Hvis tvivl opsøg egen dyrlæge.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på for at holde rotterne væk fra mine høns eller fugle, samt deres foder?

Hvis du ønsker at holde høns, duer eller andre burfugle i bymæssig bebyggelse eller sommerhusområder, er det vigtigt, at du følger disse retningslinjer, så du ikke tiltrækker rotter eller generer dine naboer:

Det er vigtigt, at der holdes rent i og omkring fugleholdet for at undgå at tiltrække rotter, fluer og andet utøj.

Brug et finmasket net med en maksimal maskestørrelse på 0,5 cm til indhegning af hønsegård/voliere. Du kan enten grave finmasket net ned eller støbe et fundament på 70 cms dybde for at undgå, at rotterne kan underminere bunden. Bunden udføres eventuelt som et støbt betongulv på 5-10 cm's tykkelse. Det kan endvidere være en god idé at lægge en eller to rækker fliser rundt om gårdens sokkel for at lette renholdelsen omkring gården, men også som et supplement til soklen.

Tjek din foderbeholder jævnligt for huller.

Fodr kun høns og fugle, så de kan spise op og fjern rester, så du undgår at tiltrække rotter eller andre skadedyr. Specielt madrester fra husholdningen kan tiltrække rotter.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje